Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Descîntecul şi vrăjitoria – capcane pentru naivi (II)

Posted in Căile pierzaniei by Muritor on 08/07/2011

Diavolul nu-l conduce pe om la păcat în chip tiranic

În anii împăratului Leon Înţeleptul (886-912), cineva din Constantinopol, nesocotind sfinţenia Tainei căsătoriei, a început să trăiască în destrăbălare şi desfrînare. Soţia lui, femeie cu frică de Dumnezeu, se topea de tristeţe. Străduindu-se însă să-l readucă pe calea bună pe bărbatul ei, a ajuns la vrăjitorul Virginie.

Cînd l-a vizitat, în jurul lui erau mulţi oameni. Fiecare primea răspuns la problema pe care o avea şi pleca. Cînd i-a venit rîndul, s-a aşezat şi a început să-şi destăinuiască durerea:

– Bărbatul meu s-a dedat păcatului. Umblă prin toate locurile de preacurvie şi cheltuieşte averea noastră cu actriţe şi desfrînate. Am venit la tine pentru că am aflat că i-ai izbăvit pe mulţi. Ajută-mă dacă poţi şi eu te voi răsplăti cît mai bine cu putinţă.

– Nu te nelinişti deloc, i-a răspuns acela. Eu îl voi face să nu se mai uite la altă femeie. Pot să-l dau chiar şi morţii. Pot să-l încredinţez şi unui duh rău. Alege, ce vrei să fac din toate astea?

– Nu vreau nimic, doar să se întoarcă lîngă mine ca un soţ bun şi credincios.

– De asta să fii sigură! Mergi acum acasă şi pregăteşte-mi o candelă, apă, untdelemn, făclie, un brîu şi foc. Miercuri te voi vizita.

Vrăjitorul, înştiinţat de diavol, care cunoaşte trecu­tul, i-a arătat înainte de a pleca păcatele pe care le făcuse în tinereţea ei şi astfel a încredinţat-o de puterea lui.

Femeia a plecat înfricoşata, dar şi cu nădejdea ca va recîştiga iubirea soţului său.

Miercuri Virginie a venit acasă la ea. A cerut untdelemnul şi apa. Le-a pus în candelă. A luat făclia, a aprins candela şi a pus-o în faţa icoanelor. Pe toate le-a făcut cu o evlavie făţarnică. La urma a luat brîul, a şoptit ceva, a făcut patru noduri şi i l-a dat femeii să-l îmbrace.

– Dă-mi acum, îi spuse, o moneda de aur, ca s-o împart la săraci pentru mîntuirea sufletului tău.

Femeia i-a dat-o cu bunăvoinţă şi i-a făgăduit să-i dea şi alţi bani, dacă o va ajuta în problema ei.

Într’adevăr bărbatul ei de atunci a încetat legăturile nelegiuite. O iubea doar pe soţia lui şi se îngrijea de nevoile casei.

Însa n’a trecut multă vreme şi femeia a început să fie atacată de demoni. Duhul rău îşi cerea răsplata de vreme ce ea l-a căutat prima. Îi apărea în somn uneori ca un arap bătrîn, care-o chema la desfrînare, alteori ca un cîine negru şi neruşinat care-o săruta pe gură.

Neliniştită, se întreba de ce i se întîmplă acestea. Cum de avea vise atît de urîte şi scîrboase? Cum de diavolul avea atîta îndrăzneală faţă de ea?

Cu timpul situaţia s-a înrăutăţit. Nefericita, s-a izbăvit de o nenorocire şi a căzut în alta. Visa că se umple de dorinţe neruşinate şi că mînca broaşte, şerpi şi alte reptile scîrboase. Nu dormea niciodată liniştită. Nu se trezea niciodată fără tulburare, frică şi scîrbă.

Atunci a început să se gîndească şi la Dumnezeu. A început să se roage fierbinte şi să postească. Şi Domnul cel iubitor de oameni n’a nesocotit-o.

Sf. Andrei cel nebun pentru Hristos

În tulburarea ei şi-a adus aminte de virtuosul său vecin, Epifanie. Epifanie era ucenicul cuviosului Andrei cel nebun pentru Hristos care în anii aceia i se făcea plăcut lui Dumnezeu prin nevoinţele sale negrăite.

Aşadar, sărmana femeie l-a vizitat pe Epifanie şi i-a povestit amănunţit nenorocirea care a cuprins-o. Acela a mers la cuviosul Andrei.

– Explică-mi, Părinte, ce a însemnat candela şi brîul cu patru noduri? Ce a fost cu apa, untdelemnul şi făclia? Şi de ce diavolul a folosit aceste mijloace şi pe vrăjitor, pentru a o stăpîni pe femeia asta?

– De vreme ce mă întrebi, îţi voi explica totul, a răspuns cuviosul. Diavolul are obiceiul ca mai întîi să alunge harul lui Dumnezeu de la oameni şi după aceea să intre în ei neîmpiedicat. Harul dumnezeiesc nu pleacă fiindcă îi e frică de diavol, ci pentru că îi e silă şi scîrbă de duhoarea păcatului. Diavolul nu-l conduce pe om la păcat în chip tiranic. Ci îl ispiteşte, îi sădeşte pofte şi cugete rele. Dacă omul ascultă de chemarea satanică şi cade în păcat, diavolul dobîndeşte drepturi asupra lui şi harul dumnezeiesc este fugărit. Aşa s-a întîmplat şi cu această sărmană femeie. Diavolul a invidiat-o, pentru că era evlavioasă şi cuvioasă şi a vrut s-o înrobească. La început a folosit desfrînarea soţului său pentru a o conduce la Virginie. Apoi a reuşit să primească chiar de la ea lucrurile necesare pentru vrăjitorie. S-a străduit apoi să îndepărteze de la ea harul Sfîntului Botez. Astfel, vrăjitorul Virginie a folosit candela în loc de colimvitră, apa în loc de apa sfinţită a Botezului, untdelemnul în loc de sfîntul mir, făclia şi focul în loc de lumînările care ard în ceasul Tainei. Cît despre nodurile brîului, acolo „s-a legat” diavolul. Şi i-a poruncit femeii să-l îmbrace pentru a-l avea pe diavol înfăşurat în continuu peste mijlocul ei.

– Slăvit să fie Numele lui Dumnezeu, care ţi le-a descoperit pe toate, i-a spus Epifanie cuviosului. Însă cum a cunoscut vrăjitorul păcatele pe care le făcuse în tinereţe?

– Nu ştii, a răspuns cuviosul, că demonii îi urmăresc pe toţi creştinii? De aceea cunosc faptele lor şi le descoperă uneltelor lor, vrăjitorilor.

Tînărul evlavios a ascultat cu uimire cuvintele cuviosului şi L-a slăvit iarăşi pe Dumnezeu care le descoperă Sfinţilor Săi lucrările diavolului şi eliberează făpturile Lui de cursele celui viclean.

La urmă cuviosul l-a povăţuit să distrugă lucrurile pe care le-a folosit vrăjitorul. Şi într’adevăr, îndată ce a ars brîul cel cu patru noduri şi a spart candela, femeia s-a izbăvit de înrîurirea demonică.

Sursa: Demonii şi lucrările lor, Ed. Egumeniţa, 2007, p. 322-325

2 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] izestrea.wordpress.com/2011/07/08/descintecul-si-vrajitoria-capcane-pentru-naivi-ii/ comentat de vic… […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: