Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Gheorghe Racoveanu – teolog, desţărat, apologetul Omeniei

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 17/10/2011

Gheorghe Racoveanu (10.02.1900 – 1.05.1967)

Născut la Crăgueşti (judeţul Mehedinţi), Gheorghe Racoveanu a studiat teologia la Universitatea din Bucureşti, specializîndu-se în problemele ortodoxiei. El a fost unul din cei mai apropiaţi şi apreciaţi discipoli ai profesorului Nae Ionescu, cu care a fondat şi redactat revista teologică „Predania”.

Frămîntările politice, începînd din 1940, l-au silit să ia calea exilului, unde a avut parte de „ospitalitatea” hitleristă de la Rostock şi din lagărul de concetrare Buchenwald.

Deşi avea o admiraţie nemărginită faţă de persoana lui Corneliu Codreanu şi doctrina lui, Racoveanu nu s-a încadrat în Mişcarea legionară, pe care însă a caracterizat-o scriind: (more…)

Nae Ionescu despre democraţie

Posted in Înaintaşi ai neamului, Căile pierzaniei, Work Buy Consume Die by Muritor on 02/10/2011

Nae Ionescu (1890-1940)

„Cînd se vorbeşte de Grecia [antică, n.n.], atunci încep oamenii să se însenineze: „Ce frumos era în Grecia!”.

— Cum era ?

Zice: — Cerul era senin, oamenii erau sănătoşi şi frumoşi, şi viaţa era o continuă armonie.

— Şi ce mai era ?

Zice: — Guvernare democratică.

Cred că nimic nu e mai fals decît imaginea ce o avem despre Grecia de-atunci. De exemplu: democraţia atenia­nă n-a existat niciodată. Democraţia ateniană erau acele cete de exploatatori ai poporului. Întotdeauna s-a băgat de seamă că democraţia nu funcţionează propriu-zis decît într-o ţară unde e ceva de exploatat. (more…)

Tagged with: , ,

Documente: Scrisoarea Căpitanului către Nae Ionescu

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Corneliu Z. Codreanu şi Nae Ionescu

Prezentăm mai jos scrisoarea Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, adresată profesorului de filosofie şi ulterior mentorului Mişcării, Nae Ionescu. Cel mai probabil e din 1937:

Stimate domnule profesor,

În sfîrşit, au trecut şi cumplitele zile de durere care au copleşit sufletul Dvs. cu aceeaşi intensitate ca şi pe al nostru.

Amîndoi, cei duşi, Moţa şi Marin, s-au rupt din carnea şi din sufletul nostru, dar au avut şi cu Dvs. legături sufleteşti aşa de mari, încît n-ar putea fi egalate de alţii. O dovadă e şi că el, Moţa, v-a lăsat sfintele lui scrisori în paza Dumneavoastră.

Mişcarea legionară prin mine vă salută! Pentru tot ce aţi făcut.

Corneliu Z. Codreanu

Documente: Nae Ionescu despre Mişcarea Legionară

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Sub semnul arhanghelului

Nae Ionescu şi discipolul său, Mircea Eliade

„Dintre toate mişcările care, de la război încoace – pentru a nu vorbi decît în strictă contemporaneitate au încercat să organizeze destinele naţiei noastre, nici una nu s-a aşezat mai sigur în matca istoriei româneşti, ca cea a tinerilor care stau sub ocrotirea Arhanghelului cu sabia de foc.

Este adevărat că ei au avut norocul să se ridice la viaţa comunităţii în momentul UNIC în care structura istoriei coincide în aşa grad cu geniul rasei noastre, încît e de ajuns să fii cu adevărat român pentru ca gestul tău să creeze perspective imperiale. (more…)

Conducătorii de azi sunt şcolarii de ieri

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Mirean on 26/01/2011

Ei, aceşti conducători, sunt produsul educaţiei în care individul a făcut şcoala egoismului şi a materialismului sfărâmător de neamuri.

Nu ne-a fost dat să vorbim neamului, în special tineretului acestei ţări, de la catedră. Aşa cum nu le-a fost dat niciunuia dintre marii lui dascăli. Toţi, şi Horia, şi Iancu, şi Tudor, şi Eminescu, şi Codreanu, şi Moţa, au vorbit de pe Cruce. Iar câţiva din cei ce au vorbit de la catedră, au sfârşit tot pe Cruce: Nae Ionescu, N.C. Paulescu, Simion Mehedinţi, Radu Gyr, Noica, Eliade… Toţi au rostit cuvântul iubirii aproapelui ce cuprinde tainic intenţia divină de a salva omul din înşelăciune şi moarte veşnică.

Când veţi auzi cuvântul trimis prin această carte de pe Crucea suferinţei acceptată conştient, veţi cunoaşte ce înseamnă să ştii cui slujeşti. Lui Dumnezeu sau lui mamona? Veţi înţelge cine este mărturisitorul şi cine înşelătorul, cine iubeşte şi cine urăşte. Veţi cunoaşte într’adevăr că “nu este mai mare dragoste, decât să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi”, toţi cei pecetluiţi cu chipul lui Dumnezeu. (more…)