Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

O singură cale dreaptă

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 24/10/2011

Nimeni nu vine la Tatăl, fără numai prin mine. Ioan 14, 6

Sfîntul Teofan Zăvorîtul (1815-1894)

După cuvintele acestea, e de mirare cum poate să îi mai vină omului gîndul apropierii de Dumnezeu pe o altă cale! Dacă pentru ca Dumnezeu să îl pri­mească pe om înaintea Sa ar fi nevoie numai de în­dreptarea felului de a gîndi, „naturaliştii”, care au fu­rat de la creştinism concepţiile sănătoase despre toate cîte există şi le-au dat drept ale lor, ar mai putea pă­rea că au cît de cît dreptate; dar pentru asta e nevo­ie de schimbarea desăvîrşită a întregii rînduieli lăun­trice, duhovniceşti, pe care nu o poţi săvîrşi doar cu concepţiile. Este nevoie de har, harul presupune bu­năvoinţa lui Dumnezeu, iar bunăvoinţa lui Dumnezeu nu poate fi meritată decît prin credinţa în Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, şi primirea harului, care preface toate rînduielile înăuntrul omului, e cu putin­ţă doar prin mijlocul rînduit de Însuşi Dumnezeu. Pe om nu-l duce capul să ajungă la asta singur. (more…)

Să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci!!!

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 24/07/2011

Viaţa creştinului stă sub semnul crucii. El trăieşte viaţa ca pe o răstignire între lucruri ce par contrare, dar care se unesc în mod esenţial în fiinţa lui intimă.

Crucea este o constantă în viaţa omului şi de aceea trebuie asumată cu mult mai mult de către creştin. Fără cruce, o persoană nu se poate numi creştin, nu cunoaşte sau pur şi simplu nu a înţeles învăţătura lui Hristos.

Creştinii au simţit de la început importanţa covîrşitoare a crucii, însemnîndu-se (more…)