Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Crimele şi ameninţarile uniaţilor asupra ortodocşilor

Posted in Istorie, Rezistenţa ortodoxă by Mirean on 05/11/2014

biserica distrusaCuvântul uniaţie provine din latinescul unio, care înseamnă unire. A fost folosit pentru prima dată de călugării iezuiţi în Polonia, unde şi-au pus în aplicare planurile de atragere la unire a ortodocşilor cu papistaşii. Aceste încercări s-au extins ulterior şi asupra copţilor (anticalcedoneenilor), nestorienilor, creştinilor din Malabar – India, maroniţilor ş.a.

Povestea despre torturarea unui învăţător ortodox de către uniaţi

„Nu vă sfătuesc cuvioşi părinţi, să vă duceţi într-acolo. Acum la noi pe toate drumurile umblă soldaţi, ca să prindă pe haiduci şi de le veţi cădea în mână, ei vă pot obijdui grozav, din ură către credinţa noastră ortodoxă. În satul nostru acum nu de mult a fost asemenea caz. Învăţătorul, care a fost înaintea mea, temându-se că va fi pârât de prigonitorii ortodoxiei, când zicea crezul în biserică, rostea articolul opt aşa: şi întru Duhul sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, carele din Tatăl cu adevărat se purcede, şi prin această rostire legă un timp pe uniaţi la ochi. Totuşi cu vremea fu denunţat de nişte moşieri, că el nu citeşte Simbolul credinţei după datina lor.

Auzind de aceasta proprietarul moşiei se umplu de mânie şi luând cu sine soldaţi, intră în biserică cu puţin înainte de rostirea crezului. Când însă acel fericit diac ieşi în mijlocul bisericei şi începu să zică Crezul, proprietarul veni chiar lângă el şi ascultă cu luare aminte fiecare cuvânt al lui. Învăţătorul pricepu în ce scop se apropiase de dânsul proprietarul şi începu să rostească încă şi mai lămurit şi mai solemn; iar când ajunse la articolul opt, se umplu de Duh sfânt şi încă şi mai limpede zise: şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, carele dela Tatăl se purcede, lepădând astfel cuvântul cu adevărat, pe care mai înainte îl adăuga de frică. Proprietarul răcnind atunci ca o fiară sălbatecă, chiar acolo în biserică se aruncă asupra acelui diac, îl apucă de păr, îl trânti la pământ şi începu să-l calce cu picioarele. Apoi porunci să fie târât afară din biserică şi să-l bată fără cruţare cu toegele. În vremea asta cineva izbuti să dea fuga la mama învăţătorului şi-i dădu de veste despre cele întâmplate. Alergând la fiul său şi toată în lacrămi, nu contenea rugându-l să nu cadă cu duhul, ci să-şi dea şi viaţa pentru credinţa ortodoxă. „Nu te teme, – zicea ea, – de aceste chinuri trecătoare, ci sufere pentru legea noastră, ca să te învredniceşti a primi dela Hristos cununa muceniei întru Împărăţia cerurilor.” Ca răspuns la aceste cuvinte pătimitorul zise: „Nu te îndoi de mine, scumpă mamă! Eu nu numai aceste rane, ci şi înmiit mai grele sunt gata să sufăr pentru sfânta credinţă, căci numai în ea se cuprinde adevărata nădejde de mântuire”. Auzind aceste cuvinte, mama se bucură cu duhul şi mulţămi lui Hristos Dumnezeu, că se învrednicise să fie mama unui pătimitor pentru Hristos. Muncitorii văzând şi auzind toate celece se petrecuseră, se înfuriară încă şi mai tare şi porunciră să bată încă şi mai tare pe pătimitor. Sub aceste lovituri pătimitorul lui Hristos îşi dădu însfârşit duhul său în mânile lui Dumnezeu.”

* * *

Despre presiunile uniatilor asupra mănăstirii ortodoxe Medvedovschi

„Viaţa lui Platon (n.n. Sfântul Cuvios Paisie Velicicovschi) curgea lin şi paşnic în Mănăstirea Medvedovschi, când deodată se râdică pe neaşteptate o furtună din partea uniaţilor: în mănăstire veni dela cârmuitorul Provincii un slujbaş, care adunând pe toţi monahii în chilia egumenului, începu să-i îndemne să primească uniaţia. Când însă văzu, că monahii nu voiau cu nici un preţ să primească, să mâniă straşnic şi mergând în biserică, scrise toate lucrurile bisericeşti, închise biserica, pecetlui uşa cu pecetea sa şi luând cheia, plecă cu ameninţări. Toate cele petrecute produseră mare turburare în mănăstire.

Biserica rămânând închisă o lună întreagă, monahii începură unul câte unul să se împrăştie din mănăstire.”

Fragmente din cartea: Paisie – Viaţa, învăţatura şi influenţa lui asupra Bisericii Ortodoxe, scris de Serghie Cetfericov

Un răspuns

Subscribe to comments with RSS.

  1. adailton said, on 13/12/2014 at 21:23

    Interesant articol, mai ales ca eu sunt din Blaj, unde Biserica Greco-Catolica a fost destul de contestata la vremea respectiva


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: