Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Doctrina creştină şi ideea unei comunităţi perfecte

Traian Brăileanu (1882-1947) profesor universitar, filosof, sociolog, ministru al Educaţiei Naţionale

Dezlegarea acestei probleme dificile ne-o dă doctrina morală creştină. Numai iubirea aproapelui poate constitui principiul ordinei morale, criteriul pentru ierarhia persoanelor, a caracterelor. Ordinea morală ni se înfăţişează prin comuni­tatea morală umană întemeiată pe dragoste. Nici un om nu poate fi învăţat, deprins sau constrîns să-şi iubească pe aproapele său. Comuniunea sufletelor în dragostea de Dumnezeu, Părinte al tuturora, stă la temelia moralei creştine. Nici o interpratare raţională a principului moralei creştine (cum o încearcă de exemplu Kant) nu e posibilă. Fiecare om experiază dragostea celor ce-i sînt aproape, de la naşterea sa pînă la moarte. Atîrnă de gradul de intensificare a sentimentului de dragoste în cursul vieţii sale, dacă şi în ce măsură individul se simteşi se ştie legat de comunitate, de ordinea morală.

Apariţia lui Iisus Hristos a relevat omenirii existenţa unui Părinte a-tot-bun, (more…)