Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Rugăciune pentru mîntuire

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, întăreşte-mi credinţa! Te iubesc, sporeşte-mi dragostea! Mă pocăiesc, dar fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întîiul meu început! Te doresc ca pe cea mai înaltă dorire a mea! Îţi mulţumesc ca Binefăcătorului meu celui veşnic! Te chem ca pe puternicul meu apărător.

Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţuieşte-mă cu înţelepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu drep­tatea Ta, mîngîie-mă cu milostivirea Ta, apără-mă cu puterea Ta.

Îţi închin, O, Dumnezeule, gîndurile, faptele, suferinţele mele, ca în viitor să mă gîndesc la Tine, să Te mărturisesc, să lucrez după voia Ta, să pătimesc pentru Tine.

Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că Tu voieşti să mă supun voii Tale şi făgăduiesc să fac tot ceea ce voieşti Tu.

Te rog, cu umilinţă, luminează-mi mintea, oţeleşte-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi sfinţeşte-mi sufletul!

Dumnezeule preabun, ajută-mă să mă curăţesc de greşelile trecute, să biruiesc ispitele viitoare şi să lucrez cuvenitele virtuţi. Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greşelile mele, de rîvnă pentru binele aproapelui şi de defăimare a deşertăciunilor lumeşti. Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei şi cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor şi iertător vrăjmaşilor mei.

Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu, ca să biruiesc cele şapte păcate de căpetenie, care sînt pricina tuturor păcatelor. Să biruiesc adică mîndria, prin smerenie creştinească; iubirea de argint, prin milostenie; invidia, prin dragoste şi bucurie pentru binele aproapelui; desfrînarea, prin înfrînare şi curăţie; lăcomia, prin cumpă­tare; mînia, prin răbdare; lenea, prin bărbăţie creştinească. Asemenea să biruiesc şi toate cele­lalte păcate şi patimi ce izvorăsc din acestea.

Şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nădejdea şi dragostea.

Dumnezeul meu, fă-mă înţelept întru lucră­rile mele, curajos în primejdii, răbdător în neno­rociri şi smerit în propăşire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi cu luare-aminte la rugăciuni şi în biserică, cumpătat la masă, grabnic la împlinirea datoriilor şi statornic în hotărîri. Doamne, insuflă-mi grija de a avea totdeauna conştiinţă dreaptă, înfăţişare cuviincioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rînduială.

Dă-mi harul Tău, ca să mă deprind a-mi stă­pîni totdeauna patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a păzi legea Ta şi a dobîndi mîn­tuirea. Dumnezeul meu, fă să cunosc cît de mici sînt bunătăţile pămînteşti şi cît de mari sînt cele cereşti, cît de scurt este timpul acestei vieţi şi cît de nemărginită este veşnicia. Ajută-mă să fiu totdeauna gata de moarte şi să mă cutremur de judecata Ta, să scap de chinurile cele veşnice şi să dobîndesc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre boală. Rugăciuni pentru bolnavi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: