Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Iubirea pentru Dumnezeu – Sf. Nicolae Velimirovici

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 01/12/2012
 sf+nicolae-velimirovici1„Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l va trage Tatăl, Care M-a trimis, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” Iacov 4,4

Înţelesul corect este următorul: dacă nu-l va trage iubirea lui Dumnezeu-Tatăl, Care L-a trimis pe Unul Născut Fiul Său să Se jertfească pentru oameni. Pe cel care nu-l trage la Hristos atîta iubire a lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Dumnezeu Fiul, nimic altceva nu va putea să-l tragă lîngă El.

Sf. Ier. Nicolae Velimirovici, 105 capete despre minuni

Credinţa sau locuinţa?

Posted in Cugetări by Muritor on 01/12/2012

familie de ţiganiUn anume Iovanovici, ţigan sîrb din Milguoki avea femeie şi cinci copii. Şi l-a vizitat unul dintre ai noştri, un eretic care a căzut din Ortodoxie, şi i-a propus să-i găsească un apartament ieftin (Iovanovici avea doar un mic dormitor pentru toată familia). Cînd i-a aranjat cumpărarea apartamentului, i-a descoperit că este eretic şi l-a sfătuit să nu mai meargă la Biserica Ortodoxă.

Eu să-mi părăsesc credinţa şi Biserica? Niciodată! Cînd acela a stăruit, ţiganul l-a alungat din casă. Astfel a păzit ţiganul credinţa lui ortodoxă! Auziţi voi, sîrbilor?

Sf. Ierarh Nicolae al Serbiei (Velimirovici), 105 capete despre minuni

Prietenul lumii – vrăjmaş al lui Dumnezeu!

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 01/12/2012
Sf. Nicolae Velimirovici în America

Sf. Ier. Nicolae Velimirovici în America

Prietenul, cu toate că vede greşelile prietenului său, le socoteşte neînsemnate. Cînd prietenia se pierde, prietenul de dinainte vede greşelile prietenului său exagerate. Astfel sînt judecăţile oamenilor: „Cine, deci, va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu” (Iacov 4,4).

Sf. Nicolae Velimirovici, 105 capete despre minuni

Sensul vieţuirii întru Iisus Hristos – Apusul şi Răsăritul

Posted in Cugetări by Mirean on 15/06/2010

Cugetari despre bine si rau“Apusul trăieşte în zbuciumare, Răsăritul în resemnare.

Apusul roade neîncetat din Pomul Cunoştinţei şi simte că este tot mai flămând după ştiinţă.

Răsăritul stă sub Pomul Vieţii, dar nu se poate întinde să culeagă fructul.

Apusul ţine la organizare, tocmeşte neîntrerupt lucrurile din afară, în vreme ce valorile lăuntrice pier una după alta.

Răsăritul cultivă neobosit valorile dinăuntru, în vreme ce valorile din afară cad şi se prăpădesc. (more…)

Oameni diferiţi

Posted in Învățătură Ortodoxă by Mirean on 08/02/2010

Întreabă-l pe omul trupesc: „Cine eşti?” El va răspunde: „Eu sunt”, având în vedere trupul său. Întreabă-l pe omul sufletesc (cordial): „Cine eşti?” El va răspunde: „Doi antipozi vieţuiesc în mine şi eu pribegesc de la unul la altul”, zicând despre natura sa instinctivă şi raţională.
Întreabă-l pe omul duhovnicesc: „Cine eşti?” El va răspunde: „Există Cineva în sufletul meu, eu îmi întind mâinile ca să mă ating de El, însă înţeleg că mâinile mele trebuie să fie mai întinse decât cerurile. Întreabă-L pe El cine sunt eu !”
Sf. Nicolae Velimirovici