Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Aici s-a ajuns: „Ești presa? Îți ordonăm să scrii cum spunem noi! Altfel te închidem pentru fake news!”

Posted in Cugetări by Mirean on 02/05/2020

Cineva zicea că liberalismul e despre libertate.

Cenzurarea celor care pun la îndoială fapte legate de Coronavirus, a devenit noua regulă pentru cei care calcă în picioare libertatea de exprimare.

(more…)

Trebuie să ne apărăm libertatea, identitatea, credința și neamul!

Posted in Cugetări, Rezistenţa ortodoxă by Mirean on 05/10/2013

ortodoxieCredem că în faţa acestei ofensive generale a GLOBALIZĂRII susţinută de oculta mondială (şi de uneltele lor, cozile de topor sau francmasoneriile locale), care e tot mai aproape de atingerea obiectivelor (guvern mondial, sistem economic unic, religie unică, mod de viaţă consumerist ş.a.), noi trebuie să ne unim eforturile pentru a concepe o adevărată strategie de apărare viabilă, care să contracareze şi să întârzie planurile lor diabolice. Prezentăm mai jos un posibil model de strategie sau un program orientativ de la care putem pleca şi pe care să-l îmbunătăţim progresiv. (more…)

“De ce nu-l iubesc pe Neagu Djuvara”sau despre mutarea cătuşelor de la mîini şi picioare la cap!

Posted in Căile pierzaniei by Muritor on 05/01/2013
Neagu Djuvara (n. 1916) - istoric, diplomat, romancier

Neagu Djuvara (n. 1916) – istoric, diplomat, romancier

Am cumpărat acum cîţiva ani, cu mult entuziasm, cartea „Cum s-a născut poporul român?”scrisă de domnul Djuvara, cu intenţia de a o aşeza lîngă Biblia copiilor mei.

Pilat era originar din regiunea Pont al Asiei Mici, de fapt.

Pilat era originar din regiunea Pont al Asiei Mici, de fapt.

Spre surprinderea mea autorul insinuează naşterea poporului român acum vreo mie de ani şi după ce povesteşte despre surghiunul poetului Ovidius la Pontul Euxin continuă candid: ”v-aţi întrebat vreodată, cînd spuneţi Crezul în biserică, de ce pe Procuratorul Iudeii, care-l osîndeşte pe Isus, îl chema Pilat din Pont?” (more…)

Manifestul homosexualilor (pederaştilor)

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 05/11/2011

Tremuraţi, voi, porci heterosexuali, căci vom apărea înaintea voastră fără măşti!

Vă vom sodomiza (pederastiza, n.n.)fiii, embleme ale bărbăţiei voastre neputincioase, ale viselor voastre derizorii şi ale minciunilor voastre vulgare. Îi vom seduce în şcolile voastre, în dormitoarele voastre, în sălile voastre de sport, în vestiarele voastre, în terenurile voastre de sport, în seminarele voastre, în grupurile voastre de tineret, în toaletele cinematografelor voastre, în cazărmile voastre, în motelurile voastre, în toate cluburile voastre de bărbaţi, în clădirile Parlamentului vostru, oriunde bărbaţii sînt împreună cu alţi bărbaţi. Fiii voştri vor deveni fetiţele noastre şi vor asculta de noi. Îi vom remodela după chipul şi asemănarea noastră. Ei se vor umple de dorinţă pătimaşă pentru noi şi ne vor adora.

Femeilor, voi clamaţi libertatea. Voi spuneţi că nu mai sînteţi satisfăcute de bărbaţi, că ei vă fac nefericite. (more…)

Adevărata libertate

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 25/10/2011

Cu toţii căutăm libertate – oare nu fiindcă ne sim­ţim robi? Da, robi, dar nu din hotărîrea Ziditorului, ci din propria noastră vină. Domnul ne-a menit să dom­nim peste toate, însă noi ne-am obrăznicit şi am căzut în lanţurile robiei şi ale strîmtorărilor din toate părţi­le. Ne-libertatea exterioară încă nu este mare pierde­re: pierderea esenţială stă în aceea că suntem încătuşaţi lăuntric, că nu mai suntem stăpîni pe noi înşine şi în noi înşine. Altcineva stăpîneşte în om şi asupra omu­lui, iar omul nici vorbuliţă nu cutează să spună împo­trivă şi împlineşte cu supunere tot ce-i insuflă acela cu stăruinţă. Dar necazul de căpetenie e că nici nu conşti­entizează faptul că este rob: aşa-i de terminat! (more…)

Libertăţi şi libertate

Posted in Înaintaşi ai neamului, Cugetări by Muritor on 07/10/2011

De veacuri omul suferă şi luptă pentru liberta­te: libertatea de cuget, de faptă, libertatea pentru darurile frumuseţii şi ale credinţei.

O zădărnicie cît muntele vieţii. Omul trăieşte dezgustător de intens toate libertăţile făpturii sale căzute: libertatea desfrîului, a minciunii, a lenei şi a furtului, libertatea tuturor păcatelor, libertatea care distruge, care schimbă viaţa într-o mlaştină unde cresc numai plante otrăvitoare. Aceasta pen­tru că omul nu a înţeles şi nici nu a făcut nimic pentru cîştigarea adevăratei libertăţi, care este o condiţie absolută a omeniei. (more…)

Pierderea memoriei ne transformă în oameni de nimic

Posted in Cugetări, Work Buy Consume Die by Mirean on 11/12/2010

Nu mai apucăm să ne dumirim privind la ce se întâmplă cu noi, cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm.

Memoria este precum o rădăcină înfiptă adânc în pământ, în pământul trecutului nostru, în pământul fiinţei noastre, undeva departe de grijă şi stres. Dar, dincolo de toate cele văzute sau amintite, există o memorie primordială a omului, care-şi are rădăcinile crescute în sus, către Cel de unde primim energiile sau cuvintele esenţiale vieţuirii noastre. Dumnezeu Însuşi udă acest copac la vremea potrivită pentru a-şi da roadele lui.

De curând am primit darul odihnei pentru câteva ceasuri într-o casă ţărănească din lemn, veche de două sute de ani. Bătrâna care trăise înaintea actualilor stăpâni bătuse atâtea metanii încât adâncituri în lemnul podelei se săpaseră în timp, căci aşa măsura ea trecerea vremii, în tactul smeritei închinări. Se rugase nu numai pentru sufletul ei, ci şi pentru ca această casă a străbunilor să adăpostească, când ea nu va mai fi, oameni ai lui Dumnezeu; şi Cel Preaînalt i-a împlinit voia. Femeia aceasta avea o conştiinţă a succesiunii, a verigii pe care o reprezintă fiecare dintre noi în viaţa neamului nostru, a întregii omenităţi. (more…)

GÂNDEŞTE LIBER de Pro Tv

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 08/12/2010

Libertatea cu care ne îmbie lumea aceasta o putem asemăna cu efectul consumului de droguri.

Dintre toate fiinţele create de Dumnezeu doar omul a fost înzestrat cu libertate. Acest lucru e şi o favoare dar şi o răspundere în acelaşi timp, deoarece omul se poate bucura de libertatea sa, dar trebuie să şi dea seama de faptele pe care le săvârşeşte el în virtutea libertăţii sale. Sf. Ap. Pavel ne avertizează: „Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire”. (Gal. 5,13) Iar în altă parte Sf. Ap. Petru spune: „Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu”. (I Pt. 2,16)

După  cum ştiţi şi voi sintagma din titlu este motto-ul unui cunoscut post de televiziune. Ea se adresează mai ales tinerilor pe care încearcă să-i educe într-un anumit fel. Postul respectiv ne prezintă libertatea ca pe un mijloc de a ieşi din chingile societăţii în care trăim. Uneori chiar şi Sf. Biserică este ironizată şi batjocorită pe motiv că impune anumite constrângeri şi restricţii credincioşilor ei. (more…)

Libertatea ca o crimă perfectă

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 26/07/2010

În Gulagul comunist condamnarea la moarte însemna, cel mai adesea, un glonte în ceafă.
În gulagul capitalist condamnarea la moarte a trupurilor a fost scoasă în afara legii. Dar, în libertatea dăruită din plin trupurilor, a prosperat condamnarea la moarte a sufletelor.

O imagine pornografică este un glonte tras în „ceafa” sufletului. Conform cercetătorului Steven Most de la Yale University, ochii privitorului de fantasme erotice orbesc pentru opt zecimi de secundă: se blochează circulaţia în creier. Semnul unui „foc de armă” psihologic direct în minte: o execuţie aseptică, civilizată; o crimă perfectă. Iar arma e în mâna de fier a Libertăţii, ultimul şi cel mai tare idol: mama lui Rambo şi a lui Terminator… Şi a superpoliticienilor de azi…
După această execuţie sumară porţi în tine un suflet epileptic: un suflet înfometat de „lumina” care l-a rănit. A gustat laptele morţii şi nu se mai satură: mai vrea… (more…)

Subminarea familiei creştine în numele libertăţii

Posted in Cugetări by Mirean on 30/04/2010

Una din problemele cu care se confruntă Biserica astăzi este subminarea familiei creştine. Vedem mulţimea divorţurilor, a căsătoriilor „de probă”, a căsătoriilor mixte, numărul crescând de avorturi şi de copii abandonaţi, toate acestea fiind bazate pe noţiunea de „libertate”: „eşti liber să trăieşti cum vrei!”. Despre consecinţe însă nu vorbeşte nimeni.

Sub pretextul libertăţii

Cea mai veche definiţie dată de un filosof libertăţii îi aparţine lui Aristotel, care ne spune că „libertatea este raportul dintre conştiinţă şi voinţă”. În Evanghelie libertatea se identifică cu Adevărul: „Adevărul vă va face liberi” (In. 8,32) iar Adevărul este Hristos, pentru că Mântuitorul este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (In. 14,6). (more…)

Tagged with: , ,

Cînd toate’s vechi şi nouă toate – Liberalismul

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 16/01/2010

[…] Am admis legiuiri străine? Ei bine nu le-am admis pentru român, cu trebuinţele căruia nu se potriveau, ci pentru elemente economice cu care se potriveau, şi care ştiu a se folosi de dânselie. Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare. […]

Statul e azi maşina, prin mijlocul căreia cei laşi se răzbună asupra potrivnicilor lor politici. Iată la ce hal am ajuns cu suverani tatea poporului, liberatea, egalitatea şi fraternitatea. Apoi bune sunt ? – Bune, numai au un cusur: Nu se potrivesc.

Cum numim însa pe aceia care zic c-au descoperit o singura doftorie pentru toate boalele din lume, un leac fara gres, care, de esti nebun, te face cu minte, de-ai asurzit, te face s- auzi, în sfârsit, orice-ai avea, pecingine, chelie, ciupituri de varsat, degeratura, perdea la ochi, durere de masele, tot c- o alifie te unge si tot c-un praf te îndoapa?

Pe un asemenea doftor l-am numi sarlatan.

Ce sa zicem acum de doftorii poporului românesc, care la toate neajunsurile noastre tot c-un praf ne îndoapa, care cine stie de ce o fi bun?

Da’-i soseaua rea, încât ti se frânge caru-n drum? Libertate, egalitate si fraternitate si toate vor merge bine.

Dar se înmultesc datoriile publice? Libertate, egalitate si fraternitate da oamenilor, si s-or plati.

Da’-i scoala rea, da’ nu stiu profesorii carte, da’ taranul saraceste, dar breslele dau înapoi, dar nu se face grâu, da’- i boala de vite?… Libertate, egalitate si fraternitate, si toate or merge bine ca prin minune.

Am aratat, într-un rând, ca aceste prafuri si alifii ale liberalilor le- am luat de ni-i acru sufletul de ele si tot rau. Or fi bune ele buruienile acestea pentru ceva, dar se vede ca nu pentru ceea ce ne lipseste tocmai noua.

Selectii de aici.