Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Voi n-aţi fost cu noi în celule de Radu Gyr

Posted in Înaintaşi ai neamului, Poezie by Mirean on 15/05/2020

Voi nu ştiţi ce’nseamnă’nvierea din moarte, căci n’aţi fost cu noi în celule.

Voi n’aţi fost cu noi în celule
să ştiţi ce e viaţa de bezne,
sub ghiare de fiară, cu guri nesătule,
voi nu ştiţi ce-i omul când prinde să urle,
strivit de cătuşe la glezne.

Voi n’aţi plâns în palme, fierbinte,
străpunşi de cuţitul trădării.
Sub cer fără stele, în drum spre morminte,
voi n’aţi dus povara durerilor sfinte
spre slava şi binele ţării. (more…)

Documente: Radu Demetrescu (Gyr) despre Mişcarea Legionară

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Radu Demetrescu (Gyr) în detenţie

Datina şi legiunea

Revoluţionară, dinamică, deschizătoare de ferestre largi şi noi în istoria ţării, Mişcarea Legionară îşi împlîntă, totuşi, rădăcini adînci în datinile şi tradiţiile neamului. Ea nu este o rupere, o smulgere din zăcămintele profunde ale sufletului nostru etnic, ci, dimpotrivă, este o reluare a legăturii cu trecutul autentic, o restabilire a contactului cu esenţele mistice şi străfundurile conştiintei naţionale.

Înnoind, împrospătînd viaţa istorică şi politică, Mişcarea Legionară îşi întoarce faţa, însă, către tradiţiile neamului şi conti­nuă adevăratul drum al datinilor româneşti, pe care o altă viaţă cu totul falsificată şi importul unor moravuri de peste hotare, au reuşit să-l întrerupă timp de ani întregi. Între datina românească autentică şi viaţa citadină de pînă acum, falsificatorii sufletului naţional săpaseră o prăpastie. Toate marile vistierii ale conştiinţei noastre etnice, tot ce ne lega, ca lumină, ca cîntec şi veac, (more…)

A mai murit inca unul

Posted in Poezie by Mirean on 29/04/2011

Ah, Domnul, prea-bunul, il mangaie foarte. Tovarasi de moarte, poftim inca unul!

A mai murit inca unul –
cu foamea pe fata,
cu ochii de ceata,
cu maini ca tutunul.

A mai murit inca unul
din nemernica gloata
care pe rand se gata.
Unul cate unul.

Trei, sase, opt, zece …
A mai murit un misel.
Ce bine de el
ca-i liber sa plece! (more…)

Conducătorii de azi sunt şcolarii de ieri

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Mirean on 26/01/2011

Ei, aceşti conducători, sunt produsul educaţiei în care individul a făcut şcoala egoismului şi a materialismului sfărâmător de neamuri.

Nu ne-a fost dat să vorbim neamului, în special tineretului acestei ţări, de la catedră. Aşa cum nu le-a fost dat niciunuia dintre marii lui dascăli. Toţi, şi Horia, şi Iancu, şi Tudor, şi Eminescu, şi Codreanu, şi Moţa, au vorbit de pe Cruce. Iar câţiva din cei ce au vorbit de la catedră, au sfârşit tot pe Cruce: Nae Ionescu, N.C. Paulescu, Simion Mehedinţi, Radu Gyr, Noica, Eliade… Toţi au rostit cuvântul iubirii aproapelui ce cuprinde tainic intenţia divină de a salva omul din înşelăciune şi moarte veşnică.

Când veţi auzi cuvântul trimis prin această carte de pe Crucea suferinţei acceptată conştient, veţi cunoaşte ce înseamnă să ştii cui slujeşti. Lui Dumnezeu sau lui mamona? Veţi înţelge cine este mărturisitorul şi cine înşelătorul, cine iubeşte şi cine urăşte. Veţi cunoaşte într’adevăr că “nu este mai mare dragoste, decât să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi”, toţi cei pecetluiţi cu chipul lui Dumnezeu. (more…)

Ne vom întoarce într-o zi

Posted in Înaintaşi ai neamului, Poezie by Mirean on 27/11/2010

Ne vom întoarce ca un fum, Uşori, ţinându-ne de mâni, Toţi cei de ieri în cei de-acum, Cum trec fântânile-n fântâni.

Ne vom întoarce într-o zi

Ne vom întoarce neapărat.
Vor fi apusuri aurii,
Cum au mai fost când am plecat.

Ne vom întoarce neapărat,
Cum apele se-ntorc din nori
Sau cum se-ntoarce, tremurat,
Pierdutul cântec pe viori.

Ne vom întoarce într-o zi…
Şi cei de azi cu paşii grei
Nu ne-or vedea, nu ne-or simţi
Cum vom pătrunde-ncet în ei. (more…)

Legionarul

Posted in Poezie by Mirean on 08/11/2010

Iar sângele de-mi picură pe Ţară, din fiecare strop creşte-un altar...

Se svârcoleau în gropniţi voevozii,

gemeau vlădici, în cripte, şi panduri.

Ciolanele moţeşti trosneau sub bozii,

zarea murea, vântul cobea, oftau păduri…

Prindeau din temelie să se mişte

parânguri şi rarăuri de granit.

Bejenii lungi şi bice de restrişte

isbeau din nou în Neamul orospsit. (more…)

Tagged with: ,

Cartea Basarabului

Posted in Poezie by Mirean on 19/10/2010

 

Să-ţi fie Ţara mir, Neamul aiasmă!

 

Ia, fiule, bucoavna mea cu sfaturi,

Sânt bârne mari de ‘nţelepciune ‘n ea,

Şindrile rupte din făptura mea,

Coaste de veacuri, măduvă de leaturi.

Bătrâne ‘nvăţături în buchii sfinte

Descalecă din pajuri şi din crini,

Purced dela ‘mpăraţii bizantini,

Se trag din mucenici, vin din morminte…

Să-ţi fie Ţara mir, Neamul aiasmă,

Iar tu, înfipt în lut, să fii ca un

Biruitor de grindină gorun, (more…)

Basarabie, 1936

Posted in Înaintaşi ai neamului, Poezie by Mirean on 27/08/2010

Din Bugeac până `n Hotin

bubă neagră şi venin.

Din Orhei până `n Liman

jug şi ţeapă de catran.

Cerul supt, cu şolduri slabe,

stă `ntr`o rână pe cocioabe.

Zarea zace `nvineţită

ca o piele tăbăcită.

Mlaştinile, în pustie,

fumegă otravă vie. (more…)

Tagged with: ,

Cîntec de luptă

Posted in Înaintaşi ai neamului, Poezie by Mirean on 08/08/2010

Nu dor nici luptele pierdute,
nici rănile din piept nu dor,
cum dor acele braţe slute
care să lupte nu mai vor.

Cât inima în piept îţi cântă
ce-nseamnă-n luptă-un braţ răpus?
Ce-ţi pasă-n colb de-o spadă frântă
când te ridici cu-n steag, mai sus?

Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,
nici ochii când în lacrimi ţi-s.
Adevaratele înfrângeri,
sunt renunţările la vis.

Scris de Radu GYR

Tagged with: ,

Avem atatia morti, de Radu Gyr

Posted in Poezie by Mirean on 11/06/2010

Avem atatia morti, atatea oseminte,
Cu smirna lor pe frunte ne sfintim
Si de la noi la gropile lor sfinte
Intinde luna aurit chilim.

Atatia morti, atatea dragi morminte

Atatia morti, atatea dragi morminte,
Ca o catapeteasma cresc in noi,
Cum mucenicii slavei mai-nainte,
Prin gloante, prin furtuna, prin ploi. (more…)

Antiteze, de Radu Gyr

Posted in Poezie by Mirean on 28/02/2010

N-ai dezmierda, de n-ai şti să blestemi,
Surîd numai acei care suspină,
De n-ai fi rîs, n-ai fi ştiut să gemi,
De n-ai fi plîns, n-ai duce-n ochi lumină.

Şi dacă singur rana nu-ţi legai,
Cu mîna ta n-ai unge răni străine,
N-ai jindui după un colţ de rai,
De n-ai purta un strop de iad în tine.

Şi nu te-nalţi în slăvi, dacă nu cazi
Cu fruntea grea în pulberea amară,
Iar dacă-nvii în zîmbetul de azi,
E c-ai murit în lacrima de-aseară.

Tagged with: ,