Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Documente: Radu Demetrescu (Gyr) despre Mişcarea Legionară

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Radu Demetrescu (Gyr) în detenţie

Datina şi legiunea

Revoluţionară, dinamică, deschizătoare de ferestre largi şi noi în istoria ţării, Mişcarea Legionară îşi împlîntă, totuşi, rădăcini adînci în datinile şi tradiţiile neamului. Ea nu este o rupere, o smulgere din zăcămintele profunde ale sufletului nostru etnic, ci, dimpotrivă, este o reluare a legăturii cu trecutul autentic, o restabilire a contactului cu esenţele mistice şi străfundurile conştiintei naţionale.

Înnoind, împrospătînd viaţa istorică şi politică, Mişcarea Legionară îşi întoarce faţa, însă, către tradiţiile neamului şi conti­nuă adevăratul drum al datinilor româneşti, pe care o altă viaţă cu totul falsificată şi importul unor moravuri de peste hotare, au reuşit să-l întrerupă timp de ani întregi. Între datina românească autentică şi viaţa citadină de pînă acum, falsificatorii sufletului naţional săpaseră o prăpastie. Toate marile vistierii ale conştiinţei noastre etnice, tot ce ne lega, ca lumină, ca cîntec şi veac, (more…)