Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Statul nu e tara. Statul este instrumentul dusmanului in contra tarii.

Posted in Căile pierzaniei, Mişcarea Legionară by Mirean on 21/11/2016

Romania-vandutaSTATUL NU E ŢARA, STATUL E INSTRUMENTUL DUŞMANULUI ÎN CONTRA ŢĂRII. STATUL ROMÂN este o entitate complet distinctă şi opusă faţă de ȚARĂ.

Ca să aflăm în slujba cărei etnii este subordonat Statul Român, să căutăm referințele etnice care se găsesc în legislaţia Statului Român și găsim: (more…)

Ernest Bernea despre CĂDEREA OMULUI şi…

Posted in Înaintaşi ai neamului, Cugetări, Mişcarea Legionară by Mirean on 17/02/2015

Bernea_HoriaOmul încrezător în propriile sale forţe, ceea ce bine orientat poate fi rodnic, s’a risipit în diversitatea unei lumi de senzaţii şi aparenţe. Lipsite de un orizont spiritual cuprinzător, lipsit de profunzime, el este lipsit de discernământ şi putere de alegere. Natura intimă, şi mai ales sensul lucrurilor, îi scapă.

Acest om se frământă zadarnic, în năzuinţa de a-şi creea un nou univers, deoarece el cade victimă unor aparenţe derutante şi tentaţiilor de tot felul. Universul spiritual şi uman ce trebuie astăzi creat din nou, un univers care să-i valorifice calitatea, nu se poate construi pe tehnică şi confort, cu atât mai puţin pe apetit. (more…)

Ţara

Posted in Mişcarea Legionară, Poezie by Mirean on 23/07/2012

cu-otelul nostru tot, sdrobi-vom celor ce’n picioare ne calca bot scarnav dupa bot si falca dupa falca!…

uite-i ! …
arşi de soare, aşpri, ‘ndrăsneţi,
crainici iuţi ai unei noui vieţi…

ca printre fulgere, prin furtuni, pe sub grindini
vin voiniceşte de pretudindeni:
pădure mişcătoare de goruni nebuni,
oaste fãcătoare de minuni,
cu vrere năprasnică, vie
de-atotputernicie…

feţi-frumoşi ai unui nou noroc,
cresc sprinteni, s’oţelesc, se răscoc,
sub ceruri de plumb ăi de foc…

în foamea-i de faptă şi infinit,
ţara cu trup tîlharit,
cu inima arsă,
dîrză, mănoasă-i revarsă
puhoi spre ‘mpotriviri,
peste porunci de sbiri,
spre încleştari ce i-adastă
pe cea mai înalta creastă… (more…)

Tagged with: , ,

„… i s-a arătat Sf. Valeriu Gafencu care i-a spus să îl caute că îl vor găsi”!

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 05/11/2011

Sf. Mc. Valeriu Gafencu, Sfîntul închisorilor

În luna iunie a acestui an, Valentina Gafencu, sora martirului anticomunist, Valeriu Gafencu, supranumit Sfântul închisorilor, a cerut binecuvântare de la Părintele Justin Pârvu pentru a înainta o cerere către CICCR (Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România) spre demararea unor cercetări arheologice în cimitirul de la Tg Ocna, menite să stabilească locul unde a fost îngropat fratele ei, precum şi căutarea, deshumarea şi recuperarea rămăşiţelor pământeşti ale acestuia, în cazul în care vor fi descoperite. Părintele Justin nu doar că binecuvintează, ci şi sprijină financiar această campanie de cercetare arheologică.

Au trecut câteva luni până când în sfârşit primim răspunsul pozitiv la cererea doamnei Gafencu, din partea domului arheolog Gheorghe Petrov, arheolog expert la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj, un creştin cinstit şi curat la suflet, şi din partea domnului Ioan Chertiţie, fost gardian de penitenciar, o figură impresionantă prin râvna (more…)

Nicolae Iorga despre martiriul lui Moţa şi Marin

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 02/11/2011

DOI BĂIEŢI VITEJI: MOŢA ŞI MARIN

Nicolae Iorga (1871-1940)

Luptînd pentru credinţa lor creştină şi pentru cinstea poporului lor, pentru ce este etern, scump şi curat în latinitatea nebolşevizată, doi tineri Români, doi Băieţi viteji, Moţa şi Marin, au căzut înaintea Madridului apărat de Roşii. Cînd, în zilele din urmă, îndepărtam [?] ştirile de o monotonie desăvîrşită – în ciuda măcelului zilnic – cu privire la ceea ce se petrece, în miez de iarnă, acolo, în nenorocita Spanie, nu ne gîndeam că între aceia care şi-au dat viaţa luptînd pentru cauza cea bună erau aceşti doi fii ai ţării noastre.

Prinşi de un entuziasm care se cere condus şi nu înăbuşit (pentru că altfel rămîne celălalt entuziasm, contra căruia Statul nu poate lupta îndeajuns şi mai ales singur), încălziţi de o idee căreia i se închinaseră întregi, ei şi-au zis că e preferabil, decît în România însăşi o agitaţie care nu-i aduce întotdeauna bine, să meargă acolo unde nu sunt discursuri (more…)

Pr. Dumitru Stăniloae despre jertfa noilor martiri Ion Moţa şi Vasile Marin, comandanţi legionari

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 02/11/2011

Ofranda adusă lui Dumnezeu de poporul Român

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae - Părintele teologiei româneşti

Jertfa acestor „doi băieţi viteji” are semnificaţia unei ofrande aduse lui Dumnezeu de poporul român, popor înzestrat cu o spiritualitate superioară, care poate servi de model pentru celelalte popoare şi poate ajuta la ridicarea întregii umanităţi pe o treaptă superioară.

Această faptă de jertfă supremă a lui Ion Moţa şi Vasile Marin pentru creştinism a meritat să fie cinstită -destul de tîrziu, la trei ani de la înlăturarea comunismului  – printr-un parastas prin care să se pomenească sufletele celor doi martiri ai crucii şi să se atragă atenţia poporului nostru asupra semnificaţiei majore a acestei jertfe.

(Interviu realizat la 19 ianuarie 1993 şi publicat în Gazeta de Vest, nr.105, ianuarie 1995)

Gheorghe Racoveanu – teolog, desţărat, apologetul Omeniei

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 17/10/2011

Gheorghe Racoveanu (10.02.1900 – 1.05.1967)

Născut la Crăgueşti (judeţul Mehedinţi), Gheorghe Racoveanu a studiat teologia la Universitatea din Bucureşti, specializîndu-se în problemele ortodoxiei. El a fost unul din cei mai apropiaţi şi apreciaţi discipoli ai profesorului Nae Ionescu, cu care a fondat şi redactat revista teologică „Predania”.

Frămîntările politice, începînd din 1940, l-au silit să ia calea exilului, unde a avut parte de „ospitalitatea” hitleristă de la Rostock şi din lagărul de concetrare Buchenwald.

Deşi avea o admiraţie nemărginită faţă de persoana lui Corneliu Codreanu şi doctrina lui, Racoveanu nu s-a încadrat în Mişcarea legionară, pe care însă a caracterizat-o scriind: (more…)

Anastasia Popescu, Mama Sica – Comandant Legionar

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 16/10/2011

Anastasia Popescu, Comandantul Cetăţuilor Legionare

Printre personalităţile marcante ale Mişcării Legionare, Sica Popescu a fost o figură aparte, bine cunoscută chiar şi dincolo de cadrul strict legionar.

Era nepoata lui Teodosie Popescu, unul dintre Văcăreştenii care, sub comanda lui Corneliu Zelea Codreanu, au întemeiat, la 24 Iunie 1927, Legiunea Arhanghelul Mihail, apoi denumită Garda de Fier sau Mişcarea Legionară.

Sica (diminutiv de la Anastasia) era numele sub care era cunoscută atît în Legiune cît şi în lumea înconjurătoare, şi care-i va rămîne pentru totdeauna.

Pentru credinţa ei şi pentru elanul cu care (more…)

Ion Pantazi – căpitan în rezervă, desţărat, frate de cruce

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară, Românii din exil by Muritor on 16/10/2011

Ion Pantazi (26.07.1920 - 9.08.1996)

Ofiţer activ, locotenent de cavalerie. În 1940 a absolvit liceul militar şi a luat bacalaureatul, la Cernăuţi. La 10 Mai 1942 a absolvit şcoala de ofiţeri şi a fost avansat sublocotenent. În liceu a făcut parte din Frăţiile de Cruce. La 1 Iunie 1942 a plecat pe front şi în 3 ani de participare a fost decorat cu Coroana României clasa a 5-a, Steaua României clasa 5-a, Ordinul Mihai Viteazul, Crucea de Fier clasa a 2-a şi clasa 1 -a. A fost arestat în 1946. A executat 16 ani de închisoare. A evadat din minele de la Cavnic, dar după 5 zile a fost prins. A fost eliberat în 1964. În 1978 a ajuns în exil şi a avut un admirabil comportament. A colaborat la ziarul Stindardul, director faimosul Ion Emilian, ziar de coerenţă extraordinară în apărarea drepturilor româneşti. La moartea lui Emilian, publicaţia a fost preluată de Pantazi. În 1985, devine Stindardul Românilor. Ca scrii­tor, Ion Pantazi e autorul cărţii Am trecut prin iad, în două volume: lectură obligatorie, din foarte multe puncte de vedere, pentru orice român. Viaţa din închisori, viaţa din exil, laşitatea princi­palilor actori ai ne­ghiobiei de la 23 au­gust 1944, sunt văzute cu o (more…)

Documente: NOUA TACTICĂ LEGIONARĂ din Martie 1938

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 12/10/2011

Politica este de 10 ori mai primejdioasă, de 100 ori mai dificilă şi de 1000 ori mai exigentă decît războiul. Aşa cum s-a ajuns la o specializare în arta şi ştiinţa războiului, tot astfel există o specializare în arta şi ştiinţa politicii.

Mă refer la Politică şi nu la politicieni.

În politică la fel ca în război, mijloacele şi metodele au rezultate certe numai la prima lor întrebuinţare. Adică numai atunci cînd şi numai atît cît constituiesc surpriză pentru adversari.

La a doua întrebuinţare, oricine cîştigă mai multă abilitate şi ajunge la mai multă siguranţă. Dar adversarul şi nu mai puţin concurenţii învaţă mai repede decît te perfecţionezi tu în respectivele mijloace şi metode întrebuinţate, în felul acesta se pierde factorul surpriză şi la viitoarea întîlnire adversarul opune contra-arme egale cu armele noastre. (more…)

Prieten bun

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară, Poezie by Muritor on 07/10/2011

Ana Maria Marin (1910-2001), medic, de origine evreică, soţia martirului pentru Hristos, Vasile Marin

Prieten bun, aş vrea să-ţi fac un dar,

Curat, nemuritor şi rar,

Furat din lacul cu palate de cleştar,

Din cartea de poveşti;

O apă vie, izvorîtă din pereţi

De stîncă; un buchet de dimineţi

Cu nouraşii ruşinaţi de zori,

Plutind pe cerul fără de culori

Al unei zile reci.

În dar să-ţi dau, un zîmbet de copil, (more…)

Pentru ce PROCESUL COMUNISMULUI? Pentru ce nu PROCESUL COMUNIŞTILOR?

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 06/10/2011

Primo

Comunismul a fost fabricat de marile puteri ale planetei şi procesul lui nu-i sarcina României aşa cum n-a fost răspunderea Românilor.

Secundo

În calitate de naţiune mică şi de teritoriu pîn­dit, prima noastră îndatorire e supravieţuire prin adaptare şi anume adaptare în timp util şi înainte de ireparabil.

Terţio

Acest proces al comunismului nu-i diversiune pentru consumarea timpului şi epuizarea energiei pînă la consolidarea în putere şi în legitimitate a neo-comunismului continuator cu alte mijloace a paleo-comunismului?

Să evităm obiectivele false. Să nu ne angajăm pe căi moarte. Trebuie din ce în ce mai multă gîndire şi mai multă inteligenţă. Inteligenţa e matca de pornire a gîndirii şi gîndirea e stimulul trofic al inteligenţei.

Dr. Şerban Milcoveanu

Laşitatea

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 06/10/2011

E mai mult decît absenţa demnităţii şi lipsa  cu­rajului

Gradul I: dezminţi încrederea şi abandonezi lupta. Pînă aici e dezertarea.

Gradul II: treci la inamic şi te pui în serviciul lui. Aceasta e trădare petentă.

Gradul III: munceşti pentru duşman, săruţi mîna care te loveşte şi îţi strigi recunoştinţa pentru călăi.

Dr. Şerban Milcoveanu

 

Doctrina creştină şi ideea unei comunităţi perfecte

Traian Brăileanu (1882-1947) profesor universitar, filosof, sociolog, ministru al Educaţiei Naţionale

Dezlegarea acestei probleme dificile ne-o dă doctrina morală creştină. Numai iubirea aproapelui poate constitui principiul ordinei morale, criteriul pentru ierarhia persoanelor, a caracterelor. Ordinea morală ni se înfăţişează prin comuni­tatea morală umană întemeiată pe dragoste. Nici un om nu poate fi învăţat, deprins sau constrîns să-şi iubească pe aproapele său. Comuniunea sufletelor în dragostea de Dumnezeu, Părinte al tuturora, stă la temelia moralei creştine. Nici o interpratare raţională a principului moralei creştine (cum o încearcă de exemplu Kant) nu e posibilă. Fiecare om experiază dragostea celor ce-i sînt aproape, de la naşterea sa pînă la moarte. Atîrnă de gradul de intensificare a sentimentului de dragoste în cursul vieţii sale, dacă şi în ce măsură individul se simteşi se ştie legat de comunitate, de ordinea morală.

Apariţia lui Iisus Hristos a relevat omenirii existenţa unui Părinte a-tot-bun, (more…)

Nicolae Horodniceanu – Profesor Extraordinario Honorario

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară, Românii din exil by Muritor on 03/10/2011

Nicolae Horodniceanu (1907-1944)

Legionar. Fiul cel mai mare din cei 14 copii ai morarului Iacob din comuna Băluşeşti, jud. Roman.

Inginer constructor, absolvent al Politehnicei din Bucureşti. Intră în Mişcarea Legionară după mai multă reflexie decît alţi colegi ai lui, deja activi. Dar odată intrat, se dăruieşte total, cu toată fiinţa lui, ca-n monahism. Devine unul din cei patru colaboratori de fiecare zi ai lui Corneliu Codreanu, mîna dreaptă a lui, elementul de bază al funcţionării sediului central al Mişcării. Blînd, dar intransigent faţă de orice deviere voluntară de la linia morală cerută oricărui legionar. Din acest motiv, în efemerul regim guvernamental din toamna lui 1940, nu i s-a atribuit nici un rol. În 1941 ia calea exilului, pentru el definitiv: Germania, Italia, Argentina. Bagajul lui de desţărat conţinea trei lucruri: şcoala solidă a ingineriei româneşti de atunci, şcoala legionară primită direct de la Corneliu Zelea Codreanu şi firea lui dăruită de Dumnezeu, în care credea fără rezerve.

Ajunge în oraşul San Juan din Argentina, oraş complet distrus de un cutremur. E însărcinat cu reconstruirea oraşului. Acest român şi legionar, capabil şi organizator extraordinar, repune în picioare oraşul. (more…)

Mircea Eliade: Fii sincer pînă la urmă, fii bărbat…

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 02/10/2011

Mircea Eliade (1907-1986)

…Drumul către fiinţă începe printr-o mare căutare de sine, dar sfîrşeşte dincolo de sine, în Dumnezeu (sotiria) sau în istorie (sympathia). Autenticitatea, fără de care nimic nu e valabil, îţi cere să fii tu însuţi — dar realizînd-o, te recunoşti dincolo de tine (dragostea, mistica, istoria). Caută-te pe tine însuţi — cu sinceritate, cu îndrăzneală — şi vei vedea că tu eşti în altă parte decît în tine; te vei găsi sub umbra lui Dumnezeu sau adînc îngropat alături de morţii tăi. Fii sincer pînă la urmă, fii bărbat, nu te lăsa păcălit de iluzii, nu te lăsa — mai ales! — dus în ispită şi vei vedea că în puţinătatea omului stă marea lui vrednicie, că în umilirea orgoliului lui se află nădejdea mîntuirii sale. Viaţa omului e deznădăjduită, plină de primejdii, surpată de erori şi întîmplări — dar atît timp cît e viu şi sincer, omul se poate apropia de centrul fiinţei sale. Şi dacă, în viaţa individuală, libertatea omului este numai libertatea lui de a păcătui, există încă un fel de li­bertate, spirituală: (more…)

Mărturisirea de credinţă a fratelui de cruce

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Cu dragoste faţă de Dumnezeu, care, cu bună orînduire, toate le- a făcut;

Cu multă recunoştinţă faţă de Dumnezeu, care, pe neamul nostru drept credincios, l-a binecuvîntat şi i-a dat în stăpînire cea mai frumoasă şi bogată ţară;

Cu dragoste faţă de ţara noastră;

Cu iubire şi recunoştinţă faţă de vitejiile strămoşilor noştri care s-au luptat ca să ne apere ţara de toţi vrăjmaşii şi să ne-o lase curată precum de la Dumnezeu este;

Cu cunoştinţa jertfei celor mari, de acum, a legionarilor, care, numai pentru noi, pentru apărarea ţării noastre şi pentru viitorul neamului nostru, se face; (more…)

Documente: Scrisoarea Căpitanului către Nae Ionescu

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Corneliu Z. Codreanu şi Nae Ionescu

Prezentăm mai jos scrisoarea Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, adresată profesorului de filosofie şi ulterior mentorului Mişcării, Nae Ionescu. Cel mai probabil e din 1937:

Stimate domnule profesor,

În sfîrşit, au trecut şi cumplitele zile de durere care au copleşit sufletul Dvs. cu aceeaşi intensitate ca şi pe al nostru.

Amîndoi, cei duşi, Moţa şi Marin, s-au rupt din carnea şi din sufletul nostru, dar au avut şi cu Dvs. legături sufleteşti aşa de mari, încît n-ar putea fi egalate de alţii. O dovadă e şi că el, Moţa, v-a lăsat sfintele lui scrisori în paza Dumneavoastră.

Mişcarea legionară prin mine vă salută! Pentru tot ce aţi făcut.

Corneliu Z. Codreanu

Documente: Radu Demetrescu (Gyr) despre Mişcarea Legionară

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Radu Demetrescu (Gyr) în detenţie

Datina şi legiunea

Revoluţionară, dinamică, deschizătoare de ferestre largi şi noi în istoria ţării, Mişcarea Legionară îşi împlîntă, totuşi, rădăcini adînci în datinile şi tradiţiile neamului. Ea nu este o rupere, o smulgere din zăcămintele profunde ale sufletului nostru etnic, ci, dimpotrivă, este o reluare a legăturii cu trecutul autentic, o restabilire a contactului cu esenţele mistice şi străfundurile conştiintei naţionale.

Înnoind, împrospătînd viaţa istorică şi politică, Mişcarea Legionară îşi întoarce faţa, însă, către tradiţiile neamului şi conti­nuă adevăratul drum al datinilor româneşti, pe care o altă viaţă cu totul falsificată şi importul unor moravuri de peste hotare, au reuşit să-l întrerupă timp de ani întregi. Între datina românească autentică şi viaţa citadină de pînă acum, falsificatorii sufletului naţional săpaseră o prăpastie. Toate marile vistierii ale conştiinţei noastre etnice, tot ce ne lega, ca lumină, ca cîntec şi veac, (more…)

Documente: Nae Ionescu despre Mişcarea Legionară

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 01/10/2011

Sub semnul arhanghelului

Nae Ionescu şi discipolul său, Mircea Eliade

„Dintre toate mişcările care, de la război încoace – pentru a nu vorbi decît în strictă contemporaneitate au încercat să organizeze destinele naţiei noastre, nici una nu s-a aşezat mai sigur în matca istoriei româneşti, ca cea a tinerilor care stau sub ocrotirea Arhanghelului cu sabia de foc.

Este adevărat că ei au avut norocul să se ridice la viaţa comunităţii în momentul UNIC în care structura istoriei coincide în aşa grad cu geniul rasei noastre, încît e de ajuns să fii cu adevărat român pentru ca gestul tău să creeze perspective imperiale. (more…)