Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Rugăciunea de Miercuri a Sf. Ierarh Antim Ivireanul

sf. antimRugăciunea întîi

Dumnezeule şi Părinte al Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care m-ai ridicat din patul meu şi m-ai îndrumat pînă în acest ceas al rugăciunii, dă-mi harul Tău, deschizîndu-mi gura. Călăuzeşte-mă cu Duhul Tău cel Sfînt şi învaţă-mă îndreptările Tale. Cîte ţi-am greşit pînă în acest ceas, cu cuvîntul, cu fapta sau cu gîndul, cu voie ori fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă, după mare mila Ta. Că, dacă Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la Tine este izbăvirea. Tu eşti Unul Sfînt, ajutător puternic şi apărător al vieţii noastre şi pe Tine Te laudă toată zidirea în veci. Amin. (more…)

Rugăciune cînd sîntem supăraţi de gînduri rele

Posted in Rugăciuni, Rugăciuni către Maica Domnului by Muritor on 01/02/2013
Icoana Maicii Domnului Mîngîietoarea

Icoana Maicii Domnului Mîngîietoarea

Preasfîntă Stăpîna mea, de Dumnezeu Născătoare, 

goneşte de la mine, păcătosul şi nevrednicul robul tău,

trîndăvia, uitarea, necunoştinţa, lenevirea şi

toate gîndurile cele rele, urîte şi hulitoare,

alungă-le din ticăloasa şi amărîta mea inimă,

din sufletul meu cel întinat şi din mintea mea cea întunecată.

Stinge văpaia patimilor mele şi mă miluieşte şi îmi ajută,

căci neputincios şi ticălos sînt eu.

Izbăveşte-mă de aducerile aminte şi (more…)

Rugăciunea de Duminică a Sf. Ierarh Antim Ivireanul

Posted in Rugăciuni, Rugăciuni pentru zilele săptămînii by Muritor on 26/01/2013
Sf. sf. Mc. Antim Ivireanul

Sf. sf. Mc. Antim Ivireanul

Duminică dimineaţă înainte de plecarea la Biserică

Rugăciunea întîi

Din somn ridicîndu-mă, mulţumescu-ţi Ţie, Preasfîntă Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mîniat pe mine, leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai arătat iubire de oameni, după obicei; şi întru deznădăjduire zăcînd eu, m-ai ridicat ca să slăvesc puterea Ta dis-de-dimineaţă. Deci, acum luminează-mi ochii gîndului, deschide-mi gura ca să cuget la cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-ţi cînt întru mărturisirea inimii şi să laud Preasfînt Numele Tău: al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua, către PreaSfînta Născătoare de Dumnezeu

Iubitoare de oameni, Maică a Iubitorului de oameni Dumnezeu, Stăpînă, de Dumnezeu Născătoare, pleacă urechea Ta (more…)

Rugăciunea de Vineri a Sf. Ierarh Antim Ivireanul

Sf. Sfinţit Mc. Antim Ivireanul (1650-1716 d. Hr.), Mitropolit al Ţării Româneşti

Sf. Sfinţit Mc. Antim Ivireanul (1650-1716 d. Hr.), Mitropolit al Ţării Româneşti

Rugăciunea întîi

Dis-de-dimineaţă ridic duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sînt poruncile Tale. Învaţă-mă, Dumnezeule, dreptatea Ta, poruncile Tale şi îndreptările Tale. Luminează ochii gîndurilor mele, ca nu cumva să adorm în păcate, spre moarte; risipeşte orice negură de la inima mea. Păzeşte fără de ispită viaţa mea, cu pecetea Sfîntului Tău Duh. Revarsă asupra mea bogata milă a iubirii Tale de oameni, pentru ca mîntuit fiind cu sufletul şi cu trupul, să slăvesc cu îndrăznire minunatul şi binecuvîntatul Tău Nume: al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi în vecii vecilor. Amin. (more…)

„Preacinstirea Maicii lui Dumnezeu în vremea vieţii sale pămînteşti” de Sf. Ioan Maximovici

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 13/01/2013

feotokos_1Din vremurile apostolice şi pînă în zilele noastre toţi cei ce-L iubesc cu adevărat pe Hristos cinstesc şi pe cea care L-a născut, L-a crescut şi L-a ocrotit în vremea tinereţii Sale. Dacă Dumnezeu-Tatăl a ales-o, Dumezeu-Duhul Sfînt a adumbrit-o, iar Dumnezeu-Fiul S-a sălăşluit întru ea supunîndu-i-Se în timpul copilăriei, îngrijindu-Se de ea atunci cînd era spînzurat pe Cruce , nu ar trebui atunci ca toţi cei care îşi mărturisesc credinţa în Sfînta Treime să o cinstească şi pe Maica Domnului? Chiar din zilele vieţii sale pămînteşti, prietenii lui Hristos, Sfinţii Apostoli au arătat o mare grijă şi dragoste faţă de Preasfînta Născătoare de Dumnezeu. Între toţi, cel mai mult Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan care, împlinind porunca Dumnezeiescului ei Fiu a luat-o la sine şi a îngrijit-o ca pe propria sa mamă din clipa în care Mîntuitorul i-a spus de pe Cruce „Iată mama ta!” (Ioan 19, 27). (more…)

Sfîntul Ioan Maximovici: Un cuvînt către copii

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 28/12/2012

Predică la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Intrarea Maicii Domnului în BisericăFericitul Ioan avea cu copiii o relaţie cu desăvîrşire unică, un simţ deosebit pentru ei. În prezent am mai multe însemnări privitoare la acest lucru. Să le prefaţăm însă cu o predică de-a sa, scrisă pentru copiii de la Orfelinatul Sfîntul Tihon din Zadonsk, pe care le-a trimis-o pe cînd era plecat pentru mai multă vreme de lîngă ei, în Europa [atunci orfelinatul se mutase în San Francisco, California]. Ce cuvinte părinteşti calde! Ce simplitate şi putere conţine predica sa, ce grijă care cheamă conştiinţa copiilor!

Episcopul Sava de Edmonton (more…)

Maica Domnului hrănește familiile cu mulți copii

Posted in Viaţa în 2 by Muritor on 18/12/2011

Altă dată, eu [Halvatzis Petru, n.n.], împreună cu un monah și cu un familist cu mulți copii, am mers la Stareț [Cuviosul Paisie Aghioritul, n.n.]. El ne-a primit în felul său, simplu și călduros. Apoi ne-a povestit următoarea istorioară, deoarece vroia să dea curaj familistului:

„O să vă spun ceva care mi s-a întîmplat atunci cînd eram la Konița. Acolo exista o icoană a Maicii Domnului pe care o ștergeam în fiecare zi și îi aprindeam candela. În anumite răstimpuri, venea la mănăstire paznicul Nicolae Litos din Konița, care avea zece copii și îmi spunea:

– Gheronda [Părinte – în tălmăcire, n.n.], vreau să mă duc să aprind candela Maicii Domnului.

– Dar este aprinsă binecuvîntatule, îi spuneam. (more…)

Rugăciunea bolnavului către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu

Posted in Rugăciuni, Rugăciuni către Maica Domnului by Muritor on 20/10/2011

O, Maică Sfîntă a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului creştinesc, nădejde a celor deznădăjduiţi! La tine alerg cînd mă aflu în necazuri şi în dureri, aşteptînd milostivirea ta.

Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decît ai cunoscut-o tu, atunci cînd L-ai văzut pe Preadulcele tău Fiu răstignit pe cruce. Nici o mamă nu a plîns pentru fiii ei cît ai plîns tu pentru căderile şi durerile noastre. O, cîte icoane ai udat cu lacrimile tale, ca să vădeşti creştinilor grija pe care le-o porţi. Cum ai făcut să izvorască lacrimi din ochii tăi zugrăviţi de mîini omeneşti!

Ştiind marea ta grijă pentru cei ce laudă numele tău, te rog, Preacurată, (more…)

Rugăciune de Mihai Eminescu

Posted in Înaintaşi ai neamului, Poezie by Mirean on 17/08/2010

Craiasa alegându-te
Ingenunchem rugându-te,
Inalta-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întarire
Si zid de mântuire,
Privirea-ti adorata
Asupra-ne coboara,
O, maica prea curata
Si pururea fecioara,
Marie! (more…)