Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Homosexualitatea: antisocială şi antiumană

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 06/03/2011

Tocmai lipsa continuităţii, a urmaşilor, dovedeşte că familiile homosexuale sunt anormale.

[…] El susţinea interzicerea prin lege a familiilor homosexuale ca a unor grupări antisociale şi antiumane. Se arăta indignat de dorinţa homosexualilor de a înfia copii. Copiii sunt rezultatul relaţiei dintre un bărbat şi o femeie, de aceea homosexualii nu pot avea ceea ce nu pot naşte. Tocmai lipsa continuităţii, a urmaşilor, dovedeşte că familiile homosexuale sunt anormale. Tot ce există pe lume se perpetuează după legile lăsate de Dumnezeu. Homosexualitatea se întoarce împotriva naturii şi de aceea homosexualii se distrug. A le încredinţa copii acestor oameni întorşi împotriva vieţii este o crimă.

[…] Toate regimurile care şi-au propus exterminarea creştinilor, începînd de la Imperiul Roman şi terminînd cu Imperiul Comunistm au constatat un paradox care s-a verificat de fiecare dată: cu cît sunt ucişi mai mult creştinii, cu atît mai mulţi apar în loc. Tertullian numea sîngele mucenicilor „sămînţa creştinilor”, care, cu cît se varsă mai mult, cu atît aduce mai multe roade. Torţionarii din închisorile comuniste din România îi chinuiau pe creştini în decursul a zeci de ani, dorind să-i aducă la disperare, şi le spunea de multe ori: „Ştim că doriţi să vă omorîm, ca să ajungeţi mucenici! Dar noi n-o să vă omorîm înainte de a vă face să vă lepădaţi de Hristos, ca să vă duceţi în iad!” Aceste mărturii, lăsate de cei care au supravieţuit temniţelor comuniste din România, ne arată că torţionarii nu erau atei, ci credeau în Dumnezeu şi în răsplata viitoare. De aceea, ura lor împotriva lui Hristos şi a creştinilor nu era o ură omenească, ci una demonică.

[…] Noua ordine mondială este încununarea aspiraţiilor tiranilor dintotdeauna, ajungînd să domine nu doar trupurile oamenilor, pe care le exploatează prin muncă şi prin siluire spre împlinirea poftelor de tot felul, ci şi sufletelor lor. Stă în firea lucrurilor ca tiranii din toate timpurile, care sunt slugi ale diavolului, să-L urască pe Hristos. Lupta nu se duce între oameni şi oameni, ci între diavol şi Hristos. Fiecare din noi se situează prin propria alegere de o parte sau de alta. Numai Hristos, prin dumnezeiasca Sa chemare la libertate, a sfărîmat de-a lungul vremii lanţurile minciunii şi ale morţii cu care satana îi încătuşa pe oameni. Glasul lui Hristos, care cheamă: Cunoaşteţi adevărul şi adevărul vă va face liberi, a ridicat de fiecare dată noi şî noi luptători împotriva tiraniei şi a minciunii. Nici o altă religie din lume nu a afirmat că între stăpîn şi sclav nu este diferenţă şi că toţi oamenii pot creşte pînă la slava lui Dumnezeu, prin jertfa Fiului. De aceea creşitnismuleste atît de urît de către toţi cei care urmează să-şi supună loruşi omenirea. Da, cred că satana există şi că răul care guvernează astăzi relaţiile dintre oameni este opera lui!

[…] Persecuţiile istorice, pline de sînge şi groază, au fost înlocuite cu persecuţiile la nivelul minţii. Duşmanii creştinismului au înţeles că lupta cu slujitorii lui Hristos are alte legi decît legile acestei lumi stăpînite de frică şi minciună. Aşa cum Hristos S-a arătat mai slăvit după moarte, înviind, tot aşa şi slujitorii Lui, fiind persecutaţi şi ucişi, se arătau mai strălucitori, atrăgînd mii, zeci de mii, iar alteori popoare întregi în armata lui Hristos. Acest lucru l-au înţeles slugile întunericului, renunţînd la persecuţiile pe faţă ale creştinilor. Ei şi-au infiltrat vreme de secole oamenii lor în Biserică, încercînd să o surpe din interior. Obiceiurile străine Evangheliei, cum sunt slugărnicia, luxul, goana după slavă deşartă şi onoruri trecătoare, dorinţa de stăpînire, laşitatea, împietrirea faţă de durerea aproapelui, au transformat pe mulţi ierarhi şi preoţi în oameni urîţi de toată lumea. Acesta este sfîrşitul.

[…] Noii conducători ai lumii au ajuns să deţină controlul asupra sinoadelor tuturor bisericilor, dar şi în  aceste condiţii le scapă episcopo credincioşi care ajung în fruntea poporului. Deprinşi cu ascultarea şi cu respectul faţă de cei mai mari, mulţi oameni ai lui Dumnezeu ajung să fie hirotoniţi, nedetectaţi de antenele oarbe ale întunericului, care nu pot face deosebire între smerenia adevărată şi supunerea din interes, între ascultarea harică şi slugărnicie. De aceea, atunci cînd ne aşteptăm mai puţin, unii episcopi sparg carapacea tăcerii şi se întorc împotriva sistemului. În toate timpurile au fost sinoade întregi aservite minciunii şî de fiecare dată unul sau cîţiva episcopi le-au stat împotrivă şi le-au învins.

[…] Timpul în care am păşit este o sistematică şi neîncetată luptă împotriva dragostei, deci împotriva lui Hristos. Legile urii încep să împînzească lumea, constituindu-se într-o religie a răului. Oamenii au ajuns să-şi proslăvească patronii ca pe nişte zei şi să facă orice, pentru bani. Banul a devenit zeitatea în numele căreia sunt iertate cele mai odioase crime împotriva omenirii. Oamenii mor răpuşi de droguri şi de boli fabricare artificial. Mii de tineri şi tinere se lasă tăiaţi de doctori psihopaţi care le schimbă sexul sau înfăţişarea. În spatele reclamelor luminoase, în marele metropole ale lumii, zeci de mii de copii sunt violaţi în localuri special amenajate şi nimeni nu este pedepsit pentru asta. Sunt convins că este aproape timpul cînd vom vedea tineri şi bătrîni sinucigîndu-se în reality-show-uri doar ca să apară cîteva zile la televizor. Moartea şi boala au devenit principalele surse de făcut bani. Demonii cu chip de om fabrică boli, iar mai apoi vînd medicamente la preţuri inimaginabile. Zilnic în lume mor mai mulţi oameni decît în timpul războaielor artmate de odinioară. Omenirea a ajuns un lagăr de sclavi, care sunt legaţi de locurile de muncă, de reţelele de comunicare, de cardurile de tot felul, de magazine, de curentul electric, de apă, de mijloace de transport, într-un cuvînt, de tot. Oamenii marilor oraşe sunt ameninţaţi cu oprirea apei şi a gazului, cu întreruperea curentului electric. Oricare ar fi preţul cerut în schimbul acestor servicii, ei sunt gata să-l plătească. Pentru că nu au de ales. Cine s-ar fi gîndit, pe timpul cînd li se făgăduia libertatea, că vor ajunge să muncească din zori şi pînă-n seară doar pentru mîncare şi îmbrăcăminte? Orice relaţie interumană va ajunge în curînd imposibilă. În aceste condiţii, mersul la teatru, la muzeu sau la biserică va fi un lux. Cînd cineva are o zi liberă, preferă să o petreacă în familie, deşi familia ca atare va dispărea în viitorul apropiat. Copiii vor fi crescuţi şi educaţi în cazarme, ca nişte batalioane, iar cei care vor arăta semne de boală vor fi ucişi la naştere sau în primii ani de viaţă. Nu vor mai exista invalizi şi bătrîni incapabili de muncă. Viaţa va avea un termen limită, după care „maşinăria umană”, cum o numea autorul acestui proiect demonic publicat cu mulţi ani în urmă în Times, va fi oprită. Moartea asistată va fi la fel de răspîndită ca avortul.

[…] Camerele de luat vederi, telefoanele mobile, hainele frumoase, luminile oraşelor, maşinile luxoase, erau doar o cortină după care se petreceau înjunghierea omenirii.

[…]  La vremea venirii lui Hristos, lumea zăcea în aceeaşi stare. Pe atunci jertfirea pruncilor a ofrandă demonilor şi orgiile erau considerate normale. Oamenii trăiau într-o disperare atît de mare, încît bărbaţii preferau şa se lupte pe viaţă şi pe moarte în arenă, doar pentru a avea pîine şi vin, iar femeile considerau de mare cinste să ajungă obiecte sexuale în palatele stăpînilor. Dar a venit Hristos şi lumea a căpătat o altă faţă. Cine a propovăduit Evanghelia? Cine a mers împotriva tiranilor, a cruzimii şi a desfrîului care cuprinsese întreg pămîntul? Doisprezece pescari care, în loc de care de luptă, aveau nişte simple sandale, iar în loc de arme, blîndeţea şi nădejdea în Hristos. Unde este teroarea comunismului? Cine ar fi crezut atunci că Biserica va renaşte? Iată, eu sunt unul dintre cei născuţi şi educaţi în comunism. Am fost ateu şi am luptat împtriva Bisericii. Dar pînă într-o zi, cînd Hristos, a hotărît să mă cheme. Acestei chemări nu-i poate sta nimeni împotrivă.

Audienţa la un demon mut de Savatie Baştovoi

Un răspuns

Subscribe to comments with RSS.

  1. despre 2012 said, on 15/03/2011 at 12:45

    […] In plus poti citi: https://izestrea.wordpress.com/2011/03/06/homosexualitatea-antisociala-si-antiumana/ Tags: Aaron Russo, Agenda Finala, Noua Ordine […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: