Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Învierea tinerilor

Posted in Work Buy Consume Die by Mirean on 11/03/2010

În curând vor înmuguri copacii… Pădurile şi câmpurile vor înverzi… Natura va mărturisi Viaţa… Numai oamenii întră în primăvară parcă doar să ascundă că sunt mai bătrâni, mai cenuşii şi mai stinşi… Natura umană, plină de rănile pe care neîncetat i le face lumea de azi, nu mai ţine cont de rânduiala firii, are alt drum: a trădat viaţa, cumva a ieşit în decor, lăsând aparenţelor prerogativele esenţei… Aşa că doar hainele se schimbă, sunt mai colorate, mai uşoare şi mai puţine, dar sufletul e tot mai greu, mai plin de frig şi de zăpezi tot mai înalte… Iarna a rămas singurul anotimp în lumea sufletelor… Sufletul a rămas în alb-negru… Doar marile reclame sunt policrome şi, cu mii de culori şi nuanţe, le strigă oamenilor să păcătuiască frenetic ca să se încălzească: dar patimile nu dau nici căldură, nici lumină, ci numai fum…

În curând natura va mărturisi sărbătoreşte Viaţa şi fiorii Ei vor picura de pe ramuri şi fire de iarbă în sufletele oamenilor, mai ales ale tinerilor… Dar acolo, fiorii primăverii ce vor evoca, în ce se vor preschimba, ce jar vor răscoli? Vor înţelege tinerii chemarea Învierii? Urcând din trupurile neputrezite ale sfinţilor, prin trunchiurile arborilor, în turlele bisericilor, bătăile de inimă ale lui Hristos, clopotele Vieţii, vor împinge oare inimile tinerilor spre începutul cel bun? Îşi vor deschide ei sufletele pentru Adevăr? Căci…
Un tânăr începe să învieze atunci când îşi descoperă sufletul şi începe să lupte pentru el: cu lumea, cu diavolul, cu ce au pus acestea în inima şi mintea lui…

Învierea tinerilor începe cu setea de adevăr şi cu foamea de dragoste curată, cu cea dintâi mişcare a sufletului în pântecele Realităţii, cea cumplit şi neîntrerupt asediată de monitoare şi difuzoare, de toată tehnologia Utopiei…
Începutul învierii tinerilor e în refuzul morţii care li se vinde ca viaţă… În refuzul lăcomiei, curviei, minciunii, lenei sufleteşti, a iubirii de bani şi de glorie lumească, tot ce caricaturizează fiinţa umană… Cu lepădarea unei societăţi ce-şi scoate banii din nenorocirea cetăţenilor ei, care le impozitează, cinic, căderea şi slăbiciunile… Cu refuzul treptelor de glorie ieftină pe care sunt îndemnaţi să urce până la spânzurătoarea ce li se îmbie drept cunună: setaţi să-L scuipe cu viaţa lor pe Hristos, tinerii se întorc şi-şi varsă amărăciunea în obrazul lui Satan, îi aruncă mânioşi punga cu arginţi, prezervative şi seringi, între coarne… Aceasta e secvenţa bunului început…. De aici începi să simţi că trăieşti…
Învierea tinerilor începe cu trezirea din coma sufletească profundă în care zac, în curs de programare, conectaţi la Sistemul Global: firele electronice prin care li se repetă mesajul subliminal al fericirii virtuale camuflează psihogic perfuziile prin care donează involuntar sânge Sistemului…. Învierea tinerilor începe când ei sesizează că lumea e o fermă de copii crescuţi pe bază de concentrate psihotronice şi hormoni, care să fie repede înhămaţi la jugul ce trage totul spre piscul iluzoriu al Noului Babilon… Toată cultura consumistă new age, tot sincretismul religios produc aceste pastile de ecstasy spiritual care îi fac pe tineri nişte locuitori fericiţi ai întunericului… Învierea tinerilor începe cu refuzul acestui drog, cu postul inimii, minţii şi stomacului de Sistem şi de ideologia lui omniprezentă, de la cutiile de chibrite şi etichetele anticoncepţionalelor, la marile spoturi urbane… Stupefiant, uluitor va fi pentru tineri să descopere până unde au fost pătrunşi de Sistem şi de legile lui distructive, producând în comportamentul lor tocmai ceea ce ei numesc: originalitate
Învierea tinerilor începe cu refuzul „aromei identic naturale de Viaţă”, al înlocuitorilor de tinereţe, de care sunt pline: muzica pe care o ascultă, filmele cu care li se ştampilează creierul, dragostea fast-food pe care o consumă: cei doi îndrăgostiţi sunt bucata de carne tocată dintre industriaş şi bancher: hamburgerul pe care îl înghite nemestecat Profitul…
Învierea tinerilor începe cu refuzul tinereţii sintetice, când trăiesc prima zi de primăvară ivită din dărâmarea voioasă a idolilor şi dezertarea din mulţimea fără chip…
Învierea tinerilor începe cu refuzul de a fi parte a turmei consumatorilor anonimi şi cu dorinţa de a fi persoane… Cu gestul smerit de a nu se mai legitima doar cu buletinul şi carnetul de sănătate, ci cu Evanghelia, cu istoria reală a sufletului… Cu dorinţa de a nu mai fi numere într-un univers statistic, ci persoane într-o Zidire a Dragostei…
Învierea tinerilor începe cu refuzul scârbit al tiraniei modei şi mai ales al modei deznădejdii, al culturii disperării, al esteticii depresiei: tristeţea nu e frumoasă, e un păcat…. Începe cu gestul lui Hristos de a dărâma tarabele la care se vinde frumuseţea tinereţii…
Învierea tinerilor începe cu saltul peste zidul în care a fost preschimbat, prin erotism industrial, trupul… Băieţii şi fetele sunt îndoctrinaţi să devină maşini de pompat stimuli erotici în reclamele la ciorapi şi conserve, să umple cu gazul ilariant al sexului marele balon care ridică Pământul în stratosfera delirului consumist… În schimb societatea va avea grijă să strângă, civilizat, „gunoiul” : copiii abuzaţi, avortaţi sau nebuni…

Învierea tinerilor începe cu refuzul de a mai fi complici la această incomensurabilă crimă care se petrece în subsolurile democraţiei: cu refuzul de a fi complicii uciderii fraţilor şi surioarelor lor… Cu refuzul de a trăi sufleteşte în derizoriu, la periferia gândirii, în mahalalele simţirii şi în ghetoul ideologiei oficiale…
Învierea tinerilor începe când îi doare impostura, flecăreala, pustiul sufletesc al lumii… Când încep să vadă nisipul milioanelor de fleacuri pe care aleargă fără să ajungă vreodată la acele lucruri cu adevărat importante după care tânjesc: dragostea, libertatea, dreptatea…
Învierea tinerilor începe când ei trag prima oară chiulul de la propriile pofte şi plăceri şi gustă atunci adevărata libertate… Când ies o clipă din biografia lor şablon şi intră în biografia lui Iisus Hristos: de unde se întorc în ei înşişi fără întuneric şi amărăciune, fără angoase şi tristeţi….

Învierea tinerilor începe când înţeleg că nu America sau Occidentul european sunt destinaţiile vitale, ci Dumnezeu… Că în afară de Hristos, oricare alţii, pentru pâinea pe care le-o dau, le iau totul: libertate, demnitate, raţiune… Numai Pâinea pe care o dă Hristos nu le ia decât prostia şi slăbiciunea mortală a sufletului: şi le dă Totul…

Apoi, după redescoperirea sufletului şi refuzul răului în formele lui contemporane, iad camuflat în Disneyland, adică după ce fiul risipitor şi-a venit în fire întrebându-şi inima de unde vine şi încotro se duce…
…învierea tinerilor continuă cu întoarcerea în credinţa Bisericii, cu chemarea Numelui

Vieţii, cu răscolirea cutremurată a jarului din adâncul sufletului, a jarului în care mocneşte focul Sf. Botez, căci tinerii din România sunt, în covârşitoare măsură, ortodocşi… Chiar faptul că au putut să-şi vină în fire, că au putut să se oprească din goana vieţii lumeşti şi din prăbuşirea accelerată a sufletului în abisul tuturor nenorocirilor, s-a datorat acestui foc ascuns în tăciunii din adâncul inimii… Şi dacă doar pâlpâind aproape stinşi, lumina şi căldura lor pot opri asaltul lumii asupra unui om, cum oare s-ar manifesta acest Foc atunci când flăcările lui ar arde la măsura deplină, când ar umple toată fiinţa celui botezat? Învierea tinerilor atunci se porneşte când ei încep să scormonească, cu mintea şi cu inima, spovedindu-se, în jarul Botezului: căci astfel stârnesc puterea focului care le hrăneşte smerit viaţa: simt căldura şi lumina lui urcându-le în suflete şi pe chipuri… Şi încep să-şi vadă feţele şi sufletele acoperite de cenuşă şi că ochii abia şi-i întredeschid pentru că pleoapele sunt de zgură: atunci înţeleg că au trăit în întuneric, în minciună, în transă hipnotică, amăgiţi şi duşi de mâini de satana spre adâncul iadului, prin mijlocirea acestei lumi, a tuturor lucrurilor în care ea i-a făcut să creadă…
Învierea tinerilor începe cu redescoperirea conştientă, simţită, a harului ce l-au primit prin Sf. Botez şi care, precum Tatăl din pilda cu fiul risipitor, îi aştepta în adâncul sufletului: acest har este dragostea lui Hristos…
Şi când se ating de iubirea lui Hristos sufletele lor se ridică din mormintele în care au zăcut închipuindu-şi că trăiesc! Lacrimile Învierii le spală zgura de pe ochi şi cenuşa de pe feţe şi marele întuneric din inimi! Ce sărbătoare! Atunci, în vremea primăverii care le-a deschis izvoarele de lacrimi, care a topit zăpezile nefericirii şi ale necunoaşterii adevăratei Vieţi, intrând în biserici ei văd pe ziduri, nu icoane, ci mari focuri de artificii dumnezeeşti: îngeri şi sfinţi aprinşi şi strălucind cu nespusă lumină DE FERICIREA DE A-I VEDEA în CASA TATĂLUI! Zidurile nu mai sunt ziduri ci ceruri care freamătă de bucuria lui Dumnezeu că i s-au întors fii şi fiicele acasă!!! Liturghia nu mai e o slujbă lungă, apăsătoare şi de neînţeles, ci un alai de nuntă ce se îndreaptă, plutind pe valurile bucuriei lui Dumnezeu, spre masa nunţii!!
Şi-atunci, mâncând şi bând Trupul şi Sângele Iubirii Înseşi, la masa întinsă de Dumnezeu din Sfânta Sfintelor, din Altarul Ceresc şi până în adâncul inimii fiecărui comesean, înţelegi cât ai fost de dorit şi aşteptat… Şi aceasta la nesfârşit, la nesfârşit, într-o nespus de dulce şi blândă tandreţe care îţi tot lărgeşte inima pentru această Bucurie….
De la această nuntă cobori în lume, în biografia ta cotidiană, un alt om… De fapt, abia acum eşti om, pentru că acum eşti complet, întreg, suflet şi trup, în ierarhia lor originară…
Învierea tinerilor începe când ei redescoperă că Biserica, prin puterea Sfintelor ei Taine, este locul în care oamenii îşi află şi-şi asumă verticalitatea…
Că Ortodoxia nu e altceva decât tinereţe adevărată şi veşnică…
Tinere de nicăieri! Intră în bucuria Tatălui tău!
Sursa: aici.
Tagged with:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: