Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Documente: NOUA TACTICĂ LEGIONARĂ din Martie 1938

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 12/10/2011

Politica este de 10 ori mai primejdioasă, de 100 ori mai dificilă şi de 1000 ori mai exigentă decît războiul. Aşa cum s-a ajuns la o specializare în arta şi ştiinţa războiului, tot astfel există o specializare în arta şi ştiinţa politicii.

Mă refer la Politică şi nu la politicieni.

În politică la fel ca în război, mijloacele şi metodele au rezultate certe numai la prima lor întrebuinţare. Adică numai atunci cînd şi numai atît cît constituiesc surpriză pentru adversari.

La a doua întrebuinţare, oricine cîştigă mai multă abilitate şi ajunge la mai multă siguranţă. Dar adversarul şi nu mai puţin concurenţii învaţă mai repede decît te perfecţionezi tu în respectivele mijloace şi metode întrebuinţate, în felul acesta se pierde factorul surpriză şi la viitoarea întîlnire adversarul opune contra-arme egale cu armele noastre. (more…)

Documente: Scrisoarea Căpitanului către Nae Ionescu

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Corneliu Z. Codreanu şi Nae Ionescu

Prezentăm mai jos scrisoarea Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, adresată profesorului de filosofie şi ulterior mentorului Mişcării, Nae Ionescu. Cel mai probabil e din 1937:

Stimate domnule profesor,

În sfîrşit, au trecut şi cumplitele zile de durere care au copleşit sufletul Dvs. cu aceeaşi intensitate ca şi pe al nostru.

Amîndoi, cei duşi, Moţa şi Marin, s-au rupt din carnea şi din sufletul nostru, dar au avut şi cu Dvs. legături sufleteşti aşa de mari, încît n-ar putea fi egalate de alţii. O dovadă e şi că el, Moţa, v-a lăsat sfintele lui scrisori în paza Dumneavoastră.

Mişcarea legionară prin mine vă salută! Pentru tot ce aţi făcut.

Corneliu Z. Codreanu

Sfântă tinereţe legionară!

Posted in Înaintaşi ai neamului by Mirean on 04/03/2011

 

„Sfântă tinereţe legionară cu piept călit de fier (neînfricaţi în mărturisirea înţeleaptă) şi sufletul de crin” (purificaţi prin Taina Mărturisirii şi transfiguraţi prin însuşirea energiilor Divine din Trupul şi Sângele lui Hristos).

Căpitanul crease o şcoală morală, – şi nu un partid politic, – ce avea ca obiectiv modelarea în viziune creştină a sufletelor, nu acapararea puterii politice. Imperiul bizantin a ajuns şi politiceşte în braţele creştinilor; aşa şi România va cădea politic – din mâna celor fără conştiinţa responsabilităţii în faţa lui Dumnezeu – în braţele legionarilor, nu prin lovituri de stat, nici prin şantajul maselor cu voturi măsluite, ci prin jertfe şi viaţă virtuoasă, operând în conştiinţa neamului chemarea lor la conducerea statului. E un proces lung, alte generaţii vor trebui să se aşeze conştient pe altarul ispăşirii păcatelor acestui neam. […] (more…)

Conducătorii de azi sunt şcolarii de ieri

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Mirean on 26/01/2011

Ei, aceşti conducători, sunt produsul educaţiei în care individul a făcut şcoala egoismului şi a materialismului sfărâmător de neamuri.

Nu ne-a fost dat să vorbim neamului, în special tineretului acestei ţări, de la catedră. Aşa cum nu le-a fost dat niciunuia dintre marii lui dascăli. Toţi, şi Horia, şi Iancu, şi Tudor, şi Eminescu, şi Codreanu, şi Moţa, au vorbit de pe Cruce. Iar câţiva din cei ce au vorbit de la catedră, au sfârşit tot pe Cruce: Nae Ionescu, N.C. Paulescu, Simion Mehedinţi, Radu Gyr, Noica, Eliade… Toţi au rostit cuvântul iubirii aproapelui ce cuprinde tainic intenţia divină de a salva omul din înşelăciune şi moarte veşnică.

Când veţi auzi cuvântul trimis prin această carte de pe Crucea suferinţei acceptată conştient, veţi cunoaşte ce înseamnă să ştii cui slujeşti. Lui Dumnezeu sau lui mamona? Veţi înţelge cine este mărturisitorul şi cine înşelătorul, cine iubeşte şi cine urăşte. Veţi cunoaşte într’adevăr că “nu este mai mare dragoste, decât să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi”, toţi cei pecetluiţi cu chipul lui Dumnezeu. (more…)

Individ, colectivitate naţională, naţiune

Posted in Înaintaşi ai neamului, Work Buy Consume Die by Mirean on 01/09/2010

„Drepturile omului” nu sunt mărginite numai de drepturile altui om, ci si de alte drepturi. Pentrucă, există trei entităti distincte:

1. Individul.

2. Colectivitatea natională actuală, adică totalitatea indivizilor din aceeasi natie, trăind într’un stat, la un moment dat.

3. Natiunea,   acea   entitate   istorică   trăind   peste   veacuri   cu rădăcinile înfipte în negura vremii si cu un viitor infinit.

O nouă mare eroare a democratiei bazată pe „drepturile omului” este aceea de a nu recunoaste si a nu se interesa decât de una din aceste trei entităti: individul. Pe a doua o neglijează sau îsi bate joc de ea, iar pe a treia o neagă. (more…)

Despre democraţie

Posted in Înaintaşi ai neamului by Mirean on 16/08/2010

Voiesc ca în paginile ce urmează să fac câteva însemnări trase din experienta zilnică în asa fel încât să poată fi întelese de orice legionar tânăr sau muncitor.

Trăim în hainele, în formele democratiei. Sunt oare bune? Încă nu   stim.   Un   lucru   însă   îl   vedem.   Îl   stim   precis.   Că   o   parte   din natiunile cele mai mari si mai civilizate din Europa au aruncat aceste haine si s’au îmbrăcat în altele noui. Oare să le fi aruncat de bune? Alte natiuni fac toate sfortările să le arunce si să le schimbe si ele. De ce?   Să   fi   înnebunit   oare   toate   natiunile.   Şi   să   fi   rămas   numai politicianii români cei mai întelepti oameni din lume? Pare că nu-mi vine să cred.

Cei ce le-au schimbat, sau cei ce vor să le schimbe, desigur că vor fi având fiecare motivele lor.

Dar de ce să ne ocupăm noi de motivele altora? Să ne ocupăm mai   bine   de   motivele   cari   ne-ar   face   pe   noi,   Românii,   să   ne schimbăm aceste haine ale democratiei.

Dacă nu avem motive, dacă pentru noi sunt bune, atunci noi le păstrăm, chiar dacă toată Europa le-ar arunca. (more…)

Planurile mari ale judaismului faţă de pământul şi neamul românesc

Posted in Înaintaşi ai neamului, Work Buy Consume Die by Mirean on 05/08/2010

Pentru ca poporul român să-si frângă orice putere de rezistentă, jidanii vor aplica un plan unic si în adevăr diabolic.

1. Vor căuta să rupă legăturile sufletesti ale neamului cu cerul si cu pământul. Pentru ruperea legăturilor cu cerul, vor întrebuinta împrăstierea, pe scară întinsă, a teoriilor ateiste, pentru a face din poporul român, sau   măcar   numai   din   conducătorii   lui,   un   popor   despărtit   de Dumnezeu; despărtit de Dumnezeu si de mortii lui, pentru a-l omorî, nu cu sabia, ci tăindu-i rădăcinile de viată spirituală.

Pentru   ruperea   legăturilor   cu pământul,   izvorul   material   de existentă al unui neam, vor ataca nationalismul ca o idee învechită si tot ce se leagă de ideea de patrie si pământ, pentru ca să rupă firul iubirii care uneste poporul român de brazda lui. (more…)

Mesajul Căpitanului

Posted in Înaintaşi ai neamului by Mirean on 10/06/2010

Cinstiţi Români,
Domnilor şi Doamnelor, Prea onorate familii româneşti, Poporul român este poate singurul popor care, în toată istoria sa, n-a cunoscut păcatul robirii, încălcării sau nedreptăţirii altor popoare. Sufletul Românesc trăieşte, de veacuri, cinstit, pe aceste meleaguri dintre Nistru şi Tisa. Sub domnia cuvântătorilor partidelor, Românul de pretutindeni a sărăcit şi a îngenuncheat în faţa străinului pripăşit de curând. Rosturile mari ale Patriei sunt părăsite. Lumea noastră politicianizată nu mai vede în faţă decât interesul partidului, pentru a cărui biruinţă sacrifică, în fiecare zi şi ceas de ceas, însuşi viitorul nostru ca neam. Muncitorii români părăsiţi îngroaşă rândurile comuniştilor. Comunismul înseamnă anticreştinism. (more…)