Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Despre coborîrea la iad a lui Iisus Hrisos și mîntuirea în Vechiul Testament. Tîlcuire a sfîntului Ioan Gură de Aur

Posted in Învățătură Ortodoxă by Mirean on 16/04/2014

Coborirea lui Hristos in iadNotă introductivă: Cuvîntul iad este utilizat de cele mai multe ori în Scriptură într-o înțelegere diferită decît cea obișnuită nouă acum, adică de loc sau stare de osîndă și chin. Cel mai des în Scriptură sensul cuvîntului “iad” este cel de “locuință nevăzută a morților”, loc în care merg sufletele tuturor celor morți, fără a concretiza și starea celor aflați aici (adică stare de chin sau de desfătare). Sfinții Părinți de asemenea în multe cazurii folosesc cuvîntul ”iad” în același fel. Deși iadul (=locuința morților) este un loc comun pentru toți răposații, sufletele celor drepți locuiesc separat de sufletele celor păcătoși și într-un mod diferit: cei păcătoși se află într-o stare de frică și de chin, iar cei drepți într-o pregustare a desfătării finale. Și această separație a existat încă de la începutul lumii, nu doar de la învierea lui Hristos. Cu siguranță, sufletul lui Avraam nu s-a aflat în aceleași chinuri ca și sufletele sodomenilor, iar Moise nu a fost osîndit împreună cu egiptenii. Aceasta o arată și sfîntul Hrisostom în omilia de față, cînd spune că și pînă la Hristos oamenii se puteau mîntui. (more…)

Cuviosul Paisie Aghioritul către studenți

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 23/12/2011

În anul 1975, l-am întîlnit pe starețul Paisie la mănăstirea de la Suroti. Ne adunaserăm în arhondaricul mănăstirii în jur de 15 persoane și discutam despre timpul pe care îl rînduiam pentru îndatoririle noastre duhovnicești. Printre noi se aflau și 2 studente, care l-au întrebat pe stareț:

– De unde să găsim timp pentru rugăciune, Gheronda, cînd avem atît de mult de învățat pentru facultate? Cum vom reuși, dacă nu vom citi?

– Cîte ore înveți pe zi? a întrebat starețul pe una din ele.

– Uneori și 24 din 24, i-a răspuns aceea.

– Din Sfînta Scriptură ai citit vreodată?

– Nu. (more…)

Cum să înţelegem boala?

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 20/10/2011

În momentul intrării în viaţă, fiecare om, fie el creştin sau nu, trebuie să se aştepte la o seamă de neputinţe şi lipsuri. Suferinţa fizică este universală; nimeni nu poate scăpa de ea. De aceea, nu contează cît de mult sau cît de intens suferim, ci cît de mult înţelegem din aceste suferinţe. Înţelegerea este totul.

Dacă cineva îşi închipuie că viaţa trebuie să fie o vacanţă lungă şi plină de voluptăţi, atunci oricîtă suferinţă ar veni asupra lui, aceasta va fi de nesuportat. Dar, dacă cineva consideră că viaţa sa reprezintă un timp de pocăinţă, îndreptare şi curăţire, atunci suferinţa şi durerea devin nu numai suportabile, ci şi folositoare.

Despre atitudinea creştină în faţa bolii, (more…)