Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Societatea plăcerii

Posted in Cugetări, Work Buy Consume Die by Mirean on 22/09/2010

Omul modern îşi dedică tot mai puţin timp producţiei prin muncă şi din ce în ce mai mult producerii şi reinventării neîncetate a propriilor sale nevoi şi bunăstări. (…) Daca uită, i se va reaminti amabil şi prompt că nu are dreptul să nu fie fericit.

De la hommo aestheticus la hommo consumericus


Atunci cînd se pune problema identităţii contemporane, teoreticienii se pun dintr-o dată de acord: Trăim viaţa secolului 21 în lumina unei societăţi a văzului şi a dorinţei! Avem de-a face cu o societate care încearcă să facă lumea pe cît se poate de transparentă pentru a o asemăna sieşi, pentru a o privi asemeni unei vitrine din care îşi poate alege conţinutul dorit sau la care alege doar să privească. Conform poziţiei lui Boris Groys[1] întreaga cultură contemporană se bazează pe proiecte individuale în interiorul cărora se petrece un joc complicat; autorii acestor jocuri schimbă şi fac negoţ între ei, astfel încît cultura devine inevitabil un soi de comercializare a gustului. (more…)