Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Societatea spectacolului

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 04/07/2011

Acum întrebarea pe buzele tuturor este „are you safe?” (te simţi în siguranţă?)

Abundenţa de mărfuri şi imagini spectaculare creează viziunea unui paradis pe pămînt. Omul vulnerabil adoptă o mentalitate a confortului cu efecte „infantilizante” asupra personalităţii sale: „În această viziune” – afirma (în 1970) Erich Fromm, unul dintre reprezentanţii  Şcolii de la Frankfurt, – „tehnica preia caracteristicile Mamei-Natură; îşi hrăneşte copiii la sîn, îi alină cu un neîncetat cîntec de leagăn (în forma radioului  şi a televiziunii). În acest proces, din punct de vedere emoţional, omul devine un copil; crede că sînul mamei îi va furniza mereu lapte, din abundenţă, iar deciziile nu mai trebuie luate de către individ”.

Începînd cu anii ’80, revoluţia informaţională favorizează mondializarea societăţii tehnologice. Urmîndu-şi propria logică, tehnologia actuală unifică omenirea prin omogenizarea diferenţelor  şi eradicarea alterităţii. În noul global village, omul occidental se simte din ce în ce mai vulnerabil. Cadrele de referinţă tradiţionale, atît mentale cît şi sociale – familia, naţiunea, religia creştină, cultura umanist-clasică – nu mai furnizează sistemul de valori necesar „construirii” unei solide identităţi personale. Omul este redus la prezenţa precară a corpului său (fizic  şi mental) – un corp angrenat într-un cadru supus raţionalizării tehnice.  (more…)