Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Clubul de la Roma

Posted in Căile pierzaniei by Muritor on 25/09/2013

dr. Florin Mătrescu

indexDenumirea sa nu are nimic comun cu oraşul Roma, Vaticanul, sau Biserica catolică. Ovin Demaris [Ovide E. Desmarais] a calificat preocupările acestei organizaţii secrete drept o ”afacere murdară” (Dirty Business), în spatele său stau “Comitetul celor 300″ (“Clubul” fiind considerat ca unul din instrumentele de lucru cele mai puternice ale acestuia), ”Black Nobility” (în acest sens, unii atribuie ideea “Clubului” reginei luliana a Olandei) , “Marshall Fund” (vom reveni asupra lui) şi clanul Rockefeller care a şi donat, dealtfel, “Clubului” terenul unde-şi are sediul  general  (Bellagio, Italia).

Tavistock Institute

Tavistock Institute

În fondarea sa în 1968, un rol major i se acordă lui Aurelio Peccei, cel mai vechi preşedinte al concernului Fiat (un multi-conglomerat gigantic, aflat în mîna Comitetului celor 300″), în care “Black Nobility” deţine cote importante din acţiuni şi profit (Ex. Agnellis şi alţii). Spre a-şi realiza “misiunea” Peccei a absolvit cursurile la “Tavistock Institute” (considerat “mama” institutelor de „spălat creierul” din lume, fondat cu sprijinul lordului Bertrand Russel, fratele lui Aldous Huxley, Kurt Levin şi Eric Trist), sub bagheta vestitului general maior John Rawlings Rees. natoUrmătorul pas în “finisarea” cunoştinţelor sale l-a reprezentat “cartierul general al NATO” de unde Peccei a selecţionat oameni de primă mînă; n-au lipsit, desigur, nici conexiunile cu celelalte organizaţii ale iluminaţilor, Bilderberg, Trilaterala etc.

Componenţa “Clubului” este identică cu a unui grup internaţional aparţinînd “Establishment”-ului, cu membri din 25 de ţări, înglobînd între 50 şi 100 de persoane. Ei sînt oameni de ştiinţă, educatori, economişti, industriaşi etc., cu funcţii în guverne naţionale, sau asimilaţi deja de “guvernul internaţional” (“international civil servants”), mulţi dintre ei fiind membri ai CFR [Council of Foreign Relations] şi ai familiei Rockefeller.

Obiectivele “Clubului din Roma” sunt de-a dreptul terifiante, între ele înscriindu-se:

–  Unificarea lumii şi constituirea unui “Guvern Mondial” format dintr-o elită (n.a. – masonă) care va acţiona asupra unui număr de “10 regiuni administrative” (numite astfel în cadrul unui raport al clubului, datat din 1973) care se află în stare de “flux” (adică cu graniţe deplasabile, ceea ce are  ca  efect  conflicte   etnice   şi   războaie   aducătoare   de   bani   bancherilor internaţionali   ce  finanţează  confruntările   şi  vînd   armamentul  părţilor beligerante   şi,   în   al   doilea  rînd,   contribuie   substanţial   la  reducerea populaţiei; în sfîrşit, introduce în capul oamenilor ideea că naţionalismul şi patriotismul sunt cauza tuturor relelor, inclusiv a războaielor, făcîndu-i tot mai apţi să renunţe la suveranitatea naţională şi să accepte „noua ordine” şi „guvernul mondial”, aducătoare de pace!), în 1973 se chemau “regate” (Kingsdoms), denumire ce ulterior a dispărut, revenindu-se la “regiuni”. nasco01_04În teribila lucrare a lui Gary Kah, este redată harta lumii cu cele 10 regiuni concepute de “Clubul de la Roma”, în cadrul cărora Rusia poartă numărul 5, avînd înglobate între noile ei fruntarii România şi toate celelalte ţări ex-socialiste satelite.

–  Funcţionînd   ca   gigantica   socialist-iluministă   “Think Tank”   şi beneficiind de activitatea unora dintre cei mai buni cercetători din lume, Clubul de la Roma îşi propune să realizeze o “conştiinţă globală” cu o “biserică unică” într-o “comunitate globală”, în care fiecare individ să-şi dea seama că: “unitatea de bază a cooperării umane şi a supravieţuirii s-a mutat de la nivel naţional la nivel global” (scrie „Comitetul executiv al Clubului” la pag. 147 a lucrării sale, “Mankind at the Turning Point” – “Omenirea la răscruce”). Din aceeaşi sursă aflăm de asemenea, că ţelul final este “schimbarea fundamentală… în distribuirea averii şi venitului, deoarece distribuirea averii şi a venitului nu se va mai face pe baza liberului schimb, cînd producătorul îşi  vinde munca şi produsele la preţul pieţii şi este plătit după cît valorează oferta lui pe piaţa liberă”, „noua ordine mondială” prevede ca omul să fie sclavul total şi perpetuu al „guvernului mondial” care-i cere maximum de efort şi, în schimb, îl hrăneşte, îl îmbracă, îl cazează, cîtă vreme este producător, după care urmează euthanasia, (adică suprimarea lui blîndă) (n.a. – dînd “naţionalismul” în mîna aşa-ziselor partide extremiste, în realitate creaţii ale regimurilor comuniste repomădate şi socializate, la comanda “mondialiştilor, în sînul populaţiei apar repulsie şi reticenţă pentru aceste valori, acestea aruncîndu-o imediat, sau cîndva, în braţele ”mondialiştilor”).

simboluri ale "Noii Ere" (New Age)

simboluri ale „Noii Ere” (New Age)

– Noua religie, cu elemente satanice şi oculte, va fi cea a “erei noi” (New age) în care se vorbeşte de “noosferă”, adică “intelectul colectiv”; noosfera poate fi găsită în scrierile oculte ale lui Pierre Theilhard de Chardin, care se pare că au influenţat foarte mult religia “erei noi”(1103),

– Un scop important şi nedisimulat urmăreşte să frîneze dezvoltarea industrială  şi cercetarea ştiinţifică, în special în SUA, distrugînd economia şi agricultura. În acest sens, la conferinţa Clubului, din 1980 (imediat după victoria în alegeri a lui Reagan, preşedinte nemason şi neagreat de mondialişti), la Washington DC, plecîndu-se de la cartea lui Sir Bertrand Russel (“The Impact of Science on Society”, sau în româneşte “Impactul ştiinţei cu societatea”) s-a formulat un plan concret de “control al activităţilor internaţionale ale SUA.

simbolul Fabian Society - lupul în piele de oaie

simbolul Fabian Society – lupul în piele de oaie

– La    aceeaşi    conferinţă    s-a    mai    discutat    anularea   politicii conservatoare a lui Reagan, prin “radicalizarea” (socializarea) partidului democrat;  în  acest  sens,  la  aceeaşi întîlnire  a  fost  prezent Anthony Wedgewood  Benn,  şeful   socialiştilor britanici,  un  strateg  al  “Fabian Society”  şi  un  adept al  “războiului  între  clase”  (n.a. – în  formularea cunoscută nouă ca “lupta de clasă”). Heritage-Logo-BlueO lună mai tîrziu, tot în Washington, s-au întîlnit aceiaşi oameni, la care s-au adăugat invitaţi, ajungîndu-se la 2.000 de participanţi, avînd şi persoane venite din partea grupului “Heritage Foundation”   (finanţat   de  magnatul  berii, Joseph Coors).

Această fundaţie a avut ca protagonişti pe:

Sir Peters Vickers Hall,

Alfred Milner (membri ai “mesei rotunde”),

Willy Brandt (evreu sefard, alias Herbert Ernst Karl Frahm, unul dintre cei mai importanţi oameni de contact ai KGB-ului în Europa, descendent al unei familii de evrei sefarzi din Lubeck),

Olof Palme (cu antecedente de producător porno, dar membru al Comitetului celor 300),

François Mitterand (şi el membru al „Comitetului celor 300″),

Philip Agee (ex-agent CIA şi membru al aceluiaşi comitet),

Bettino Craxi (şeful socialiştilor italieni, arestat de cîţiva ani pentru corupţie, legături cu mafia şi loja P2),

Michael Harrington (de la “Institutul de studii social-democratice din Washington”),

necunoscutul la acea vreme Felipe Gonzales (devenit ulterior primul-ministru al Spaniei şi şeful socialiştilor spanioli),

Jerry Rifkin (evreu, ministru de Externe al Angliei, în guvernul conservator ce l-a precedat pe Tonny Blaire, ex-prim-ministru laburist),IPS_img

Gar Apelrovich (reprezentînd cel mai mare institut de studii socialiste din SUA “Institute for Policy  Studies”),

socialistul american Ron Dellums  (din California),

Mişcarea libertăţii femeilor

Mişcarea libertăţii femeilor

Gloria Steinham (organizatoarea “Mişcării libertăţii femeilor” din SUA, vizitată în urmă cu ani de zile de comunista evreică Kollontay, agentă sionistă şi a Comminternului).

Remarcabil este că reprezentanţii “Internaţionalei socialiste”, ca Brandt, Palme şi Benn, aveau întîlniri zilnice cu reprezentanţii din “State Departament” (Cyrus Vance, Henry Kissinger), la o adunare ce s-a autodenumit “înmormîntarea Statelor Unite” (n.a. – în capitala SUA, 2.000 de complotişti internaţionali, de conivenţă [în complicitate] cu trădători din “Establishment”, conlucrau la ruinarea Americii, sub ochii binevoitori ai serviciilor secrete americane! Dovadă peremptorie a formidabilei infiltrări a iluminaţilor!). La adunarea următoare, din Lucatti (Veneţia), delegatul Michael Harrington (prezent şi la Washington) îl cita astfel pe Willy Brandt: Willy Brandt doreşte prăbuşirea sistemului social în Europa, ceea ce va antrena după sine acelaşi lucru în SUA”. Prin activitatea iluminaţilor, SUA este oricum din punct de vedere social distrusă, cu un moral şi un spirit al esteticii degradate, într-un cuvînt, în decădere. Trebuie dată numai lovitura de graţie. În planul “Clubului de la Roma” intrau chiar de atunci măsuri de destabilizare financiară a SUA: dobînzi variabile, dobînzi ridicate pentru împrumuturile contractate de Guvernul American la FED (Federal Reserve Bank); s-au mai propus, în acelaşi scop al destabilizării sociale, stimularea şi declanşarea conflictelor (pînă la războaie civile) rasiale şi între clase (n.a. luptele de stradă devastatoare din California din urmă cu cîţiva ani se plasează, cu siguranţă, între aceste acte de provocare şi înscenare).

–  Depopularea marilor oraşe (în special din cele supraindustrializate din America de Nord) şi dislocarea populaţiei în zonele agricole, vizînd scăderea forţei de muncă oferită şi necesare industriei.

–  Un aspect terifiant în activitatea “Clubului” este “programul de asanare rasială” (Rassensanieraufsprogramm), cuplat cu reducerea la circa 2,5 miliarde de oameni a populaţiei globului, ceea ce va permite prezervarea unei elite şi a unei mase de executanţi educate în spiritul “noii ordini” (n.a. – inutil de relevat caracterul rasist şi fascist al acestor “teze”). În acest scop, mass media trebuie să întreţină isteria “suprapopulaţiei pămîntului”, ca şi a “crizei energetice” (n.a. – prezentată, fals, ca insurmontabilă), pentru a justifica necesitatea măsurilor, punitive şi asasine, recomandate de acest “club”. În acest sens, Aurelio Peccei, fondatorul “Clubului”, se exprimă foarte clar la adunarea din martie 1982 de la Paris: “Oamenii sunt ca insectele, se reproduc prea mult. Timpul este propice ca, întregul concept al naţiunilor care conduce către cultura mondială, să fie pus în discuţie. Credinţa creştină formează oameni mîndri şi o societate de vînzători care nu produc altceva decît o cultură moartă, muzică clasică şi munţi de hîrtie. Imaginea COR [Club of Rome] este de oameni tot mai puţini, consumînd tot mai puţin şi cărora le sunt necesare tot mai puţine lucruri, indiferent în ce anume situaţie sunt” .(n.a. – indiferent de situaţia socială şi de nevoile fiecăruia).

La subcapitolul dedicat scopurilor Masoneriei, vom da detalii asupra metodelor recomandate  pentru  reducerea  “consumatorilor inutili”,  spre  beneficiul  acelui 5%, constituit   din   elita   profitoare. Oricum, pentru vremurile contemporane, campionii “reţetelor” de eutanasie în discuţiile şi conferinţele masonice pe această temă au fost şi vor fi membri COR. “Credibilitatea” lor nu mai este contestată de nimeni, de cînd, în “palmaresul” lor şi-au înscris:

  • înlăturarea lui Nixon (folosind organele lor de şoc din presă, ce le aparţin, Washington Post şi New York Times),
  • eficienţa în începutul “erodării” Japoniei (prin societatea deschisă de Rockefeller “Japan Geselschaft” şi Suntory  Stiftung”, prin mijloacele  “indirecte”  cu  sorginte  din  vremea generalului Douglas Mc Arthur, cum ar fi îndoctrinarea cu idealuri socialiste şi democratice),
  • schimbări culturale (în detrimentul tradiţionalului), acţiunile conduse de doi absolvenţi ai lui „Tavistock institute” şi fanatici ai COR, Danieli Bell şi Daniel Yankelovich, răspîndirea “Church of Satan” [“biserica” satanei], consumul de droguri, sexul excesiv şi tolerarea pînă la apologie a  homosexualităţii.

Cel mai “convingător” argument amintit deja este însă cel rezumat in rîndurile ce urmează: Despre COR s-a turnat în urmă cu cîţiva ani un film cvasidocumentar, interzis spre difuzare şi din care s-au mai păstrat vreo 5 copii (videocasete). Acest film, “The Club of Rome” descrie explicit efectele criminale ale măsurilor recomandate de grupul ce stă în spatele acestui club. Toate persoanele, începînd cu cei prezenţi la munca de filmare sau avînd vreo conexiune oarecare cu producerea acestui film (inclusiv personalul necalificat, de serviciu, al studioului de filmare) au fost – după încercarea de a-l da publicităţii – omorîţi pînă la unul. În tălmăcire românească: “Noi nu doar vorbim, ci şi facem”. Cu toată sinceritatea şi din modesta noastră convingere, îi credem din toată inima!

În final, o listă incompletă a membrilor clubului în care, în afară de “europeanul” (decedat) Willy Brandt, figurează, probabil cu un anumit tîlc, numai americani:

William Whispinger (Asociaţia Internaţională a maşiniştilor),

Sir Peter Vickers Hall,

Stuart Butler şi Steven Hessler (toţi trei de la “Heritage Fondation),

Lane Kirkland (preşedinte AFL-CIO),

Irwin Suall (MI6),

Roy Maras Cohn (ex-consilier al lui McCarthy),

Henry Kissinger,

Richard Falk (Princetown University),

Douglas Frazier (Asociaţia producătorilor de automobile),

Max Fisher (United Brands Fruits Company),

Averill Harrimann (intim al familiei Rockefeller),

Jean Kirkpatrick (ex-ambasador al SUA la ONU),

Elmo Zumwalt (Admiral, US-Navy) ,

Michael Novak (American Entreprise Institute),

Cyrus Vance (ex-secretar de stat),

April Glaspie (ex-ambasador în Irak),

Milton Friedman (economist),

Paul Volcker (FRB),

Gerald Ford (ex-preşedinte SUA),

Charles Percy (senator),

Raymond Matthuis (senator),

Michael Harrington (membru al “Fabian Society” de culoare socialistă),

Samuel Huntington (şeful planului de distrugere a naţiunilor),

Clairborne Pell (senator),

Patrick Leahy (senator).

Sursa: Florin Mătrescu , HOLOCAUSTUL ROŞU, Ed. IRECSON, Bucureşti, 2008, vol. I, p. 462-466

Preluat: Bucovina Profundă

Un răspuns

Subscribe to comments with RSS.

  1. preot-duhovnic said, on 02/09/2014 at 17:42

    http://duhovnic.webs.com/cine-conduce-lumea


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: