Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Psihiatria… Este cea mai noua religie.

Posted in Cugetări, Work Buy Consume Die by Mirean on 29/12/2010

Psihiatria... Este cea mai noua religie. Noi spunem ce este bun sau rău. Noi decidem cine-i nebun şi cine nu.

De fapt, Jim… Jim, suntem doar ciţiva aici care sa fim într- adevăr bolnavi mintali. Nu vreau să spun că tu nu eşti bolnav mintal. Pentru că după cite ştiu, eşti… dus cu pluta. Dar nu din cauza asta eşti aici. Nu din cauza asta eşti aici! Nu din cauza asta eşti aici! Eşti aici pentru că aşa o cere sistemul.

Uite, televizorul. Acolo totul e în regulă. Totul e în regulă acolo. Priveşte, asculta, ingenunchiaza, roagă-te. Reclamele!

Noi nu mai suntem productivi. Nu mai facem nimic. Totul e automatizat. Pentru ce mai trăim?

Suntem consumatori, Jim. Da, da, cumperi multe lucruri, eşti un bun cetăţean. Dar dacă nu cumperi, ce mai eşti? Ce? Un bolnav mintal. (more…)

A fi creştin

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Mirean on 28/12/2010

În iubire nu este frică, ci iubirea adevărată alungă frica.

Texte biblice referitoare la teza: creştinismul este o religie a curajului:

— de nenumărate ori îndemnul christic: îndrăzneşte fiule, îndrăzneşte fiică (Mat. 9, 2, 9, 22; Marcu 10, 49; Luca 8, 48), îndrăzniţi (Marcu 6, 50; Ioan 16, 33);

— încurajările Nu te teme (Marcu 5, 36; Luca I, 13; 1, 30; 5, 10; 8, 50), Nu vă temeţi (Marcu 6, 50; Luca 2, 10; 12, 7; 24, 36; Ioan 6, 20), Nu vă înspăimântaţi (Marcu 16, 6);

— pe lista celor sortiţi iezerului de foc, cine figurează primii? „Fricoşii (Apoc. 21, 8); şi certarea: Pentru ce sunteţi fricoşi?” (Marcu 4, 40) ;

— şi mai ales dezvăluirea marelui secret: „împărăţia cerurilor se ia prin stăruinţă, şi cei ce se silesc pun mâna pe ea” (Mat. 11, 12) ; (în alte versiuni: se ia cu năvală şi năvălitorii pun mâna pe ea. Biblia engleză veche vorbeşte de violenţă şi oameni violenţi, cea nouă afirmă că e siluită şi luată cu forţa. La forţă se referă şi francezii. Germanii dau echivalentul Gewalt, dar în continuare întrebuinţează un verb compus mai expresiv: reisen es weg.) (more…)

O lume fără de Dumnezeu

Posted in Înaintaşi ai neamului, Work Buy Consume Die by Mirean on 25/12/2010

Minciuna a devenit inteligenţă, căci se minte de sus în jos şi se minte atât de des încât adevărul nu mai există.

Trăim  astăzi  într-o  lume  plămădită  rău  şi  dospită  acru.  Teama  pluteşte peste suflete, în aer, în natură, până în soare. Nu mai există dragoste şi respect între  oameni.  Nu  mai  sunt  sentimente,  nu  mai  este  nobleţe,  a  dispărut generozitatea. Oamenii suferă fără Dumnezeu şi-L caută dar sunt luate măsuri severe ca să nu-L afle, căci comuniştii nu sunt dispuşi să împartă puterea cu El.

Un  popor  cultivat,  bogat,  conştient  de  drepturile  sale  este  un  pericol.  Un om cu credinţă, cu idei, cu idealuri este duşman din principiu. Idealul lor este un popor  amorf,  încovoiat,  care  să  nu  gândească  şi  –  Doamne  fereşte  –  să  nu ajungă  să  acţioneze.  Legea  societăţii  este  dependenţa,  căci  poporul  care aşteaptă cu mâna întinsă mila stăpânului poate fi strunit fără dificultăţi. (more…)

Bogăţia peste măsură perverteşte sufletul şi mintea

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 24/12/2010

Un lucru foarte important este că această practică există în ţările bogate, unde îngrijirea medicală este la cele mai înalte standarde, unde oamenii trăiesc o viaţă de huzur, şi aceste ţări se numesc civilizate şi creştine.

„Un mare întuneric care s-a abătut asupra lumii actuale este eutanasia. Ce este eutanasia? Pentru că se vorbeşte mereu despre eutanasie, şi mulţi poate nici nu ştiu ce reprezintă. Eutanasia este “moartea dulce”.

Din anul 2000, în Olanda, cît şi în Belgia te poţi spînzura cu actele în  regulă. Adică te sinucizi cu actele în regulă, şi dacă vrei eşti asistat şi de medic. Deci automat se vrea ca sinuciderea să nu mai fie păcat, sau crimă. Ea se poate efectua între 12 şi 16 ani cu acordul părinţilor, iar după 16 ani fără nici un fel de răspundere personală. Cică e dreptul tău. În Belgia singurul fapt care te abţine de la sinucidere e că trebuie să faci mai multe cereri către stat, ca să vadă dacă într-adevăr eşti convins de ceea ce vrei să faci. În Olanda nu există nici o restricţie, şi se face foarte simplu. Există chiar şi state din SUA care susţin eutanasia ca pe ceva normal, pentru că la un sondaj făcut în 1993, s-a văzut că 75% din populaţie este pentru eutanasie. (more…)

RUGĂCIUNE PENTRU PACE de Nichifor Crainic

Posted in Poezie by Mirean on 24/12/2010

Cel înfrânt e-o jele care frânge, Pacea lumii zace pe vărsări de sânge

Slavă ţie, Doamne, pentru-această noapte
Somnul meu în unda lunii s-a scăldat,
În abisul nopţii visu-nmiresmat
Mi-a cules miresme de naramze coapte
Slavă ţie, Doamne, pentr-această noapte.

A lăsat un înger porţile deschise,
Cântec fără sunet se-auzea-n sobor,
Unduiau azurul aripi fără zbor,
În abisul nopţii năzărit în vise
A lăsat un înger porţile deschise. (more…)

Marea taină a tuturor nenorocirilor: bănuiala

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Mirean on 22/12/2010

La şmecheri şi la jigodii reacţia numărul unu e întotdeauna bănuiala, iar neasemuita satisfacţie — putinţa de a şti că semenul lor e tot atât de întinat ca şi ei.

Se prea poate ca şi în lumea veche mângâietoarele cuvinte afecţiune şi încredere să fi sfârşit prin a se goli de conţinut, să fi ajuns formale ca atâtea altele. Dar de văzut am văzut noi ce înseamnă o lume întemeiată numai pe concurenţă, lumea căreia urmaşa ei dialectică i-a pus capac venind cu noile ei temeiuri: ura, invidia şi bănuiala.

Marea taină a tuturor nenorocirilor: bănuiala. Otrava, neghina, pârjolul.

Nu degeaba e pentru Bergson timpul aducător de nebănuite surprize, iar evoluţia e creatoare.

Dovadă: cine s-a gândit în primii ani ai veacului că acestea vor fi problemele noastre de căpetenie: frica, bănuiala generalizată, şmecheria atotputernică? Iată că totuşi sunt. Pentru noi, futilităţile — cum numeşte Camus problema pusă de Copernic şi Galileu, heliocentrismul ori geocentrismul — sunt gravele şi naivele preocupări de la începutul secolului XX: progresul, răspândirea democraţiei libere, ştiinţa binefăcătoare. (more…)

Hristos ca gentleman şi cavaler

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Mirean on 19/12/2010

La şmecheri şi la jigodii reacţia numărul unu e întotdeauna bănuiala, iar neasemuita satisfacţie — putinţa de a şti că semenul lor e tot atât de întinat ca şi ei.

[…] Ştiu că procedez bine şi prin aceasta chiar suprim binele. Existenţialiştii au aici dreptate: de vreme ce avem conştiinţa binelui pe care-l facem, conştiinţa îl compromite iremediabil. Conştiinţa e nimicitoare, exclude candoarea, săvârşirea senină şi nevinovată a binelui. Ea spurcă orice acţiune elegantă.

Au şi totuşi n-au dreptate existenţialiştii. Merg cam repede, prestidigitatori ce sunt. Conştiinţa spurcă, dar nu iremediabil. Nu suntem copii curaţi, nu suntem sfinţi. Dar nici nu suntem — hodoronc-tronc — nişte nemernici, nişte salauds. Sfinţi nu; desigur. Dar poate the next best, adică nişte impostori ai binelui.

Sfinţii sunt limita. După ei însă vin eroii şi apoi seniorii şi-n urmă iată şontâcăiesc şi îndrăzneţii binelui, cam ridicoli, cam gâfâitori, care nici ei nu-s de lepădat.

Ştim că facem binele — şi deci îl impurificăm — dar binele îl facem, nu răul. Nu avem parte de curăţia sfinţilor, tot facem însă ceva care ne scoate din rândurile ticăloşilor. […] Nobleţea şi cavalerismul nu sunt simple nostalgii, sunt din cu totul alt domeniu (ca şi creştinismul, pe care-l reflectă): al secretelor sau reţetelor de fericire. (more…)

Şcoala desăvârşirii

Posted in Înaintaşi ai neamului by Mirean on 16/12/2010

Libertatea de fapt o dă trăirea în bine, iar în rău este numai robia.

Am  învăţat  că  dacă  nu  laşi  mintea  să râvnească  pofta  trupului,  atunci  trupul  se  supune  duhului.  Şi  un  trup  înfrânat ajută  mult  în  sporirea  duhovnicească.  Dacă  îndeobşte  se  observă  influenţa trupului  asupra  sufletului,  pentru  oamenii  duhovniceşti  este  evidentă  forţa sufletului  asupra  trupului.  Dacă  de  exemplu  eşti  înfometat  dar  eşti  convins  că trebuie  să  posteşti,  în  faţa  unor  mâncăruri  gustoase  sucurile  gastrice  nu  vor secreta.

Aşa cum trupul este legat prin multe tentacule de lumea materială, tot aşa mintea  este  în  contact  cu  duhurile  nevăzute,  care  vin  fără  voia  noastră,  ca  o nadă.  (more…)

Pierderea memoriei ne transformă în oameni de nimic

Posted in Cugetări, Work Buy Consume Die by Mirean on 11/12/2010

Nu mai apucăm să ne dumirim privind la ce se întâmplă cu noi, cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm.

Memoria este precum o rădăcină înfiptă adânc în pământ, în pământul trecutului nostru, în pământul fiinţei noastre, undeva departe de grijă şi stres. Dar, dincolo de toate cele văzute sau amintite, există o memorie primordială a omului, care-şi are rădăcinile crescute în sus, către Cel de unde primim energiile sau cuvintele esenţiale vieţuirii noastre. Dumnezeu Însuşi udă acest copac la vremea potrivită pentru a-şi da roadele lui.

De curând am primit darul odihnei pentru câteva ceasuri într-o casă ţărănească din lemn, veche de două sute de ani. Bătrâna care trăise înaintea actualilor stăpâni bătuse atâtea metanii încât adâncituri în lemnul podelei se săpaseră în timp, căci aşa măsura ea trecerea vremii, în tactul smeritei închinări. Se rugase nu numai pentru sufletul ei, ci şi pentru ca această casă a străbunilor să adăpostească, când ea nu va mai fi, oameni ai lui Dumnezeu; şi Cel Preaînalt i-a împlinit voia. Femeia aceasta avea o conştiinţă a succesiunii, a verigii pe care o reprezintă fiecare dintre noi în viaţa neamului nostru, a întregii omenităţi. (more…)

GÂNDEŞTE LIBER de Pro Tv

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 08/12/2010

Libertatea cu care ne îmbie lumea aceasta o putem asemăna cu efectul consumului de droguri.

Dintre toate fiinţele create de Dumnezeu doar omul a fost înzestrat cu libertate. Acest lucru e şi o favoare dar şi o răspundere în acelaşi timp, deoarece omul se poate bucura de libertatea sa, dar trebuie să şi dea seama de faptele pe care le săvârşeşte el în virtutea libertăţii sale. Sf. Ap. Pavel ne avertizează: „Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire”. (Gal. 5,13) Iar în altă parte Sf. Ap. Petru spune: „Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu”. (I Pt. 2,16)

După  cum ştiţi şi voi sintagma din titlu este motto-ul unui cunoscut post de televiziune. Ea se adresează mai ales tinerilor pe care încearcă să-i educe într-un anumit fel. Postul respectiv ne prezintă libertatea ca pe un mijloc de a ieşi din chingile societăţii în care trăim. Uneori chiar şi Sf. Biserică este ironizată şi batjocorită pe motiv că impune anumite constrângeri şi restricţii credincioşilor ei. (more…)

Conştiinţa păcatului

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Mirean on 07/12/2010

Din păcate însă creştinii au pierdut sensul crucii şi nu mai sunt solidari cu martirii lor. Ei au renunţat la credinţă, la eroism şi onoare.

Este  foarte  greu  omului  să-şi  recunoască  păcatul,  dar  este  evident  că suntem  păcătoşi  şi  setea  noastră  de  curăţie  şi  adevăr  nu  poate  fi  satisfăcută decât  prin  zdrobirea  păcatului.  Viaţa  veşnică  începe  în  sufletele  smulse păcatului.  Cine  crede  cu  adevărat  în  Dumnezeu  va  ajunge  la  conştiinţa păcatului, cine nu crede în Dumnezeu rămâne prizonier eului său, orgoliului şi păcatului său. Eu sunt cel mai mare duşman al meu. Dacă eul nu moare, nu ne putem  naşte  din  nou  în  Hristos  şi  rămânem  în  păcatul  mândriei.  Mândria  l-a făcut pe om să se vrea Dumnezeu, împotriva evidentei sale nedesăvârşiri şi mai cu  seamă  împotriva  faptului  că  noi,  oamenii,  suntem  cu  toţii  muritori.  Un Dumnezeu  nedesăvârşit  şi  supus  morţii  e  un  fals  Dumnezeu.  Conştiinţa păcatului nu este bigotism ori obscurantism, ci luciditate şi înţelepciune. Întreaga educaţie  a  omului  depinde  de  felul  în  care  funcţionează  conştiinţa  păcatului. Numai  omul  care  trăieşte  în  faţa  lui  Dumnezeu  are  adevărata  măsură  a  sa,  a lumii  şi a vieţii. (more…)

Sclavagismul modern

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 04/12/2010

Ei aleargă toţi către o muncă tot mereu mai nebuna, care li se ofera printr-un consimţământ generos dacă sunt suficienţi de cuminţi. Ei înşişi aleg stăpânii pe care îi vor servi.

Servitutea modernă este o servitute voluntară, consimţită de mulţimea de sclavi care se târăsc pe suprafaţa pământului. Ei îşi cumpară toţi, la fel, mărfurile care îi aservesc tot mai mult. Ei aleargă toţi către o muncă tot mereu mai nebuna, care li se ofera printr-un consimţământ generos dacă sunt suficienţi de cuminţi. Ei înşişi aleg stăpânii pe care îi vor servi. Pentru ca această tragedie amestecată cu absurditate să poată fi pusă în practică, a trebuit mai întâi ca să li se extirpe membrilor acestei clase, orice urmă a conştiinţei legate de exploatarea şi alienarea ei. Iată deci strania modernitate a epocii noastre. Spre deosebire de sclavii din antichitate, de şerbii din evul mediu sau de muncitorii primelor revoluţii industriale, ne aflăm astăzi în faţa unei clase total aservite, dar care nu ştie acest lucru, sau care mai degrabă nu vrea să îl ştie. Prin consecinţă ei nu cunosc revolta care ar trebui să fie singura reacţie legitimă a celui exploatat. Ei acceptă fără crâcnire viaţa jalnică ce le-a fost construită. Renunţarea şi resemnarea sunt sursele nefericirii lor. Iată visul nefericit al sclavilor moderni care nu aspiră, în final, decât să se lase prinşi în hora macabră a sistemului de alienare. (more…)

Tagged with: , ,