Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Noua plagă: protestantismul

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 25/10/2011

Două plăgi erau la noi: materialismul şi spiritis­mul. Nu de mult timp, vrăjmaşul a început să ne tri­mită o a treia, cea mai pustiitoare: teologhisirea nem­ţească [protestantismul, n.n.]. Care e trăsătura distinctivă a acestei teologhisiri? Construirea a tot felul de vederi asupra creştinis­mului, vederi privitoare atît la esenţa, cît şi la istoria lui, şi năzuinţa, potrivită cu vederile acestea, spre „reorganizarea” societăţii creştine. Asta se potriveşte desăvîrşit cu duhul nemţilor. Cînd neamţul [citeşte protestantul, n.n.] ajunge la oarece idee generală sau la niscaiva vederi „atot­cuprinzătoare”, pune atîta preţ pe ele că este gata să jertfească tot ca să-şi răspîndească născocirea. Aşa face cu toate obiectele cunoaşterii, aşa face şi în teologhisire. Asta a început încă de la Luther. Şi-a con­struit Luther propriile vederi asupra lucrării lui Dum­nezeu în Hristos Iisus şi a zvîrlit tot ce i s-a părut că nu se potriveşte cu construcţia lui. Glasul Biseri­cii în învăţătură? Afară! Tainele? Afară! Asprimea as­cetică? Afară! Toată rînduiala bisericească a slujbe­lor? Afară! Pe urmele (more…)

Sf. Teofan Zăvorâtul – Boala de obşte: amânarea

Posted in Învățătură Ortodoxă by Mirean on 19/01/2010

« Amânarea este boala de care suferim aproape toţi
şi cea dintâi pricină a lipsei de îndreptare. »

« Cea mai de seamă problemă în legătură cu aceste gânduri privitoare la starea de păcătoşenie a omului este că ele rămân neîmplinite şi sunt mereu amânate de la zi la zi. Amânarea este boala de care suferim aproape toţi şi cea dintâi pricină a lipsei de îndreptare. Toţi spun : «  O să am timp mai târziu » şi rămân înţepeniţi în vechile obiceiuri ale vieţii păcătoase. Aşa că, atunci când vine gândul bun al schimbării, prinde-l, ţine-l bine – de aceea ţi-a fost trimis. Cu acest ţel în minte, mai întâi de toate alungă amânarea. (more…)