Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Mîhnirea lumii, moarte lucrează

Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul UngroVlahiei

Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul UngroVlahiei

Cum că mîhnirea pentru bunătăţile cele vremelnice este nefolositoare

Să ştii încă şi aceasta, o, frate, că nu se cuvine să te mîhneşti dacă, pentru păcatele tale, vei pierde vreo firească şi vremelnică bunătate, sau pe fiii tăi, sau pe femeia ta, sau însăşi împărăţia lumii, măcar şi însăşi viaţa, pentru că mîhnirea aceasta nu se socoteşte ţie întru pocăinţă, ci este deşartă şi nefolositoare şi la Dumnezeu neprimită.

Iată şi Saul s-a mîhnit cînd a auzit de la Samuel că va să-şi piardă şi împărăţia, şi însăşi viaţa, şi s-a speriat Saul, şi a căzut cît era de lung la pămînt, şi s-a înfricoşat foarte de cuvintele lui Samuel (I Împ. 28, 20), dar însă în deşert. A venit şi Antioh întru cunoştinţa răută­ţilor ce a făcut, cînd a văzut că în aceeaşi vre­me va pierde şi viaţa şi împărăţia cu acea moarte de durere, dar însă în deşert. Pentru aceasta şi zice Scriptura: Şi se ruga pîngăritul către Stăpînul Cel ce nu-l va mai milui pe el (II Macab. 9, 13).

Nu mai zic că mîhnirea ceea ce se face pentru bunătăţile cele lumeşti şi vremelnice nu numai că este nefolositoare la păcătos, ci îi pricinuieşte şi moarte, precum zice Pavel: Mîhnirea lumii, moarte lucrează (II Cor. 7: 10).

Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti

Sursa: Sfătuire foarte frumoasă despre spovedanie, Ed. Egumeniţa, p. 60-61

„Dragul meu, fricoşii nu se mîntuiesc!” – Părintele Amfilohie

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 13/01/2013

Mărturisirea de credinţă a fratelui de cruce

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Cu dragoste faţă de Dumnezeu, care, cu bună orînduire, toate le- a făcut;

Cu multă recunoştinţă faţă de Dumnezeu, care, pe neamul nostru drept credincios, l-a binecuvîntat şi i-a dat în stăpînire cea mai frumoasă şi bogată ţară;

Cu dragoste faţă de ţara noastră;

Cu iubire şi recunoştinţă faţă de vitejiile strămoşilor noştri care s-au luptat ca să ne apere ţara de toţi vrăjmaşii şi să ne-o lase curată precum de la Dumnezeu este;

Cu cunoştinţa jertfei celor mari, de acum, a legionarilor, care, numai pentru noi, pentru apărarea ţării noastre şi pentru viitorul neamului nostru, se face; (more…)