Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Rugăciune care se rosteşte după citirea din Sfînta Scriptură

Posted in Rugăciuni by Muritor on 31/01/2013

Sf. ScripturaDoamne Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut prin Cuvîntul Tău,

Care e Viaţa şi Lumina lumii, învredniceşte-mă, în puţinătatea vieţii mele,

să nu mă abat de la căile Tale şi

să păzesc în adîncul sufletului meu adevărul Tău cel veşnic,

dintru care s-a împărtăşit mintea şi inima mea, prin vedere şi prin auzire.

Harul Sfîntului Duh dăruieşte-mi mie, (more…)

Iubirea pentru Dumnezeu – Sf. Nicolae Velimirovici

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 01/12/2012
 sf+nicolae-velimirovici1„Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l va trage Tatăl, Care M-a trimis, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” Iacov 4,4

Înţelesul corect este următorul: dacă nu-l va trage iubirea lui Dumnezeu-Tatăl, Care L-a trimis pe Unul Născut Fiul Său să Se jertfească pentru oameni. Pe cel care nu-l trage la Hristos atîta iubire a lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Dumnezeu Fiul, nimic altceva nu va putea să-l tragă lîngă El.

Sf. Ier. Nicolae Velimirovici, 105 capete despre minuni

Rugăciunea Sf. Ioan Gură de Aur înainte de citirea din Sfintele cărţi

Posted in Rugăciuni by Muritor on 12/04/2012

Doamne, Iisuse Hristoase, deschide-mi mie ochii inimii,

ca să ascult cuvîntul Tău şi să-l înţeleg pe el şi să fac voia Ta,

că străin sînt eu pe pămînt.

Să nu ascunzi de mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi ochii

ca să văd minunile din Legea Ta.

Arată-mi mie cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale. (more…)

Cuviosul Paisie Aghioritul către studenți

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 23/12/2011

În anul 1975, l-am întîlnit pe starețul Paisie la mănăstirea de la Suroti. Ne adunaserăm în arhondaricul mănăstirii în jur de 15 persoane și discutam despre timpul pe care îl rînduiam pentru îndatoririle noastre duhovnicești. Printre noi se aflau și 2 studente, care l-au întrebat pe stareț:

– De unde să găsim timp pentru rugăciune, Gheronda, cînd avem atît de mult de învățat pentru facultate? Cum vom reuși, dacă nu vom citi?

– Cîte ore înveți pe zi? a întrebat starețul pe una din ele.

– Uneori și 24 din 24, i-a răspuns aceea.

– Din Sfînta Scriptură ai citit vreodată?

– Nu. (more…)