Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Sfântul Petru Movilă – Despre înşelarea diavolească

Posted in Ateilor, Înaintaşi ai neamului by Mirean on 29/01/2014

Din volumul Sfântului Petru Movilă - Impacarea Bisericii OrtodoxeÎn satul Munin din ţinutul Przemzsl, sat aflat la o milă depărtare de oraşul Iaroslavl, de care şi ţine, trăia un ţăran polonez, Wojczech, poreclit Suflet, care avusese o soţie pe nume Anna. La puţin timp după moartea soţiei, diavolul, vrând să-i întărească nu numai pe rătăciţii de latini în erezia focului purgatoriu, dar şi pe drept-credincioşi să-i aducă cu viclenia sa rău-voitoare la această rătăcire latinească, s-a vârât sub cuptor şi, nevăzut fiind, cu glasul soţiei îl chema pe soţ pe nume, zicând: „Wojczech”. (more…)

Pomenirea Cuviosului Pavel Tebeul – 15/28 ianuarie

Posted in Vieţile Sfinţilor by Muritor on 28/01/2014
Cuv. Pavel Tebeul

Cuv. Pavel Tebeul

Cuviosul Antonie, vieţuind în pustiul Egiptului cu ucenicii săi, după cum ne-au povestit Macarie şi Plotin, ucenicii lui, care l-au şi îngropat, că la nouăzeci de ani ai vieţii bătrînului, i-a venit dor să se ducă în pustia cea mai dinăuntru, ca să vadă dacă s-ar afla vreun rob al lui Dumnezeu, care mai înainte de dînsul să se fi sălăşluit în pustia aceea, şi să fi ales o viaţă ca a lui, depărtată de oameni; deci, într-acel pustiu, cinci ani rugîndu-se lui Dumnezeu, ca să nu-i treacă cu vederea rugăciunea lui, într-o zi a auzit un glas, zicîndu-i: „Antonie, este un rob al lui Dumnezeu mai înainte şi mai desăvîrşit decît tine, la care de vei merge, îl vei afla în pustia cea mai dinăuntru. Deci, scoală-te degrabă şi te sîrguieşte a merge la dînsul, mai înainte de a se duce el către Domnul!”

Acestea auzindu-le bătrînul, îndată luîndu-şi toiagul său cel de finic, s-a dus degrabă în pustie, să apuce în viaţă pe cel dorit, de care i se vestise lui. Fiind arşiţa mare la amiază, încît şi pietrele ardeau în acea pustie, şi neştiind calea care duce către sfîntul cel arătat lui, bătrînul a slăbit cu trupul, dar nu şi cu duhul, căci nu s-a întors din calea ce o începuse şi se ruga lui Dumnezeu, zicînd: „Doamne, Dumnezeul meu, povăţuieşte-mă în calea cea dreaptă, şi învredniceşte-mă a vedea în trup pe robul tău, şi să nu mă laşi să pier în această pustie”. (more…)

Sf. Nina cea întocmai cu Apostolii, luminătoarea Georgiei

Posted in Vieţile Sfinţilor by Muritor on 26/01/2014
Sf. Nina cea întocmai cu Apostolii

Sf. Nina cea întocmai cu Apostolii

Astăzi, 27 ianuarie (14 ianuarie calendar bisericesc), prăznuim ziua Sfintei Nina, luminătoarea Georgiei.

Sfînta Nina (În limba georgiană Nino) s-a născut la sfîrşitul secolului III în Capadocia, unde locuiau mulţi georgieni. Era rudă apropiată a Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, potrivit unui vechi manuscris, fiind chiar verişoara acestuia. De aceea, evlavia ei pentru sfîntul era mare.
Tatăl ei – Zavulon, ostaş vestit şi plin de cucernicie, plecase din ţinutul Capadociei pentru a-şi oferi serviciile împăratului Maximian. Mama ei – Suzana, născută şi ea în Capadocia, era sora episcopului Ierusalimului, pe care unii îl identifică cu Iuvenalie.
Părinţii Suzanei şi ai lui Iuvenalie au murit de tineri. Astfel, cei doi copii au rămas orfani şi fără sprijin. S-au gîndit atunci să meargă la Ierusalim.
Au pornit cu credinţă în Dumnezeu, nepăsîndu-le de lunga călătorie ce le stătea înainte. Ajungînd în Oraşul Sfînt, au găsit refugiu în Biserica Învierii. În scurtă vreme, Iuvenalie a fost rînduit iconom al Sfîntului Mormînt, în timp ce Suzana a intrat în slujba evlavioasei Sara-Niofora din Betleem, care era diaconiţă acolo. (more…)

Cui îi foloseşte unitatea în minciună a creştinilor?

Posted in Rezistenţa ortodoxă by Muritor on 19/01/2014

Tagged with: ,