Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Cine are vinovăţia comunismului?

Posted in Work Buy Consume Die by Muritor on 06/10/2011

Pentru ce se neagă că el s-a născut în Occident drept reacţie protestatară la abuzurile, nedreptăţile şi păcatele capitalismului la începuturile lui jefuitor, exploatator şi comprador?

Pentru ce se neagă că în 1917 comunismul a fost trimis şi implantat în Rusia simultan de Finanţa Evreiască pentru a elimina capitalul englez şi fran­cez şi de Reichul II pentru a constrînge guvernul A. Kerenski la pacea separată?

Pentru ce se neagă că poporul rus e prima vic­timă a Comunismului în lume întrucît acesta are monopolul tehnicii totalitare de a transforma victi­mele în călăi pentru alte victime? (more…)

Pentru ce PROCESUL COMUNISMULUI? Pentru ce nu PROCESUL COMUNIŞTILOR?

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 06/10/2011

Primo

Comunismul a fost fabricat de marile puteri ale planetei şi procesul lui nu-i sarcina României aşa cum n-a fost răspunderea Românilor.

Secundo

În calitate de naţiune mică şi de teritoriu pîn­dit, prima noastră îndatorire e supravieţuire prin adaptare şi anume adaptare în timp util şi înainte de ireparabil.

Terţio

Acest proces al comunismului nu-i diversiune pentru consumarea timpului şi epuizarea energiei pînă la consolidarea în putere şi în legitimitate a neo-comunismului continuator cu alte mijloace a paleo-comunismului?

Să evităm obiectivele false. Să nu ne angajăm pe căi moarte. Trebuie din ce în ce mai multă gîndire şi mai multă inteligenţă. Inteligenţa e matca de pornire a gîndirii şi gîndirea e stimulul trofic al inteligenţei.

Dr. Şerban Milcoveanu

Laşitatea

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 06/10/2011

E mai mult decît absenţa demnităţii şi lipsa  cu­rajului

Gradul I: dezminţi încrederea şi abandonezi lupta. Pînă aici e dezertarea.

Gradul II: treci la inamic şi te pui în serviciul lui. Aceasta e trădare petentă.

Gradul III: munceşti pentru duşman, săruţi mîna care te loveşte şi îţi strigi recunoştinţa pentru călăi.

Dr. Şerban Milcoveanu