Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Despre citirea cărţilor – împăratul bizantin Vasile I Macedoneanul

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 24/01/2013

Învăţăturile Împăratului Vasile I Macedoneanul către fiul său, Leon VI cel Înţelept

Vasile Macedoneanul (867-886 d.Hr.) împreună cu fiul său, Leon cel Înţelept (886-912 d.Hr.)

Vasile Macedoneanul (867-886 d.Hr.) împreună cu fiul său, Leon cel Înţelept (886-912 d.Hr.)

Despre citirea cărţilor

Să ai grijă să citeşti faptele istorice din vechime; în acelea vei găsi, fără să oboseşti, acele fapte pe care alţii le-au adunat cu mare trudă1. Din acelea vei învăţa: virtuţile bărbaţilor de seamă şi faptele rele ale celor nevrednici; diferitele transformări ale vieţii; schimbările lucrurilor; nestatornicia acestei lumi; nesiguranţa şi posibilitatea stăpînitorilor de a cădea uşor din rangurile lor. Vorbind pe scurt, vei învăţa cum au fost plătite faptele celor răi şi cum au fost răsplătiţi bărbaţii de seamă.
Să ocoleşti faptele celor răi, pentru ca să nu ai parte de judecata2 făcută lor; să urmezi faptele oamenilor însemnaţi, pentru a te învrednici şi tu de răsplătirile3 primite de ei. (more…)