Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Sfîntul Ioan Maximovici: Un cuvînt către copii

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 28/12/2012

Predică la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Intrarea Maicii Domnului în BisericăFericitul Ioan avea cu copiii o relaţie cu desăvîrşire unică, un simţ deosebit pentru ei. În prezent am mai multe însemnări privitoare la acest lucru. Să le prefaţăm însă cu o predică de-a sa, scrisă pentru copiii de la Orfelinatul Sfîntul Tihon din Zadonsk, pe care le-a trimis-o pe cînd era plecat pentru mai multă vreme de lîngă ei, în Europa [atunci orfelinatul se mutase în San Francisco, California]. Ce cuvinte părinteşti calde! Ce simplitate şi putere conţine predica sa, ce grijă care cheamă conştiinţa copiilor!

Episcopul Sava de Edmonton (more…)

Din minunile Sfîntului Ierarh Ioan Maximovici al Bisericii Ortodoxe Ruse din Exil

Posted in Cugetări by Muritor on 28/12/2012

Mijlocire pentru un băiat evreu

Sf. Ioan Maximo-vici, Ierarhul Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (1896-1966)

Sf. Ioan Maximovici, Ierarhul Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (1896-1966)

O doamnă evreică rusă avea un fiu bolnav şi toată îngrijirea pe care i-o dădea era zădarnică. Ajunsese aproape de deznădejde. I s-a spus că ruşii aveau un „Batiuşka Ioann” care slujea la catedrală, prin ale cărui rugăciuni mulţi primiseră tămăduire. Ea a mers deci la catedrală şi a aşteptat pînă cînd Fericitul Ioan, terminînd slujbele, pleca. S-a dus la el şi l-a rugat să se roage pentru fiul ei, căruia se hotărîse să-i spună Mişa [diminutivul rusesc al numelui Mihail], ca Fericitul Ioan să nu-şi dea seama că este evreu. Fericitul Ioan s-a uitat doar la ea şi a spus:

– O să mă rog pentru Moişe. [adevăratul nume al băiatului]

La puţin timp după aceea băiatul a început să se însănătoşească.

            Vsevolod Alexandrovici Reyer (more…)

Iubirea pentru Dumnezeu – Sf. Nicolae Velimirovici

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 01/12/2012
 sf+nicolae-velimirovici1„Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l va trage Tatăl, Care M-a trimis, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” Iacov 4,4

Înţelesul corect este următorul: dacă nu-l va trage iubirea lui Dumnezeu-Tatăl, Care L-a trimis pe Unul Născut Fiul Său să Se jertfească pentru oameni. Pe cel care nu-l trage la Hristos atîta iubire a lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Dumnezeu Fiul, nimic altceva nu va putea să-l tragă lîngă El.

Sf. Ier. Nicolae Velimirovici, 105 capete despre minuni

Credinţa sau locuinţa?

Posted in Cugetări by Muritor on 01/12/2012

familie de ţiganiUn anume Iovanovici, ţigan sîrb din Milguoki avea femeie şi cinci copii. Şi l-a vizitat unul dintre ai noştri, un eretic care a căzut din Ortodoxie, şi i-a propus să-i găsească un apartament ieftin (Iovanovici avea doar un mic dormitor pentru toată familia). Cînd i-a aranjat cumpărarea apartamentului, i-a descoperit că este eretic şi l-a sfătuit să nu mai meargă la Biserica Ortodoxă.

Eu să-mi părăsesc credinţa şi Biserica? Niciodată! Cînd acela a stăruit, ţiganul l-a alungat din casă. Astfel a păzit ţiganul credinţa lui ortodoxă! Auziţi voi, sîrbilor?

Sf. Ierarh Nicolae al Serbiei (Velimirovici), 105 capete despre minuni

Dostoievski – despre dreptul celui mai tare

Posted in Cugetări by Muritor on 01/12/2012
Fiodor Dostoievski

Fiodor Dostoievski

Între dreptul celui mai tare şi dreptul tigrului şi al crocodilului nu este mare diferenţă.

Fiodor M. Dostoievski

preluat din caietul personal de consemnări al Sfîntului Nicolae Velimirovici

Tagged with: ,

Prietenul lumii – vrăjmaş al lui Dumnezeu!

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 01/12/2012
Sf. Nicolae Velimirovici în America

Sf. Ier. Nicolae Velimirovici în America

Prietenul, cu toate că vede greşelile prietenului său, le socoteşte neînsemnate. Cînd prietenia se pierde, prietenul de dinainte vede greşelile prietenului său exagerate. Astfel sînt judecăţile oamenilor: „Cine, deci, va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu” (Iacov 4,4).

Sf. Nicolae Velimirovici, 105 capete despre minuni