Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Gheorghe Racoveanu – teolog, desţărat, apologetul Omeniei

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 17/10/2011

Gheorghe Racoveanu (10.02.1900 – 1.05.1967)

Născut la Crăgueşti (judeţul Mehedinţi), Gheorghe Racoveanu a studiat teologia la Universitatea din Bucureşti, specializîndu-se în problemele ortodoxiei. El a fost unul din cei mai apropiaţi şi apreciaţi discipoli ai profesorului Nae Ionescu, cu care a fondat şi redactat revista teologică „Predania”.

Frămîntările politice, începînd din 1940, l-au silit să ia calea exilului, unde a avut parte de „ospitalitatea” hitleristă de la Rostock şi din lagărul de concetrare Buchenwald.

Deşi avea o admiraţie nemărginită faţă de persoana lui Corneliu Codreanu şi doctrina lui, Racoveanu nu s-a încadrat în Mişcarea legionară, pe care însă a caracterizat-o scriind: (more…)

Documente: NOUA TACTICĂ LEGIONARĂ din Martie 1938

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 12/10/2011

Politica este de 10 ori mai primejdioasă, de 100 ori mai dificilă şi de 1000 ori mai exigentă decît războiul. Aşa cum s-a ajuns la o specializare în arta şi ştiinţa războiului, tot astfel există o specializare în arta şi ştiinţa politicii.

Mă refer la Politică şi nu la politicieni.

În politică la fel ca în război, mijloacele şi metodele au rezultate certe numai la prima lor întrebuinţare. Adică numai atunci cînd şi numai atît cît constituiesc surpriză pentru adversari.

La a doua întrebuinţare, oricine cîştigă mai multă abilitate şi ajunge la mai multă siguranţă. Dar adversarul şi nu mai puţin concurenţii învaţă mai repede decît te perfecţionezi tu în respectivele mijloace şi metode întrebuinţate, în felul acesta se pierde factorul surpriză şi la viitoarea întîlnire adversarul opune contra-arme egale cu armele noastre. (more…)

Nicolae Horodniceanu – Profesor Extraordinario Honorario

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară, Românii din exil by Muritor on 03/10/2011

Nicolae Horodniceanu (1907-1944)

Legionar. Fiul cel mai mare din cei 14 copii ai morarului Iacob din comuna Băluşeşti, jud. Roman.

Inginer constructor, absolvent al Politehnicei din Bucureşti. Intră în Mişcarea Legionară după mai multă reflexie decît alţi colegi ai lui, deja activi. Dar odată intrat, se dăruieşte total, cu toată fiinţa lui, ca-n monahism. Devine unul din cei patru colaboratori de fiecare zi ai lui Corneliu Codreanu, mîna dreaptă a lui, elementul de bază al funcţionării sediului central al Mişcării. Blînd, dar intransigent faţă de orice deviere voluntară de la linia morală cerută oricărui legionar. Din acest motiv, în efemerul regim guvernamental din toamna lui 1940, nu i s-a atribuit nici un rol. În 1941 ia calea exilului, pentru el definitiv: Germania, Italia, Argentina. Bagajul lui de desţărat conţinea trei lucruri: şcoala solidă a ingineriei româneşti de atunci, şcoala legionară primită direct de la Corneliu Zelea Codreanu şi firea lui dăruită de Dumnezeu, în care credea fără rezerve.

Ajunge în oraşul San Juan din Argentina, oraş complet distrus de un cutremur. E însărcinat cu reconstruirea oraşului. Acest român şi legionar, capabil şi organizator extraordinar, repune în picioare oraşul. (more…)

Mărturisirea de credinţă a fratelui de cruce

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Cu dragoste faţă de Dumnezeu, care, cu bună orînduire, toate le- a făcut;

Cu multă recunoştinţă faţă de Dumnezeu, care, pe neamul nostru drept credincios, l-a binecuvîntat şi i-a dat în stăpînire cea mai frumoasă şi bogată ţară;

Cu dragoste faţă de ţara noastră;

Cu iubire şi recunoştinţă faţă de vitejiile strămoşilor noştri care s-au luptat ca să ne apere ţara de toţi vrăjmaşii şi să ne-o lase curată precum de la Dumnezeu este;

Cu cunoştinţa jertfei celor mari, de acum, a legionarilor, care, numai pentru noi, pentru apărarea ţării noastre şi pentru viitorul neamului nostru, se face; (more…)

Documente: Scrisoarea Căpitanului către Nae Ionescu

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Corneliu Z. Codreanu şi Nae Ionescu

Prezentăm mai jos scrisoarea Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, adresată profesorului de filosofie şi ulterior mentorului Mişcării, Nae Ionescu. Cel mai probabil e din 1937:

Stimate domnule profesor,

În sfîrşit, au trecut şi cumplitele zile de durere care au copleşit sufletul Dvs. cu aceeaşi intensitate ca şi pe al nostru.

Amîndoi, cei duşi, Moţa şi Marin, s-au rupt din carnea şi din sufletul nostru, dar au avut şi cu Dvs. legături sufleteşti aşa de mari, încît n-ar putea fi egalate de alţii. O dovadă e şi că el, Moţa, v-a lăsat sfintele lui scrisori în paza Dumneavoastră.

Mişcarea legionară prin mine vă salută! Pentru tot ce aţi făcut.

Corneliu Z. Codreanu

Documente: Radu Demetrescu (Gyr) despre Mişcarea Legionară

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Radu Demetrescu (Gyr) în detenţie

Datina şi legiunea

Revoluţionară, dinamică, deschizătoare de ferestre largi şi noi în istoria ţării, Mişcarea Legionară îşi împlîntă, totuşi, rădăcini adînci în datinile şi tradiţiile neamului. Ea nu este o rupere, o smulgere din zăcămintele profunde ale sufletului nostru etnic, ci, dimpotrivă, este o reluare a legăturii cu trecutul autentic, o restabilire a contactului cu esenţele mistice şi străfundurile conştiintei naţionale.

Înnoind, împrospătînd viaţa istorică şi politică, Mişcarea Legionară îşi întoarce faţa, însă, către tradiţiile neamului şi conti­nuă adevăratul drum al datinilor româneşti, pe care o altă viaţă cu totul falsificată şi importul unor moravuri de peste hotare, au reuşit să-l întrerupă timp de ani întregi. Între datina românească autentică şi viaţa citadină de pînă acum, falsificatorii sufletului naţional săpaseră o prăpastie. Toate marile vistierii ale conştiinţei noastre etnice, tot ce ne lega, ca lumină, ca cîntec şi veac, (more…)

Documente: Nae Ionescu despre Mişcarea Legionară

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Sub semnul arhanghelului

Nae Ionescu şi discipolul său, Mircea Eliade

„Dintre toate mişcările care, de la război încoace – pentru a nu vorbi decît în strictă contemporaneitate au încercat să organizeze destinele naţiei noastre, nici una nu s-a aşezat mai sigur în matca istoriei româneşti, ca cea a tinerilor care stau sub ocrotirea Arhanghelului cu sabia de foc.

Este adevărat că ei au avut norocul să se ridice la viaţa comunităţii în momentul UNIC în care structura istoriei coincide în aşa grad cu geniul rasei noastre, încît e de ajuns să fii cu adevărat român pentru ca gestul tău să creeze perspective imperiale. (more…)

Rugăciune pentru odihna robilor lui Dumnezeu, Ion Moţa şi Vasile Marin, a Î.P.S. Nicolae Bălan al Ardealului

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 29/09/2011

Sosirea Î.P.S. Nicolae Bălan la Casa Verde din Bucureşti (1940)

La prohodul mucenicilor Crucii şi ai neamului, Ion Moţa şi Vasile Marin, aduşi din Spania şi înmormîntaţi la Bucureşti, au slujit Î.P.S. Mitropolit al Ardealului, Nicolae Bălan, P.S. Episcop Bartolomeu al Rîmnicului şi P.S. Veniamin, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu un sobor de peste 200 de preoţi.

Ca mitropolit al Ardealului, Î.P.S. Nicolae Bălan nu avea nici o obligaţie să participe la acest prohod în Bucureşti. A fost deci un gest personal, circumstanţă care întăreşte caracterul excepţional al gestului. (more…)

A mai murit inca unul

Posted in Poezie by Mirean on 29/04/2011

Ah, Domnul, prea-bunul, il mangaie foarte. Tovarasi de moarte, poftim inca unul!

A mai murit inca unul –
cu foamea pe fata,
cu ochii de ceata,
cu maini ca tutunul.

A mai murit inca unul
din nemernica gloata
care pe rand se gata.
Unul cate unul.

Trei, sase, opt, zece …
A mai murit un misel.
Ce bine de el
ca-i liber sa plece! (more…)

Sinagogă a satanei

Posted in Înaintaşi ai neamului by Mirean on 16/03/2011

David Kaufman: "Mai bine să mai ţină regimul comunist încă o sută de ani, decât să spurcaţi pământul României vreodată cu ultimele fosile ce mai supravieţuiesc pe ici, pe colo"

Nici un om politic, nici Carol al II-lea, nici Antonescu şi nici nemţii, n-au intuit spiritul şi misiunea Mişcării Legionare în viaţa neamului nostru şi a lumii. Au crezut că este un partid politic pe care îl vor putea subordona sau îl vor putea compromite şi distruge. S-au înşelat căci judecau de la nivelul conştiinţei lor machiavelice. N-au intuit că Mişcarea Legionară era lucrare Dumnezeiască, nu omenească.

Prin ţelul pe care şi l-a propus, – Învierea neamului în faţa Scaunului de Judecată Finală, – prin   metodele   de   a   ajunge   acolo,   –   purificarea   sufletească   şi   trupească,   –   prin   folosirea demnităţii morale în luptă şi respectarea poruncilor Divine sub ascultarea Bisericii, Mişcarea Legionară a imprimat conştiinţa misionarismului creştin în viaţa neamului. Fiecare legionar avea conştiinţa mărturisitorului în numele lui Dumnezeu, străduindu-se să împlinească Voia Lui pe pământ. Vedem la el spiritul neînfricat în faţa morţii, ca şi la primii creştini martirizaţi. (more…)

Conducătorii de azi sunt şcolarii de ieri

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Mirean on 26/01/2011

Ei, aceşti conducători, sunt produsul educaţiei în care individul a făcut şcoala egoismului şi a materialismului sfărâmător de neamuri.

Nu ne-a fost dat să vorbim neamului, în special tineretului acestei ţări, de la catedră. Aşa cum nu le-a fost dat niciunuia dintre marii lui dascăli. Toţi, şi Horia, şi Iancu, şi Tudor, şi Eminescu, şi Codreanu, şi Moţa, au vorbit de pe Cruce. Iar câţiva din cei ce au vorbit de la catedră, au sfârşit tot pe Cruce: Nae Ionescu, N.C. Paulescu, Simion Mehedinţi, Radu Gyr, Noica, Eliade… Toţi au rostit cuvântul iubirii aproapelui ce cuprinde tainic intenţia divină de a salva omul din înşelăciune şi moarte veşnică.

Când veţi auzi cuvântul trimis prin această carte de pe Crucea suferinţei acceptată conştient, veţi cunoaşte ce înseamnă să ştii cui slujeşti. Lui Dumnezeu sau lui mamona? Veţi înţelge cine este mărturisitorul şi cine înşelătorul, cine iubeşte şi cine urăşte. Veţi cunoaşte într’adevăr că “nu este mai mare dragoste, decât să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi”, toţi cei pecetluiţi cu chipul lui Dumnezeu. (more…)