Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica, apărător al calendarului bisericesc (iulian)

Sf. Ier. Calinic de la Cernica

Sf. Ier. Calinic de la Cernica

Reforma calendarului a fost făcută de papa Grigorie al-XIII-lea în anul 1582, fiind impusă şi Bisericii Ortodoxe. Dar de fiecare dată, aceste încercări au fost respinse cu hotărâre, fiind considerate abateri de la Tradiţia Ortodoxiei, abateri condamnate aspru de anatema stabilită de Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi la Sinoadele Ecumenice.

În timpul acestor frământări nici Biserica Ortodoxă Română n-a scăpat de aceste ispitiri din partea Apusului. Aşa se face că în anul 1864, Alexandru Ioan Cuza a convocat un Sinod bisericesc unde a recomandat schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian. La Sinod a fost prezent şi Sfâtul Ierarh Calinic de la Cernica şi el a fost unul dintre cei mai vajnici luptători pentru biruinţa adevărului şi păstrarea adevăratei credinţe. S-a opus categoric acestei inovaţii şi părăsind sala Sinodului a spus: Iară eu, cu cei fărădelege nu mă voi socoti !. În acest fel domnitorul n-a reuşit atunci să introducă această recomandare impusă de francmasoni.

Sursa: Tradiţia Ortodoxă

„Graiuri profetice” de Sf. Ioan Iacob Hozevitul

Posted in Poezie by Muritor on 01/08/2013
Sf. Cuv. Ioan Iacob Hozevitul (1913-1960 d. Hr.)

Sf. Cuv. Ioan Iacob Hozevitul (1913-1960 d. Hr.)

(Culese din hrisoave greceşti)

La anii veacului din urmă,
Păstorii cei duhovniceşti
Se vor abate de la turmă
Urmînd curentele lumeşti.

Păşi-vor ei pe calea strîmbă,
Lăsîndu-şi drumul părintesc
Şi vor cînta la oi din “drîmbă”,
Iar nu din “fluier păstoresc”. (more…)