Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Mircea Eliade: Fii sincer pînă la urmă, fii bărbat…

Posted in Mişcarea Legionară by Muritor on 02/10/2011

Mircea Eliade (1907-1986)

…Drumul către fiinţă începe printr-o mare căutare de sine, dar sfîrşeşte dincolo de sine, în Dumnezeu (sotiria) sau în istorie (sympathia). Autenticitatea, fără de care nimic nu e valabil, îţi cere să fii tu însuţi — dar realizînd-o, te recunoşti dincolo de tine (dragostea, mistica, istoria). Caută-te pe tine însuţi — cu sinceritate, cu îndrăzneală — şi vei vedea că tu eşti în altă parte decît în tine; te vei găsi sub umbra lui Dumnezeu sau adînc îngropat alături de morţii tăi. Fii sincer pînă la urmă, fii bărbat, nu te lăsa păcălit de iluzii, nu te lăsa — mai ales! — dus în ispită şi vei vedea că în puţinătatea omului stă marea lui vrednicie, că în umilirea orgoliului lui se află nădejdea mîntuirii sale. Viaţa omului e deznădăjduită, plină de primejdii, surpată de erori şi întîmplări — dar atît timp cît e viu şi sincer, omul se poate apropia de centrul fiinţei sale. Şi dacă, în viaţa individuală, libertatea omului este numai libertatea lui de a păcătui, există încă un fel de li­bertate, spirituală: (more…)

Nae Ionescu despre democraţie

Posted in Înaintaşi ai neamului, Căile pierzaniei, Work Buy Consume Die by Muritor on 02/10/2011

Nae Ionescu (1890-1940)

„Cînd se vorbeşte de Grecia [antică, n.n.], atunci încep oamenii să se însenineze: „Ce frumos era în Grecia!”.

— Cum era ?

Zice: — Cerul era senin, oamenii erau sănătoşi şi frumoşi, şi viaţa era o continuă armonie.

— Şi ce mai era ?

Zice: — Guvernare democratică.

Cred că nimic nu e mai fals decît imaginea ce o avem despre Grecia de-atunci. De exemplu: democraţia atenia­nă n-a existat niciodată. Democraţia ateniană erau acele cete de exploatatori ai poporului. Întotdeauna s-a băgat de seamă că democraţia nu funcţionează propriu-zis decît într-o ţară unde e ceva de exploatat. (more…)

Tagged with: , ,