Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Ispita desăvârșirii omului prin consum

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 01/01/2017

consumismÎn politica de promovare a produselor, reclamele de azi sunt similare cu dorința Evei. Cărțile care ne învață fericirea în cinci minute și ne scapă de boli incurabile într-o pauză, haina care face pe om, casa care te face om, mâncarea care-ți provoacă inteligență artificială, acestea sunt doar câteva exemple ale ofertei de „știință” din raioanele magazinelor. Fructul este mai vrednic decât viața, se acordă o importanță mai mare lucrului, decât Cuvântului. Iubim pătimaș activele corporale ale materiei, claxonând pasiv viața aflată sub povara corpului. (more…)

Oameni al căror dumnezeu este pîntecele

Posted in Work Buy Consume Die by Muritor on 20/10/2011

Priveşte în jur şi cercetează: cu ce sînt ocupaţi toţi oamenii, de cine se îngrijesc, pentru cine lucrează? Toţi, pînă la unul, lucrează pentru pîntece şi toate ostenelile lor sînt pentru satisfacerea pretenţiilor lui: „Dă-mi să mănînc”, „Dă-mi să beau”. Şi singură făgăduinţa doborîrii acestui tiran al nostru, cît de mare bine promite să aducă în viitor!

Puneţi-vă acum în acest punct şi cugetaţi: încotro se va îndrepta nepotolita sete de activitate a veacului acestuia în veacul celălalt, cînd nu va fi nevoie să ne ostenim pentru stomac şi, îndeobşte, pentru lucrurile acestei vieţi? Trebuie să dăm un răspuns de pe acum, ca să ne pregătim de ceea ce ne aşteaptă în viitorul nesfîrşit.

Sfîntul Teofan Zăvorîtul

Tehnologie şi consumism pe plaiuri mioritice

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 29/03/2010

Românii se dau în vânt după tehnologia modernă. Cei mai mulţi cred că accesul la tehnologiile moderne le deschide porţile raiului terestru. Computerele, telefoanele celulare, ipodurile, televiziunea prin cablu şi satelit, automobilele de lux şi puzderia de gadgeturi electronice au introdus în ţară o ambianţă „tehno“ învestită deseori cu magia spaţiului sacru. În marile oraşe, tehnologia guvernează deja modul în care oamenii muncesc şi îşi petrec timpul liber. Tinerii, mai ales, încep să „interiorizeze“ tehnologia, o transformă treptat într-o stare de spirit şi normă de comportament.

Atât comunismul cât şi tehnoglobalismul de astăzi şi-au dorit ca tehnologia să devină matricea însăşi a vieţii românului. „Societatea socialistă multilateral dezvoltată“ nu era altceva decât un sistem industrial-tehnologic ineficient. Proiectele faraonice (Canalul Dunăre-Marea Neagră), dezvoltarea monstruoasă a petrochimiei, a siderurgiei şi a industriei „constructoare de maşini“, sistematizarea satelor au creat o societate a penuriei permanente în care întreaga populaţie (cu excepţia nomenclaturii comuniste) trăia la limita subzistenţei biologice. Toate acestea au fost justificate în numele „progresului material şi spiritual“, al unei societăţi comuniste viitoare concepute ca un paradis al raţionalităţii tehnologice. (more…)