Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Rugăciunea de mulţumire a Sfîntului Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 01/08/2012
Sf. Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Sf. Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Mulţămim Ţie, Hristoase Împărate,

noi nemulţămitorii şi nevrednicii robii Tăi,

că Sfinţia Ta, ca un Dumnezeu iubitor de oameni şi milostiv ce eşti,

ai venit şi ai purtat trup pentru noi, nemulţămitorii,

iar noi, nevrednicii, nici un lucru bun pre voia Ta nu facem.

Deci ne smerim şi ne rugăm Sfinţiei Tale, 

să nu ne dai după faptele noastre, ci după mila Ta ne miluieşte.

Că de ne vei judeca după toate păcatele noastre

şi de ne vei socoti să dăm seama de toate faptele, 

Doamne, cine va răspunde înaintea Ta?

Sau cine va sta împotriva mîniei Tale?

Deci, ne iartă pentru mare mila Ta şi ne dăruieşte Împărăţia Ta,

că Ţie se cade cinste, închinăciune, mărire şi ţinere

împreună cu Părintele şi cu Duhul Sfînt,

acum şi pururea şi întru veci netrecuţi. Amin.