Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Religia fara de religie

Posted in Cugetări, Work Buy Consume Die by Mirean on 01/11/2010

Cu siguranţă, această secularizare a Bisericii însăşi determină pe mulţi, şi în special pe cei tineri, pur şi simplu să părăsească Biserica, unde nimeni nu le spune care este de fapt adevărata esenţă şi viaţă a acesteia, ce înseamnă să fii membru al acesteia

Secularizarea americană pe care atât de mulţi ortodocşi o identifică naiv şi eronat cu „stilul de viaţă american” este izvorul profundei crize spirituale a Ortodoxiei. Iar nicăieri nu este mai vizibilă această criză decât în ciudata „religie fără de religie”, care pare a se înfiltra în viaţa Bisericii noastre. Reducerea Bisericii la preocupările materiale, organizatorice şi legislative cu preţul celor religioase şi duhovniceşti; obsesia „proprietăţii”, a banilor şi apărarea „drepturilor parohiale” împotriva episcopilor şi a clerului văzuţi ca o „ameninţare” exterioară; indiferenţa faţă de nevoile misionare, educaţionale şi caritabile ale Bisericii; rezistenţa pasivă şi uneori chiar activă la toate eforturile de aprofundare a vieţii duhovniceşti şi liturgice, de a o face mai puţin „formală” şi mai mult autentică; identificarea religiei cu folclorul şi obiceiurile etnice; egocentrismul şi izolarea virtuală a multora dintre parohiile noastre, lipsa lor de interes pentru nevoile vitale ale Bisericii în general, a misiunii ei în America, toate acestea descoperă o aşa de adâncă secularizare a conştiinţei Bisericii încât oricine devine îngrijorat în ceea ce priveşte viitorul Bisericii noastre, a cărei conducere şi ai căror membri, deopotrivă, nu par să realizeze proporţiile şi profun­zimea acestei crize. (more…)

Omul secularizat şi creştinul

Posted in Învățătură Ortodoxă, Cugetări by Mirean on 03/09/2010

Mulţi scriitori ortodocşi au vorbit despre natura lumii secularizate, forma definitorie a lumii noastre moderne. O să încerc să fac o comparaţie între omul secularizat şi creştinul.

Omul secularizat crede de obicei că există Dumnezeu, dar crede deasemena că întâmplările şi curisul vieţii în lumea aceasta sunt dependente de acţiunile fiinţelor omeneşti.

Creştinul crede că există Dumnezeu şi că toate ale lumii sunt în mâinile Lui.

Omul secularizat crede în progres. Viaţa se schimbă, spre o direcţie bună pentru omenire, se schimbă în mai bine. Orice nouă descoperire are la bază descoperirile făcute anterior. În acest fel, viaţa se îmbunătăţeşte şi mereu merge în direcţia bună.

Creştinul crede că prin orice întreprinde omenirea schimbă în acest fel circumstanţele din jurul ei, dar omul nu se schimbă. Un om modern nu este în niciun fel superior faţă de înaintaşii lui. Bunătatea nu este rezultatul progresului.

Omul secularizat crede în puterea fiinţei omeneşti, şi din acest motiv se poate descurca în orice situaţie, şi în acestfel poate progresa. (more…)