Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Scrisoare deschisă către Patriarhul României şi către Sfîntul Sinod al B.O.R.

Posted in Căile pierzaniei by Muritor on 31/01/2013

În atenția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a Sfîntului Sinod al BOR, în problema acceptării oficiale de către BOR în 1994 a celor două texte de la Chambesy în dialogul cu necalcedonienii:                                    

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

           
                          Sfîntul Apostol Pavel ne spune că fiecare dintre noi suntem mădulare ale Trupului lui Hristos, de aceea atunci cand un mădular suferă sau este în oarece pericol, este normal ca celelalte mădulare ale Trupului lui Hristos să reacționeze, ca într-un singur organism viu. Din același motiv, ca unul ce sunt mădular al Bisercii Ortodoxe îmi exprim îngrijorarea referitor la ceea ce a semnat Biserica Ortodoxă Română ca ipostas local al Bisericii Ortodoxe Sobornicești, în Sfîntul Sinod din 8-9 decembrie 1994, prin care se recunosc “Bisericile necalcedoniene” ca Ortodoxe.
Cred că acest act adoptat în Sinod ar trebui reanalizat. În nici un caz nu sunt impotriva dialogului teolgic cu eterodocşii .

Am văzut publicate pe site-ul oficial al Patriarhiei Române declarațiile de mai jos și mă gîndesc la faptul că poate nu au fost verificate de teologi avizați. De aceea, cu smerenie vă atrag atenția : (more…)