Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

În ce constă esenţa creştinismului?

Posted in Work Buy Consume Die by Muritor on 25/10/2011

Se spune că în dragoste. Nu, aşteptaţi puţin. Dra­gostea e odrasla, alcătuită din flori şi roade. Mai îna­inte trebuie curăţit pămîntul, arat, semănat, şi după aceea creşte. Ce a zis Domnul despre venirea Sa? De ce a venit El? Ca să caute şi să mîntuiască pe cel pier­dut. Dar cei căutaţi cum se mîntuiesc? Se dezbracă de omul vechi şi se îmbracă în omul nou. Mai înainte tre­buie să se dezbrace, să dea jos şi să arunce toată ve­chitura patimilor şi a păcatelor, după care se vor naş­te şi cele noi-nouţe. Vine frica lui Dumnezeu şi naşte pocăinţa, (more…)

Să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci!!!

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 24/07/2011

Viaţa creştinului stă sub semnul crucii. El trăieşte viaţa ca pe o răstignire între lucruri ce par contrare, dar care se unesc în mod esenţial în fiinţa lui intimă.

Crucea este o constantă în viaţa omului şi de aceea trebuie asumată cu mult mai mult de către creştin. Fără cruce, o persoană nu se poate numi creştin, nu cunoaşte sau pur şi simplu nu a înţeles învăţătura lui Hristos.

Creştinii au simţit de la început importanţa covîrşitoare a crucii, însemnîndu-se (more…)

Civilizaţia morţii

Posted in Ateilor, Cugetări, Work Buy Consume Die by Mirean on 10/08/2010

Civilizaţia de tip occidental este o formă de creştinism fără Dumnezeu. Comunismul însuşi este o formă de creştinism fără Dumnezeu. Cu toţii iau principii, idei, legi bune, din cele pe care le-a lăsat Dumnezeu pe pămînt, dar le aplică fără duhul de viaţă al lui Dumnezeu. De bună seamă că aceste idei sînt luate de la Dumnezeu, pentru că într-o lume ipotetică ce a apărut singură, spontan, din apă, noroi şi pietre, ele nu puteau să răsară. Pietrele nu au valori şi nici idei. Aristotel dădea definiţia nimicului, spunînd că este ceea ce visează pietrele. Toate aceste legi, idei, valori sînt vii atîta vreme cît prin ele circulă seva de viaţă, adică harul sfînt. Cînd Dumnezeu este eliminat din societate, din şcoli, din viaţa de zi cu zi, ele rămîn moarte.

Aşadar, civilizaţia nu este altceva decît creştinism fără Dumnezeu combinat cu infatuarea ineptului care ştie el sigur că ştie/poate şti absolut totul. Astfel se explică faptul că toate ideologiile din lume par bune la suprafaţă. Originea tuturor acestora este sfîntă, după cum este şi originea diavolului. Însă atunci cînd sînt puse în aplicare, pustiesc totul în calea lor. (more…)

Tagged with: , , ,