Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Oameni al căror dumnezeu este pîntecele

Posted in Work Buy Consume Die by Muritor on 20/10/2011

Priveşte în jur şi cercetează: cu ce sînt ocupaţi toţi oamenii, de cine se îngrijesc, pentru cine lucrează? Toţi, pînă la unul, lucrează pentru pîntece şi toate ostenelile lor sînt pentru satisfacerea pretenţiilor lui: „Dă-mi să mănînc”, „Dă-mi să beau”. Şi singură făgăduinţa doborîrii acestui tiran al nostru, cît de mare bine promite să aducă în viitor!

Puneţi-vă acum în acest punct şi cugetaţi: încotro se va îndrepta nepotolita sete de activitate a veacului acestuia în veacul celălalt, cînd nu va fi nevoie să ne ostenim pentru stomac şi, îndeobşte, pentru lucrurile acestei vieţi? Trebuie să dăm un răspuns de pe acum, ca să ne pregătim de ceea ce ne aşteaptă în viitorul nesfîrşit.

Sfîntul Teofan Zăvorîtul