Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Crimele şi ameninţarile uniaţilor asupra ortodocşilor

Posted in Istorie, Rezistenţa ortodoxă by Mirean on 05/11/2014

biserica distrusaCuvântul uniaţie provine din latinescul unio, care înseamnă unire. A fost folosit pentru prima dată de călugării iezuiţi în Polonia, unde şi-au pus în aplicare planurile de atragere la unire a ortodocşilor cu papistaşii. Aceste încercări s-au extins ulterior şi asupra copţilor (anticalcedoneenilor), nestorienilor, creştinilor din Malabar – India, maroniţilor ş.a.

Povestea despre torturarea unui învăţător ortodox de către uniaţi

„Nu vă sfătuesc cuvioşi părinţi, să vă duceţi într-acolo. Acum la noi pe toate drumurile umblă soldaţi, ca să prindă pe haiduci şi de le veţi cădea în mână, ei vă pot obijdui grozav, din ură către credinţa noastră ortodoxă. (more…)

Catolicii – sălbatici şi barbari

Posted in Căile pierzaniei by Muritor on 20/01/2013

Inchizitie5În anul 1478, suveranii catolici Ferdinand şi Isabela instituiseră un tribunal special pentru urmărirea oricărei crime împotriva religiei [catolice, papistaşe n.n.]. Acest lucru se întîmplase după înfrîngerea arabilor, cînd, prin unitatea credinţei religioase, trebuia să fie apărată unitatea imperiului, cu greu restabilită. Acest tribunal clerical, Inchiziţia, Sfîntul Oficiu, îşi făcuse datoria. Arabii şi evreii, ca şi toţi cei care încercaseră să păstreze sub masca religiei catolice credinţele lor subversive, maurii şi evreii ascunşi, moriscii, iudaizanţii, maranii fuseseră spionaţi, alungaţi, nimiciţi.

Dar după ce Inchiziţia îşi împlinise această datorie, ajunsese în stat o putere de sine stătătoare. (more…)