Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Aici s-a ajuns: „Ești presa? Îți ordonăm să scrii cum spunem noi! Altfel te închidem pentru fake news!”

Posted in Cugetări by Mirean on 02/05/2020

Cineva zicea că liberalismul e despre libertate.

Cenzurarea celor care pun la îndoială fapte legate de Coronavirus, a devenit noua regulă pentru cei care calcă în picioare libertatea de exprimare.

(more…)

Pacea lumii

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă, Cugetări by Mirean on 20/02/2011

Lumea vrea pace ca să aibă timp să se poată desfăta prin împlinirea poftelor, prin satisfacerea tuturor simţurilor (mâncare, băutură, fumat, dormit şi lenevit), a plăcerilor carnale (desfrâu şi tot felul de forme de păcătuire libertină şi sodomică), ca să ţină subjugate sufletele sub dominaţia fricii, terorii, crimei, minciunii, instituite ca autoritate legală.

Până mai e vreme, treziţi-vă, toţi care nu ştiţi ce e viaţa voastră, căci se va striga: „Vreme nu mai este! Vremea a trecut! Vremea de pocăinţă şi mila lui Dumnezeu este înscrisă în timpul   trupului   nostru.   Atât   este!   Timpul   vieţuirii   în   trup!   După   aceea   vine   judecata, dreptatea! Rugaţi-vă să vi se ierte fărădelegile, până mai sunteţi în trup, până aveţi cu ce plăti, suferind în trup, ca să treceţi din moarte – şi prin moarte – la Viaţă. Nu din moartea trupului la moartea veşnică a existenţei, la lipsirea de slava pentru care eraţi meniţi.

A constat încrederea noastră în pacea dată de conştiinţa că Hristos lucrează în noi spre Slava Sa. „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze!” (Ioan, 14, 27). Mântuitorul a precizat expres diferenţierea între pacea Sa şi pacea lumii. Mai întâi, starea de pace sălăşluieşte dacă sufletul tău este ancorat în credinţa că Cel Care a creat totul este şi Purtător de grijă, Pedagog suprem, care conduce totul la scopul pentru care a creat fiecare existenţă. (more…)

Dezastrele aduse umanităţii de darwinism: Teoria rasiala a lui Darwin

Posted in Ateilor by Mirean on 04/01/2011

După Darwin, rasa umană superioara era cea europeană-albă. Rasele africane sau asiatice pierdeau pur şi simplu în lupta pentru supravieţuire.

Acum aproape 5000 de ani, in tinuturile bogate ale Orientului mijlociu, in Mesopotamia , religiile pagane erau dominante. Aceste culturi pagane au generat o serie de mituri si superstitii privind originea vietii in Univers. Unul dintre aceste mituri era cel al evolutiei. Conform epicii sumeriene Enuma Elish viata a aparut in mod spontan in apa apoi a evoluat dintr-o specie in alta.

Aceste conceptii provenind de la culturi idolatre au fost iterate in lumea moderna in sec.18. Unii intelectuali europeni, influentati de  curente antice grecesti au adoptat in consecinta materialismul, cu o credinta comuna: se pronuntau ferm impotriva oricarei idei de religie monoteista. (more…)