Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Ne vom întoarce într-o zi

Posted in Înaintaşi ai neamului, Poezie by Mirean on 27/11/2010

Ne vom întoarce ca un fum, Uşori, ţinându-ne de mâni, Toţi cei de ieri în cei de-acum, Cum trec fântânile-n fântâni.

Ne vom întoarce într-o zi

Ne vom întoarce neapărat.
Vor fi apusuri aurii,
Cum au mai fost când am plecat.

Ne vom întoarce neapărat,
Cum apele se-ntorc din nori
Sau cum se-ntoarce, tremurat,
Pierdutul cântec pe viori.

Ne vom întoarce într-o zi…
Şi cei de azi cu paşii grei
Nu ne-or vedea, nu ne-or simţi
Cum vom pătrunde-ncet în ei. (more…)

Hristos este în continuare prigonit

Posted in Înaintaşi ai neamului by Mirean on 19/11/2010

Aici s-au petrecut minuni, aici au renăscut sfinţenia şi martiriul, aici mărturisitorii şi-au dăruit viaţa pentru credinţă. Aici holdele sunt coapte dar culegătorii sunt ucişi. Aici se vrea uciderea sufletească a oamenilor!

Încărcaţi  de  vise  şi  de  idealuri,  cavaleri  ai  unui  ev  apus,  nebuni  ai crucii, exponenţi ai onoarei şi demnităţii, noi înfruntam de fapt o lume întreagă. Am  fost  lipsiţi  de  realism  şi  de  spirit  de  conservare,  am  fost  neînţelepţi  şi  am intrat  în  gura  lupului,  dar  ce  puteam  face  altceva?  Căci  nu  am  putut  să  ne pângărim sufletele. Intraţi în această bătălie nu am avut simţul proporţiilor, dar am acceptat martiriul.

S-au mâniat pe noi comuniştii dar şi burghezii. Ne-au lovit americanii dar şi nemţii. Toţi ne-au spus că suntem nebuni, adesea ne-au înfierat până şi fraţii noştri creştini, ca să nu mai vorbesc de ura dezlănţuită contra noastră de evrei, care au  mizat  pe  cartea  comunistă.  Da,  suntem  vinovaţi  că  am  înţeles,  ca  şi Dostoievski,  ce  este  ateismul  şi  că  am  identificat  comunismul  cu  antihrist,  cu care  nu  am  acceptat  nici  o  megieşie.  (more…)

IMN de Valeriu Gafencu

Posted in Înaintaşi ai neamului, Poezie by Mirean on 17/11/2010

Smulgeţi-vă din ceata celor răi, Intraţi în cinul oastei creştineşti!

Vă cheamă Domnul Slavei la lumină,

Vă cheamă mucenicii-n veşnicii,

Fortificaţi Biserica Creştină

Cu  pietre vii, zidite-n temelii!

Să crească-n inimile voastre-nfrânte

Un om născut din nou, armonios,

Pe chipurile voastre să se-mplânte

Pecetea Domnului Iisus Hristos. (more…)

Jidanii vs creştinii

Posted in Înaintaşi ai neamului by Mirean on 14/11/2010

"Am reuşit să naştem un complex de vinovăţie în conştiinţa creştinătăţii, care o paralizează şi prin care o vom supune."

Într-una din zile a fost adus la sanatoriu un evreu talmudist cocoşat, foarte grav  bolnav.  Când  a  intrat  în  contact  cu  atmosfera  din  camera  4,  ura  lui împotriva creştinilor s-a dezlănţuit violent:

-Voi,  creştinii,  sunteţi  vinovaţi  de  pogromul  împotriva  evreilor.  Ne  vom răzbuna după legea noastră!

– Dimpotrivă, i s-a răspuns, creştinii sunt victimele directe sau indirecte ale evreilor. Evreii au ucis pe Hristos şi-i prigonesc şi-i ucid pe creştini ori de câte ori au ocazia în istorie, ca să ajungă ei înşişi stăpânii lumii. Dar lumea modernă nu poate accepta guvernarea unui neam străin care se consideră Israel.

– Noi suntem Israelul prin alegerea divină!

– Israelul este haric şi nu născut dintr-o anume seminţie.

– Voi sunteţi antisemiţi şi prin asta nesocotiţi legământul dat de Dumnzeu poporului evreu! (more…)

Cine vrea să ştie?

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 11/11/2010

Larga răspîndire a utilizării etichetelor RFID pe mărfuri precum hainele va face posibilă ca locaţiile oamenilor, ale animalelor şi ale obiectelor să fie supravegheate la o scară globală - o invazie asupra intimităţii de proporţii orwelliene.

Problema care apare cînd RFID este numită „cod de bare îmbunătăţit” este faptul că aceasta este un neadevăr. RFID diferă de codurile de bare prin trei considerente importante:

ID unic. În cazul codurilor de bare, fiecare cutie de 330 ml de Coca-Cola are acelaşi număr UPC (ex., cod de bare), dar etichetele RFID propuse ar atribui fiecării cutii de Coca-Cola propriul său număr de serie unic. Aceste numere de serie ar putea fi captate la punctul de comercializare şi înregistrate cu identitatea celui care le achiziţionează, după cum reiese aceasta dintr-unul cardurile sale de credit sau din cardul de fidelitate. Astfel de legături ar putea conduce la o evidenţă globală a obiectelor, în care şirul de posesori succesivi ai practic fiecărui lucru de pe pămînt ar putea fi înregistrat într-o baze de date şi folosit pentru a monitoriza călătoriile şi activităţile oamenilor. (more…)

Legionarul

Posted in Poezie by Mirean on 08/11/2010

Iar sângele de-mi picură pe Ţară, din fiecare strop creşte-un altar...

Se svârcoleau în gropniţi voevozii,

gemeau vlădici, în cripte, şi panduri.

Ciolanele moţeşti trosneau sub bozii,

zarea murea, vântul cobea, oftau păduri…

Prindeau din temelie să se mişte

parânguri şi rarăuri de granit.

Bejenii lungi şi bice de restrişte

isbeau din nou în Neamul orospsit. (more…)

Tagged with: ,

Religia fara de religie

Posted in Cugetări, Work Buy Consume Die by Mirean on 01/11/2010

Cu siguranţă, această secularizare a Bisericii însăşi determină pe mulţi, şi în special pe cei tineri, pur şi simplu să părăsească Biserica, unde nimeni nu le spune care este de fapt adevărata esenţă şi viaţă a acesteia, ce înseamnă să fii membru al acesteia

Secularizarea americană pe care atât de mulţi ortodocşi o identifică naiv şi eronat cu „stilul de viaţă american” este izvorul profundei crize spirituale a Ortodoxiei. Iar nicăieri nu este mai vizibilă această criză decât în ciudata „religie fără de religie”, care pare a se înfiltra în viaţa Bisericii noastre. Reducerea Bisericii la preocupările materiale, organizatorice şi legislative cu preţul celor religioase şi duhovniceşti; obsesia „proprietăţii”, a banilor şi apărarea „drepturilor parohiale” împotriva episcopilor şi a clerului văzuţi ca o „ameninţare” exterioară; indiferenţa faţă de nevoile misionare, educaţionale şi caritabile ale Bisericii; rezistenţa pasivă şi uneori chiar activă la toate eforturile de aprofundare a vieţii duhovniceşti şi liturgice, de a o face mai puţin „formală” şi mai mult autentică; identificarea religiei cu folclorul şi obiceiurile etnice; egocentrismul şi izolarea virtuală a multora dintre parohiile noastre, lipsa lor de interes pentru nevoile vitale ale Bisericii în general, a misiunii ei în America, toate acestea descoperă o aşa de adâncă secularizare a conştiinţei Bisericii încât oricine devine îngrijorat în ceea ce priveşte viitorul Bisericii noastre, a cărei conducere şi ai căror membri, deopotrivă, nu par să realizeze proporţiile şi profun­zimea acestei crize. (more…)