Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Piraţii sexualităţii

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Muritor on 26/10/2011

Auzeam, înainte de război, că epocile postbelice sunt caracterizate mai evident printr-o recrudescenţă a pervertirii sexuale, dar niciodată n-aş fi crezut că se poate ajunge în această materie acolo unde, inconştienţi şi răi, am ajuns astăzi. Degradarea infamă a legăturii dintre bărbat şi femeie, acceptarea, aproape cu indiferenţă, din partea întregii feminităţi “ele peste tot locul”, a acestei murdare înjosiri a trupului femeiesc, niciodată n-ar fi fost de crezut să ajungă în halul de sălbatecă isterie şi dezgustătoare exhibiţie animalică, de astăzi… (more…)

Trăieşte liber, sau mori!

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 02/06/2011

Este o poveste poetică de Triumf şi tragedie despre o ruptură a unei familii, un guvern brutal, şi un act de sfidare, care schimba totul.

Era în anul 2081. În sfîrşit erau toţi egali.

Nu erau egali doar în faţa lui Dumnezeu şi a legii. Erau egali în toate sensurile. Nimeni nu era mai deştept decît altcineva. Nimeni nu era mai frumos decît altcineva. Nimeni nu era mai puternicsau mai rapid decît altcineva.

Toată această egalitate se datora amendamentelor 211, 212 şi 213 ale Constituţiei şi a neîncetatei vigilenţe a Generalilor Statelor Unite a Handicapurilor. Cei puternici poartă greutăţi pentru a-i face mai neputincioşi, cei inteligenţi poartă căşti pentru a fi împiedicaţi să aibă nedreptul avantaj al propriului creier. Pînă şi cei frumoşi poartă măşti în situaţiile în care frumuseţea ar putea distrage atenţia.

Era Epoca de Aur a egalităţii. (more…)