Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

În memoriam: Gheorghe Clime! Prezent!

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 29/09/2011

Gheorghe Clime (1889- 22.09.1939), inginer, avocat, comandant legionar

Text scris şi difuzat în 1942 de Petre Vălimăreanu, în timpul detenţiei din lagărul de muncă hitlerist de la Rostock:

Printre puţinii care au fost alături de Căpitan din prima clipă, poate mai în vîrstă decît toţi, e inginerul Gheorghe Clime, sau Domnul Inginer, cum i se spune în Legiune.

S-a născut în 1889 la Oancea, judeţul Covurlui, pe malul Prutului, sat de răzeşi în Ţara de Jos a Moldovei, pe unde va fi trecut cîndva Rareş cu carele, ca şi Ştefan, în multele-i războaie purtate pe la miazăzi. Membru de frunte al societăţii patriotice Avîntul, unde l-a cunoscut pe Nae lonescu, cu ocazia întîlnirilor anuale de la Brăila, Galaţi, Bîrlad. Rămîne îndurerat de ruperea lui Iorga din tabăra naţionalistă. După un scurt răgaz, mai toţi avîntenii s-au grupat în jurul lui A.C. Cuza, Corneliu Şumuleanu şi Ion Zelea Codreanu, care tocmai întemeiau Liga Apărării Naţionale Creştine. Clime devine secretarul regionalei Moldova, dar, în urma tristelor întîmplări din 1926, cînd Liga se destramă, nu-şi mai găseşte rostul nici aici. În curînd avea să se alăture celor ce trăiau în duhul marilor rupturi, cu tineretul strîns de Căpitan sub steagul Arhanghelului, în care îşi puneau de acum toate speranţele. Mai apoi a făcut avocatură la Domneşti (Muscel), trăind la ţară cu aceleaşi rosturi ce le avusese la Iaşi între studenţi, dar şi mai strîmtorat, căci susţinea doar cauzele drepte, iar plata era benevolă, şi din puţinul ce avea trebuia să întreţină şi revista Garda, de el înfiinţată. (more…)